Bazilej III – revoluce, kterou opět nikdo neviděl

08.04.2019 13:37
Boletus
 

Posílám rychlý překlad článku dodaného kolegou kmetem
http://www.iarex.ru/articles/65626.html
je to zásadní informace:

 

Bazilej III – revoluce, kterou opět nikdo neviděl

Dnešní revoluce neprobíhají na náměstích, ale ve stínu . Proto světovou revoluci ,která proběhla 29.března t.r. prakticky nikdo nezaregistroval . Drobná vlna v infopoli sice proběhla, ale bez reakce.
Žádná bombastická hesla typu „rovnost,volnost bratrství „ . Reakce odborníků ani veřejnosti v RF není výjimkou.
Přitom by nebylo divu, kdyby sám Nataniel Rotschild vykřikl proti celému poddanémuSvětu :
„ Soudruzi ! Celosvětová revoluce, o jejíž nutnosti tak dlouho hovoříme, se uskutečnila !“
Zcela právem. Její kroky budou probíhat pomalu a dlouhodobě, takže obyvatelstvo jí přímo neuvidí.
Ale konečné důsledky pocítí každý / doslova i Pjakinem zmiňovaná „kuchařka „-pozn.Boletus / .
Revoluci s názvem „Bazilej III“ realizovala bazilejská Banka pro mezinárodní vypořádání.
Je to hierarchicky nadřízený MMF a ten zase řídí činnost všech centálních bank Světa. Banka pracuje přes Basilejskou radu pro bankovní dozor jako globální dozor s daleko vyšší mocí, než presentují tradiční bašty jako Pentagon nebo americký Kongres. Bezpochyby nástroj globální světové moci.
Tato globální mocenská páka je doslova nedotknutelná a díky této je nedotknutelné i Švýcarsko.

29.března proběhlo finále procesu,připravovaného již od r.2017. Jmenuje se „ Termíny implementace Bazileje III „. Všechny CB světa sklaply podpatky a akceptovaly. Včetně CB RF.
Co předcházelo této konečné fázi ?
Ve 20.století probíhal postupný sestup role zlata v krytí měn. Rozhodující byly 2 zlomové body procesu :
- Bretton – Woodský půlkrok k nástupu dolaru jako světového měnového hegemona / rok 1944/
- Kissingerův „petrodolar“, který oddělení měn od zlata dovršil .
Zlato se stalo komoditou / jako hliník nebo cukr / a síla dolaru se začala odvíjet od světové produkce dvou klíčových faktorů hospodářského růstu – ropy a plynu. Podstata Pax Americana / pozn. Boletus / .
- po těchto dílčích krocích se v portfoliu bank posunuly na první místo aktiv /zajištění, zebezpečení / dolarové zásoby + likvidní dolarové dluhopisy . Zlato se stalo „rezervou“ 3.kategorie s právem započítávat do aktiv rezerv bank jen 50 % jeho burzovní hodnoty. To pochopitelně vedlo k jeho hodnotové degradaci a umělému snížení jeho ceny. Díky stlačené ceně se obchodování se zlatem rozpadlo na obchod s reálným kovem a daleko vyšší obchod se „zlatými certifikáty“ jako potvrzeními o fiktivní držbě zlata.
Zlato se po 29.3.2019 vrací zpět . V aktivech bank bude započítáváno 100% své světové ceny, je tedy opět aktivem 1.kategorie . Všechny rozvahy bank projdou přepočtem a ten bude mít za důsledek potenciálně novou ,ale selektivní expanzi měnové politiky. Týká se to hlavních držitelů zlata , ale jen nad hranicí 1000 tun / ! / . Jde o : Německo,Itálie,Francie,RF,Čínu a Švýcarsko.
A pochopitelně USA.
Do skupiny beneficiérů směrnice Bazilej III se nedostala Velká Británie . Zahájení směrnice
Basilej III a termínu odchodu VB z EÚ se odborníci nediví. Vidí v tom jeden z klíčových kroků „doražení“ odcházející Británie a a posílení konglomerátu Německo + Francie .

Epocha dolaru , trvající od r.1944 do letoška, nenávratně tímto signálem končí. Konsekvence nejen na finančních trzích, ale zejména na politické mapě světa, budou pozvolné, ale zcela zásadní.
Některé odhady :
- růst ceny zlata
- krátkodobý růst cen ropy a plynu
- uvolnění nové masy peněz s veškerými z toho plynoucím riziky / bubliny, hyperinflace/
- pravděpodobné uvolnění měnové politiky FED a z nové masy peněz částečné umoření amerického hyperdluhu.
-nová hospodářská krize z důvodu vysokých cen energonosičů.
- masivní a rychlý odchod všech hlavních hráčů z dolarového systému .
Zdánlivý bonus těžařů nafty a plynu nepotrvá dlouho a skončí s nástupem hospodářské krize.

Průměty do vnitřní ekonomické politiky RF :
- pravděpodobně se utkají dva protipóly hospodářské politiky/využít zlato pro měnovou expanzi vers. velmi obezřetná měnová politika/
-Putin v předstihu ohlásil dlouhodobou a výraznou diverzifikaci hospodářské politiky země. Jde o snížení „váhy“ ropy a ZP v HDP země
-nová tvář hospodářské politiky RF velmi urychlí kádrové změny.

A Svět ? Razantní překreslení tradičních vazeb , podložených diktátem dolaru. Další distanc mezi USA a EÚ .
Závěr : Svět čeká největší transformace za posledních několik staleti . Nezahřátějším místem zeměkoule budou Spojené státy. Lze je přirovnat k jadernému reaktoru ve fázi přehřátí, kdy celý svět bude doslova nucen tento zdroj mezinárodního žáru „ochlazovat“ Bazilejská revoluce ale nebyla spuštěna k dovedení Světa k válce.