Anatomie 11. září 2001

25.03.2015 19:05

V roce 1994 vypracovali Marvin Centor a Peter S. Probst pro ministerstvo obrany USA málo známou zprávu TERROR 2000 – The future face of terrorism (budoucí tvář terorismu), kde předpovídali letecký útok na Pentagon a přední cíle v USA. Tuto zprávu lze brát nikoli jako varování, ale jako eufemismus - zpracování nového konceptu “světového nepřítele“ pro 21. století, který poslouží pro imperiální mobilizaci a potlačení veřejnosti. V témž období totiž takzvané teroristy, na středním a blízkém východě, již přes patnáct let financovala CIA. Počátkem roku 2001 vznikla pod kuratelou viceprezidenta USA D. Cheneyho Národní energetická politická vývojová skupina (N.E.P.D.G.), která vypracovala dosud nezveřejněnou zprávu o energetické bezpečnosti USA. Lze se domnívat, že si americká vláda uvědomovala neudržitelnost neoliberálního systému v blízké budoucnosti. Aby bylo možno dále udržet vojensko-průmyslový komplex, který drží americkou ekonomiku (a potažmo celý dolarový svět) pohromadě a pokračovat v současném světovém ekonomickém paradigmatu, musely americké monopoly převzít kontrolu nad světovými zdroji a populací. Tak nějak lze stručně popsat téma tajné energetické zprávy NEPDG. Jediný způsob jak toho docílit vedl přes mobilizaci NATO, resp. užití 5. článku jeho stanov – útok na členský stát (který je dle článku jako útok na celou alianci) NATO a vrhnout tak celou alianci do války proti imaginárnímu nepříteli. Jako nepřítel se poté ocejchují země, na jejichž zdroje mají západní korporace zálusk, nebo kultura či systém “překážející“ globalizaci. Pokud člověk umí číst mezi řádky, dost mu toho prozradí i západní představitelé. Viceprezident Cheney situaci nedlouho poté komentoval slovy “začala válka, která možná potrvá navždy“, což v podání jeho mentality znamená, dokud západní imperialismus vojensky nepadne, nekolonizuje nebo nezničí celou Zemi. Bush byl výstižnější, když toho času řekl:

 ,,Není to jen válka Spojených států. Nejde jen o svobodu Ameriky. Je to válka celého světa. Je to válka civilizace. Je to válka všech, kteří věří v pokrok a v pluralismus.“.

Sečteno podtrženo: je to válka jejich oligarchie, nejen jí i 1% celého světa, které tvoří “civilizaci“, věří v pluralismus sebe a považují ho (sebe) za největší pokrok. Je zajímavé, jak George W.H. Bush umí mluvit pravdu. Jak říkal ,,Je to válka“, není to boj s radikály někde v poušti, jak bych se naivně domníval. Ne je to zkrátka válka, která se týká všech a vedou ji 1% “árijci“, co věří ve svůj pluralismus jako neměnnou prozřetelnost a jsou pro ni ochotni jakékoli ohavnosti, jak proti jiným národům, tak proti vlastnímu.

...

celý dokument:

Anatomie 11.docx (2,3 MB)