Diskusní téma: Historie, oficiální historický mýtus

Продвижение сайтов в ТОП

VadimPt | 20.08.2018

Доброго времени! Вы все еще не можете сдвинуть свой сайт с места и начать зарабатывать хорошие деньги? Хочу Вам предложить свою услугу по продвижению вашего сайта или интернет-магазина в ТОП-10 выдачи Яндекса и Google.

Подробнее узнайте по почте proxrum==@==mail.ru (удалите плз знаки =)
Напишите Емейл письмо с темой "ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ В ПОИСКОВИКАХ" и я Вам отвечу. Цена продвижения в 2 раза ниже стоимости СЕО-фирм!

toto stojí za to

Hox | 07.11.2015

http://cont.ws/post/143621

Re: toto stojí za to

Kolodej | 09.11.2015

Vďaka, už čítam. Vidím to tak na 5 krát :D

Re: toto stojí za to

Kolodej | 02.12.2015

http://leva-net.webnode.cz/products/vodikova-budoucnost-lidstva-prevratne-zasedani-vedecke-rady-ruske-akademie-ved-exkluzivne/
To vysvetlenie vodíkových výronov by zapadalo do stôp po "atómovom" bombardovaní. Teda lepšie povedané vyvracia tézu atómovej vojny. Snáď cez vianoce sa v tom viac pošprtám.

Skopírované z DVTR - nech nezapadne - pyramidy a iné stavby...

Miki | 27.10.2015

Eva 26. október 2015 o 1:02
https://www.youtube.com/watch?v=t4MNKiew1K4 Haba Sar Blochová Atlantida – pozůstatky dávných civilizací v Čechách a na Moravě.
Bydlím v podhůří Beskyd a tm se traduje, že jsou Pustevny a Radhošť plné chodeb, bohužel už jsou zčásti sesuté. Ještě tchán vzpomínal, že se občas dříve nějací pasáčci ovcí ztratili v tom labyrintu.

Video som si pozrel, rozpráva tam o pyramídach - povodie Dye - zaujímavé je datovanie - treťohory, prípadne prelom druhohory - treťohory. Rozpráva aj o spôsobe stavania a prepojenia jednotlivých stavieb priamo zo Zemou a tiež medzi sebou.
Link na jej knihu http://sar-blochova.cz/pyramidy-obri-a-zanikle-vyspele-civilizace-u-nas/

Michail Volk - a posledných 1000 rokov

Kolodej | 15.10.2015

Podľa neho:
http://mishawalk.blogspot.ru/2015/02/1000.html

Re: Michail Volk - a posledných 1000 rokov

Hox | 16.10.2015

ten údajný posun 1168 a nalepení antické historie na ruskou je opět jen projev cyklicity dějin (iterační povahy), dělá tu stejnou chybu jako Fomenko a Nosovský.

Re: Re: Michail Volk - a posledných 1000 rokov

Kolodej | 19.10.2015

Nedočítal som to ešte - fakt máločo stíham. Vďaka za info :)

Tak nám zas zamlčiavajú dejiny...

růža | 27.09.2015

recenze ke knize
Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek
od Oskára Cvengroscha
Recenzent končí radou.... keď sa budete zbavovať majetku, začnite touto knihou...
http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/tak-nam-zas-zamlciavaju-dejiny#.Vggb9Yru0Qn
příspěvek z 10.9.2015 v diskusi k uvedenému článku:
....na objasnenie zmyslu a logiky celej knihy, snad bude stacit len to, ze autor pred tym pisal Sci-fi pod pseudonymom Sven Grossman
http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/tak-nam-zas-zamlciavaju-dejiny#.VggcL4ru0Qk

Re: Tak nám zas zamlčiavajú dejiny...

Florián | 27.09.2015

To nie je recenzia ale jačanie psychopata. Žiaden solídny argument, iba pusté osočovanie.

Re: Re: Tak nám zas zamlčiavajú dejiny...

růža | 27.09.2015

Že by psychoatovi vydali osvedčeni o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum ?
http://www.culture.gov.sk/extdoc/5239/Zoznam_drzitelov_osvedcenia_OS_archeologicky_vyskum_december_2014

Re: Re: Re: Tak nám zas zamlčiavajú dejiny...

Florián | 28.09.2015

Smutné. Je na škodu veci, že "spôsobilý odborník" nedokáže usadiť "pavedca" kultivovanou argumentáciou.

Re: Re: Re: Re: Tak nám zas zamlčiavajú dejiny...

růža | 28.09.2015

Držgroš - na http://www.martinus.cz/?uItem=191428&rv=1&uKolko=10&uOd=10
na vrub "způsobilého odborníka" píše :
Prečítal som si knihu Tajné dejiny, aj recenziu z linkov nižšie od istého titl.P.J.titl. Toho pána recenzenta a jeho "dielo" poznám osobne a čo sa týka rozumových schopností a vedomostí, je na tom rovnako ako autor Tajných dejín, možno aj o trocha horšie. Pre obidvoch však platí, že tí čo nevedia tvoriť, vedia veľmi dobre kritizovať. Napriek tomu, vlastne práve preto, jeho recenzia Tajných dejín je až obdivuhodne vynikajúca. Možno najlepšie jeho životné dielo.Klobúk dole, Pán P.J!..........( bez komentáře :-) )
....Ale predsa len sa oplatí si Cvengrošovu knihu prečítať, lebo aj Cvengroš je dobrý kritik. Sám síce píše neuveriteľné koniny, ale keď kritizuje a spochybňuje iných, je v tom jednička.
P.S.: Nezbude než si knihu přečíst.

Re: Re: Re: Re: Re: Tak nám zas zamlčiavajú dejiny...

Florián | 28.09.2015

Dobrý nápad, čítaj. Cudzím umom síce múdrosť nezískaš, čo sa týka aj čítania cudzích textov, ale diverzita náhľadov je zdravá a podnetná. Prečítaš, uvidíš.

Vleskniga destička 1, originální text

Hox | 23.09.2015

votsščeoupamjatochomdobljanašastaroіčasoіdaіděmokamoněvestěatakos'm/ oіzremovospjat'arščemože bojes'moіstoіdіchomsjanavepravejaveznatiaobap/ol-ot'rlavedětěad oumіtіsebodabostvorjaščnamoveicejakovožeіestěsvetz/ore-namesjašeіvotoіjabezodnipovesidaž'bozemenašeabitajaud'rženabjatak/ose-duščepraščurіsoutěatіsvetіzoremanamoodiru. . . nogr'cіnalezšanarus/іtv-'rjaščizlajavoіm'bogouvmoіžes'moіněvechomužіkamotěščatiašččatvorіti/-pravebojes'něvіdomouloženadaž'bomapon'jakoprjažesjatěcejaveіtasoutvo/-rіživotonašoatokolі odіděs'mrt'jejes'jav'jes'těkouščaatvorenoopravіnav/-enbojestěpotoіjadotějestěnavaapotějestěnavaavpravіžejestějav'poučichoms/jas-taruavržemoščemosjadušіnašavonbojes'tonašѳjakoseboužіnaіděsebona/ko-noі. . . tvrjaščubogoumsі lusoouzrechomvsebіtobodanodarb'govaněpotre/buje-mobosenaprasniti. . .sedušіpraščuroіnašaodirusrjaščetіnanoіatamožale/-plakatisjaavoіreščatіnamojakos'moіněbržechomopravenaveajave. . . něbrže-žech/ombosenatoagluzіchomseistaja. . . něs'moіdostoіnіboіtіdažbovіvnucі. . ./ tobomoljaіbogoumdaіmemočistědušіatělesіnašaadaimemožіvotsopraotc/-іnašavob'zechslіjašetěsevojedinpraudatakosebos'medažbovіvnoucіzrіr/-usekoumejakožoumv'likbož'skestějedіnsonoіatomutvorjaetěarereščapgetě-so/b'zovojedině. . . breněbojes'našeživotěas'moіtakožděіděžekomonězem-našіm/rabotati živjaševozemechsotěleovnaask'tіenašaoděvrazemtěkušč-na. . . sve/redz'. . .

Re: Vleskniga destička 1, originální text

Hox | 23.09.2015

Rozdělení slov podle akademika Slatina:

Vo tsšče oupamjatochom doblia naša stary časy, da iděmo kamo ně vestě. A tak os' my zremo vospjat' a rščemo, že bo jes'my stydichom sja Nave, Prave, Jave znati a obapolo t'rla vedětě a doumiti.
Se bo Dabo stvorjašč nam[o] ove i ce, jakovože iestě. Svet zore name siaše, i vo toija bezodni povesi Daž'bo zeme naše, abi taja ud'ržena bja tako. Se dušče Praščuri soutě a ti sveti zorema namo od Iru…
No Gr'ci nalezša na Rusi tv'rjašči zlaja vo im' Bogouv. My ž jes'my ně vechom uži, kamo těščati a ščča tvoriti.
Prave bo jes' něvidomo uložena Daž'bom. A po n' — jako prja že sia — těce Jave, i ta soutvori životo našo. A to koli odidě, s'mrt'je jes'. Jav' jes' těkoušča a tvoreno o Pravi. Naven bo jestě po toija. Do tě jestě Nava a po tě jestě Nava. A v Pravi že jestě Jav'.
Poučichom sja staru a vržemoščemo sja duši naša v on. Bo jes' to naše, jako se bo už ina idě. Se bo na kono i… tvrjašču Bogoum silu. So ouzrechom v sebi to, bo dano dar B'gov a ně po trebu Jemo. Bo se naprasni ti…
Se duši Praščury naša od Iru srjaščeti na ny. A tamo Žale plakati sja a voi, reščati namo, jako s'my ně bržechomo Prave, Nave a Jave… ně bržežechom bo se na to a gluzichom se istaja… Ně s'my dostoini byti Dažbovi vnouci… To bo moljai Bogoum, da imemo čistě duši a tělesi naša, a da imemo život so Praotci naša vo B'zech slijašetě se vo jedin Prauda. Tako se bo s'me Dažbovi vnouci.
Zri, Rusek oume, jakož Oum v'lik Bož'sk. Jestě Jedin so ny, a tomu tvorjaetě a rereščašetě so B'zo vojedině… Breně bo jes' naše životě, a s'my takoždě, iděže komonězem našim rabotati, živjaše vo zemech so těle, ovna a sk'tie naša, odě vrazem těkušč na … sveredz'

10 hlavních dokumentů Ruska

Aien | 23.09.2015

http://dok.histrf.ru/

atlantida?

sobul | 22.09.2015

http://www.czechfreepress.cz/fun-interesting/obrovske-pyramidy-a-sfingy-nalezeny-v-bermudskem-trojuhelniku.html

hľadači

y | 18.09.2015

Po stopách legiend - pokus o nájdenie pravdy

Ruský seriál искатели

https://www.youtube.com/watch?v=XYf1ZFzm1Ls&list=PLijM8uEEthHPfkmzKkAqFg9mnqggQuvGn

čo ešte zhorelo

y | 30.08.2015

Что ещё сгорело в библиотеке ИНИОН.

http://gifakt.ru/archives/index/chto-eshhyo-sgorelo-v-biblioteke-inion-sergej-zhelenkov/

království křesťanů na dálném východě

Hox | 27.08.2015

ad legenda o Knězu Janovi (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz_Jan)

mapa z 17. století:
https://img-fotki.yandex.ru/get/3214/1118136.a6/0_e525c_9a6744a5_orig

nahoře vpravo čteme: regnum in quo christiani regnabant anno 1290
google překlad: království, v níž křesťané byli zvyklý vládnout v roce 1290

dobré, což?

Re: království křesťanů na dálném východě

marvo | 16.09.2015

ahoj Hox,
Legenda o Janovi je pre mňa nesmierne zaujímavá a dosah udalostí s ňou spätých sa mi vidí fakt ďalekosiahly (aj z geografického hľadiska). Prv ako sa podelím o svoje závery, chcel by som sa spýtať, či sa táto téma už na stránkach niekedy rozoberala? (Nemyslím Tartáriu, ale legendu o Janovi). Nerád by som plnil "priestor" niečim duplicitným. Aby som otázku konkretizoval: má niekto názor na dnes už známe interpretácie G. Hancocka na túto vec?
ps. geografická stránka veci je tu podľa mňa kľúčová, predovšetkým lokalizácia oblasti/í s názvom "India"...

Re: Re: království křesťanů na dálném východě

Kolodej | 16.09.2015

Pokiaľ je mi známe, nič také sa tu nepreberalo. Tak sa kľudne rozpíš :)

Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

Hox | 16.09.2015

tak tak

Re: Re: království křesťanů na dálném východě

Hox | 16.09.2015

jinak při studiu starých map, týkajících se Tartarie, čtení deníků cestovatelů z 12-16 století, se na nějaké zmínky o Knězi Janovi nebo jeho potomcích, případně bojích Čingischána a královstvím, kde vládli potomci K.J., vyskytují prakticky všude, na každé mapě, v každém cestopise.

Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

marvo | 16.09.2015

Pri všetkej skromnosti si však dovolím ponúknuť alternatívny cestopis. Túto moju verziu pochopiteľne nemusíte prijať – ide mi čisto o ponuku inej „road map“, sám sa jej skalopevne nedržím (každopádne máme radi KOB, tak sledujte niektoré roky).
Otto z Freisingenu a jeho „Chronicon“ z roku 1145 je (aj podľa wiki zdroja) asi jeden z prvých prameňov so zmienkou o kráľovi a kňazovi Jánovi, ktorý velil obrovským armádam, a ktoré si želal dať k dispozícii na obranu Jeruzalema. To, čo vo wiki nasleduje ďalej, je však podľa mňa niečo, ako pokazený historický kompas...
Takže poďme k samotnému listu z roku 1165, ktorý bol adresovaný viacerým kresťanským vládcom, okrem iného aj Fridrichovi I. Barbarossovi. Tento list je pozoruhodná zmes skutočne fantastických vecí – napríklad sa tam uvádza aj to, že ríša Kňaza Jána sa rozdelila na 4 časti, lebo je tu toľko Indií. Roku 1177 pápež Alexander III. píše z Benátok re-post Jánovi a tituluje ho okrem iného ako veľkolepého pána Indov. Tu si však treba uvedomiť dôležitý historický fakt vývoja denotátu várazu „India“. Napr. Vergílius píše o Níle prameniacom v Indii. Ešte Marco Polo označuje Indiami v podstate všetky krajiny priliehajúce k Ind. oceánu. A keďže som spomínal Hancocka, tak ten uvádza zdroje, podľa kt. sa práve Etiópia pokladala za súčasť veľkej Indickej ríše. Ešte v 14. storočí Florenťan Simone Sigoli považuje za vládcu Indie Presto Giovanniho (K. Jána), pričom ho považuje za panovníka krajiny, ktorá kontroluje tok Nílu do Egypta (=Etiópia). Na podporu takejto lokalizácie: 1352 apoštolský legát, františkán Giovanni de Marignolli vraví vo svojej kronike o (Etiópii) ako krajine, kde sú černosi, a kt. sa nazýva krajinou kňaza Jána...;Fra Mauro označuje jednoznačne Etiópiu za miesto, kde mal K. Ján hlavné sídlo... Navyše samotný pápež, ktorý list dostal, dáva najavo, že má info o Jánovi aj z akéhosi iného zdroja – a píše sa dokonca o zvláštnych posloch Jána, s ktorými sa v Jeruzaleme stretáva pápežov človek (poslovia Jána požadujú od pápeža výsadu oltára v Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme – čo jednoznačne podporuje „Etiópsku“ interpretáciu).
Druhou rovinou je známa legenda - Wolfram von Eschenbach píše svojho Parcifala (fajn, nie je to celkom korektné lebo predloha je v pôvodnom príbehu o sv. Grále Chrétiena de Troyes a celé to dokončil Albrecht von Scharfenberg). V Parcifalovi je doslova uvedené, že syn Feirefiza a Repanse de Schoye dostal meno Kňaz Ján... v Scharfenbergovom dokončení „story“ (po roku 1270) ide len o zavŕšenie celej Parcifalovskej enigmy – no a kde leží „Grál“? predsa v „Indii“... :-)
Dobre, o geografii sa mi už nechce... skúsim skutočne v skratke, prečo sa mi ten príbeh páči. Hancockové interpretácie mi spočiatku nevoňali... lenže ortodoxné verzie histórie mi nijako nedávali zrozumiteľnú odpoveď na náhly vznik gotiky (a prečo do frasa je hneď na prvej gotickej stavbe kráľovná zo Sáby) a prečo práve vo Francúzsku, prečo je fenomenálnych etiópskych kostolov (ktoré stavali bieli muži) práve 11, prečo prišli Templári (archeológovia) do Jeruzalema v roku 1119(8) a čo tam tak usilovne hľadali.. a prečo tak skončili... počiatočným kľúčom je možno „Kňaz Ján“ a geniálny Wolfram von Eschenbach.
Ps
Pjakin mal pred nejakým časom príspevok, kde hovoril o vlajkách a ich farbách. Neviem ako vy, ja som mal z toho najprv zmiešané pocity a prvý dojem bol, že to bolo také, všelijaké... potom som sa nad niektorými vecami (kontinua) zamyslel a na moment mi padla sánka..

Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

Hox | 17.09.2015

zajímavé... připouštíš že by to mohly být smíchané 2 věci do jedné? Jeden "Presbyterius Joannus" v Etiopii, druhý na Dálném východě? Věc je v tom, že ty cestopisy nejen Marca Pola, ale i dalších, plus několika evropských velvyslanců při dvoře Čingischána, mluví zcela konkrétně jako o historických událostech o dobytí Čingischánem (ať už to byl kdokoliv, nechme nyní stranou kdo) říše potomků kn. Jana, o tom jak si synové čingischána brali dcery z rodu kn. Jana. atd. Tj. vidíme v jednom rukopise tyto události a popisy a vedle nich popis věcí a událostí, historicky doložených a potvrzených. Pokud mít za to, že část o kn. janovi je vymyšlená, pak se v jednom rukopise nesmyslně mísí pravdy a výmysly, bez náznaku motivu, přičemž se nejedná o jednoho cestovatele, ale opakuje se mnohokrát.
Pokud vzít v úvahu stupeň zkreslení historie a např. vymazání povědomí o Tartarii obecně, nabízí se otázka zda to například nemohla být jedna říše s koloniemi či vazalskými státy, popřípadě svaz, kde vládli potomci jedné dynastie - centrum v Etiopii a území i na Sibiři (nebo naopak).

Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

marvo | 17.09.2015

dik za reakciu...áno pripúšťam aj to, pochopiteľne. Navyše sa mi zdá, že celá Parcifalovská legenda nás priamo navádza, aby sme sa stratili. Nateraz sa mi vidí, že napokon jediná spoľahlivá „adresa“, kde sa dal adresát zastihnúť, bol predsa len Jeruzalem . (Hoci všetci veľkí slobodomurári, ako napr. Bruce, šli vždy skúsiť šťastie aj ku prameňu Nílu). Navyše je tu obrovský nános symbolických dezinterpretácii štýlu „tajomstiev katedrál“ a pod. , kde mám značné interpretačné nedostatky...
Takže ak tomu správne rozumiem, vedeli by sme si dať dokopy ešte nejaké zdroje, ktoré by sme postavili voči „etiópskej“ interpretácii a zároveň by spĺňali aj podmienku jestvovania Tartárie?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

růža | 17.09.2015

"Celá záležitost o říši - kněze krále Jana je nanejvýš pochybná, dokonce v pohledu dnešní doby si troufám tvrdit, že je prokázáno že nikdy neexistovala".
zpracoval : pátrač
http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2811

Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

růža | 17.09.2015

........pohádka o říši kněze a krále Jana zmizela ze světa a byla nahrazena poměrně přesným popisem dění v obrovské mongolské říší, tak jak ji přinesla Kniha o velikém chánovi.
zpracoval : pátrač - II.díl
http://www.palba.cz/newspage.php?news=5115&sid=ff1943cd633ed1b45bc6b4c308574e01

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

růža | 17.09.2015

......Arménie rovněž nebyla zemí krále Jana....
zracoval : pátrač
http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=5129

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

Prince | 25.09.2015

Ahoj Růžo. Jak čtu níže, jsem rád, že jsi historii nepověsil na hřebík. Já jsem zabředl hodně a logika dějů je jasná...zrádce zradil zrádce zrádce zrádce..a jdou si po krku dodnes. Hra na hodného se nekoná a ani není v plánu.
http://vk.com/id304120156

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

růža | 27.09.2015

Zdravím, Prince, udělal jsi ohromný kus práce, všechna čest.
Díky za link, o něm jsem neměl tušení, sledoval jsem dosud
http://martin-prince.livejournal.com/ , ať se dílo daří.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

marvo | 01.10.2015

ahoj růža, až teraz som sa k tomu textu vrátil
- pátrač v jednom z komentárov však dostal podobnú otázku smerujúcu navigáciu skôr do Afrického rohu ako na východ - palbu.cz nepoznám, vedel by si sa prosím pozrieť, či sa pátrač k tejto možnosti napokon vyjadril?
ps, pre mňa je táto otázka dôležitá predovšetkým z etnologocko-religiózno-sémiotického dôvodu, nie z výsostne historického hľadiska...
dik

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

růža | 03.10.2015

Ahoj marvo, domníval jsem se , že tě téma nějak více zaujalo, proto jsem všechy tři odkazy z palby uvedl, bohužel, v pozdějím období se k Janovi pátrač už nevracel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

marvo | 05.10.2015

ahoj růža, ešte raz ďakujem, áno, ale ako som písal, mňa tá téma zaujla predovšetkým z iných hľadísk, hoci tomu historickému sa samozrejme nevyhneme. Ak mi zdravie a čas dovolí, vyjadrím sa v novom vlákne prečo, hádam to zaujme viacerých.
ps. často je prínosom aj keď sa pohybujeme v rovine "legiend" a "literatúry", na túto legendu pátrač pozeral len v zornom uhle "histórie", a to je v tomto prípade málo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: království křesťanů na dálném východě

růža | 05.10.2015

ahoj marvo, ...přesně jak píšeš v závěru, to sedí.
Hodně zdraví a tvůrčího elánu.

města-hvězdicové "pevnosti" u nás

Hox | 26.08.2015

Hradec Králové:
http://forum.valka.cz/attachments/osobnosti/Mapy/Hradec_Kralove_1767.jpg

Re: města-hvězdicové "pevnosti" u nást

Hox | 27.08.2015

Opava:
http://www.pkmodel.cz/images/opava12.jpg
http://www.pkmodel.cz/images/opava01.jpg

Kroměříž:
http://www.fotohistorie.cz/image.jpg.ashx?photoID=2709&photoType=1

Jičín:
http://files.jicinskabeseda.cz/200000400-a6c06a7ba5/M%C3%BCllerova%20mapa_Ji%C4%8D%C3%ADn.jpg

Terezín:
http://www.pevnostterezin.cz/wp-content/uploads/2012/05/Plan-hist-casti.jpg

Mapa Moravy 1772:
http://www.mapywig.org/m/Polish_maps/series/690K_Zannoni_Carte_de_la_Pologne/Rizzi-Zannoni_Carte_de_la_Pologne_No_17_1772-ssees.jpg

Praha:
http://www.lovecpokladu.cz/img/2008/bobanx/bobanx20080517-2b.jpg

Olomouc: http://files.fortressolomouc.webnode.cz/system_preview_detail_200000800-3b01e3c287-public/Mapa.jpg
http://fortressolomouc.webnode.cz/images/200004256-def45df9af-public/Mapa.jpg
http://www.faksimile-art.cz/imgbig/situacni_plan_olomoucke_pevnosti_2_pol_19_stol.jpg

Re: Re: města-hvězdicové "pevnosti" u nást

KL | 30.08.2015

Nádhera

Indiáni

y | 24.08.2015

Tak aby toho nebolo málo na zamotanie hlavy:
Как зачищали Новый Свет

Portréty pôvodných obyvateľov Ameriky
http://iskatel.info/indeyci.html

a ich holokaust
(tu v AJ: http://www.reformation.org/new-world-holocaust.html)

Re: Indiáni

růža | 24.08.2015

- Excelentní fotografie obyvatel původní země zvané Nurbergie.

Норумбега - http://iskatel.info/eldorado-severnoj-ameriki.html

Re: Re: Indiáni

Kolodej | 25.08.2015

Růža - čo tvoja teória na minulosť?
Čo som zachytil, tak sa v tom prehrabávaš dlho a hlboko :) Bez okolkov. Nech je neviem ako uletená.

Re: Re: Re: Indiáni

růža | 25.08.2015

Není to moje teorie:-) , sleduji příspěvky sandry rimské stále, i když ne pravidelně, vše je hodně zajímavé a když odmyslím některé z opakujících se jejich pasáží, které mi nesedí od pořátku, jsou její pohledy důvěryhodné......ve srovnání s tím, co za přiznanou historii je pokládáno - mohou skutečně působit až uletěně.

Re: Re: Re: Re: Indiáni

Kolodej | 27.08.2015

Čiže? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

Hox | 29.08.2015

Stalina má za negativní postavu, nepřítele "pravých Rusků-Latinů". V jejím světě Kozáci = Němci, židé = křesťané, a dál se mi nechce ten guláš ani popisovat, všechno z noh na hlavu.
Dělá tu věc, že bere fakta a materiální evidenci, nezapadající do oficiální verze, a buduje z nich nějakou svou verzi všeho. Má tam spoustu materiálu a fotek, často zajímavých, problém je jen v tom, že to nemá (co jsem viděl) nic společného s tím, co tam tvrdí a co to má dokazovat. Třeba středověkou mapu, ničím neobvyklou, jakých jsou stovky, tisíce, a u toho popisek: „Mapa s popisky na zakázaném rusko-latinském jazyku“. Tož tak.

Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

Hox | 29.08.2015

Malý úryvek pro ilustraci.

А теперь, для сравнения, руско-латинский язык, который был запрещён немцами в 1861 году, потому что евреям разрешили издавать свои книги на еврейско-христианском языке. То есть, до 1861 года – этого языка, на котором написана летопись «Житие преподобного Сергия Радонежского» ещё не было. Он появится, потом. Во время немецкой оккупации захваченной России-Петербурга и Москвы 1858-1917 гг.
У нас же оккупация была еврейско-христианская в 1858-1917 гг. И в 1853-1953 гг. у нас была Религиозная Война между Русками-Латинами, Теми, Кто Пришли с Русом, и Евреями-Христианами, Теми, Кто Пришли с Эльстоном-Сталиным.
Ага, в 1853-1953 гг. богатые Руски-Латины не хотели нищих Евреев-Христиан в свою Россию пускать, на ПМЖ. Сказали: «Пусть живут в своей Еврее-Христиании, а к нам в Россию, не лезут со своим социализмом, коммунизмом и демократией, советской властью советского народа в России-Петербурге и Москве!».

Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

růža | 02.09.2015

Sandře Kondrus chybí důvod považovat Stalina za přítele svých předků. Jejího otce, coby stále ještě v té době právoplatného dědice „dejme tomu koruny“, nechal neprodleně po návratu z Paříže a následném pozvání ke Stalinovi, vsadit po audienci do vězení, když odmítl spolupodepsat předložený mu protokol vládního charakteru.
Vzhůru nohama je to, že za období, kterým se Sandra Kondrus zabývá a je schopna přiměřeně dokládat, se dokázali zmocnit vlády nad Ruskem po více než pěti set letém budování a udržování ve své době největšího státního zřízení světa, židé.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

Kolodej | 03.09.2015

Vojensky? Lebo ja si osobne myslím, ak mám takúto ríšu a teké prostriedky, na to, aby ma niekto mohol porazit musím mať nevzdelaný prostý ľud. Múdry a vzdelaný ľud by asi zanechal hlbšie stopy.
Iba že by ich niekto vymazal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

růža | 04.09.2015

S. Kondrus uvedla důvody porážky zhruba následující:
- Války vedené na území tehdejšího teritoria ovládaného Armií a občanská válka v Rusku nebyly samostatné ataky, ale byly součástí 50 leté války světové, vedené souběžně a cíleně na více kontinentech, čímž byl výrazně snížen vojenský potenciál Armie, tvořené generálním štábem Conde s hlavním sídlem v Xikriku – Petrohradu (knížata – princové měli vlastní vojenské oddíly řádově ve stovkách mužů) rozhodující část vojska sestávala v letech 1352 - 1852 z „rozených“ kozáků, kteří byli součástí provitelstva Armie a jejího generálního štábu.
- Kozáci v následujícím obdobbí zradili Armii, objevili se na straně řízené Elstonem Sumarakovem, který sestavil jemu podléhající jednotky a velel de facto pruskému vojsku. Poté, co se stal Elston nepohodlným, byl odstraněn a k moci se dostali Holštejn-saksen- coburg – gottorpci, původem malorusko-polští zidé.
- Po zinscenování říjnové revoluce byla udělána tečka za vládou dle dědičného práva a byla nastolena (tak jako v jiných zemích) vláda volená.
Takže válka+zrada+revoluce.
- Podle S. K. došlo k vymazání – likvidaci archívu generálního štábu Armie, likvidaci knih, zabavení zlata, vysídlení tehdejšího obyvatelstva z Petrohradu, odstranění bílých i kozáků, v lepším případě k jejich persekuci.
- Oficiální verzi historie té doby pokládá S. K. za lež, falzifikace byla provedena především v letech od r.1903 - zpětně byla sepsána upravená historie let předešlých a z ní vypuštěna existence provitelstva Armie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

Hox | 03.09.2015

Pak se nijak neliší od různé opozice financované anglosasy, plivající na Stalina, nezávisle na jejích motivech. Pokud nedokáže rozlišit historickou roli Stalina ani dnes, nemají její ostatní závěry celkem nijakou cenu, chybí jí to hlavní, schopnost rozlišení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

růža | 04.09.2015

Naoak, má smysl pro detail a logické uvažování, čili - kolik lidí, tolik možných názorů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

Hox | 04.09.2015

"Logicky uvažovat" lze i uvnitř dogmat a falešných konstrukcí... kolik lidí tolik názorů, ale nikoliv tolik verzí minulosti, minulost byla jen jedna. Pokud má Stalina za negativní postavu, vzniká otázka z pohledu jaké koncepce hodnotí - když jí vycházejí stejná hodnocení jako z úst dnešních stoupenců otrokářské koncepce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

růža | 07.09.2015

Konkrétnímu času a lokalitě přináleží jedna minulost, interpretací o minulých skutečných událostech bylo, je i bude vícero bez ohledu na to, co bylo do hlav vštípeno.
V jejím případě je zřejmé, že se hlásí k rodu Kondrus z generálního štábu Armie Bílých – Karusů, s prvním vůdcem Michaelem – sv. archandělem. Dostali se na Zemi vesmírnou lodí. Podruhé se obdobným způsobem po bojích ve vesmíru dostala na Zemi „armáda“ Rudých, kteří se rozhodli tehdejšího území bílých zmocnit, výsledkem byla řada nepřetržitých válek ve druhé polovině 19. století. Po celou dobu bílí přežili, až režim nastolený v Rusku po r. 1917 je zlikvidoval, ale především, definitivně vymazal z pětisetleté historie. Je nabíledni, že S.Kondrus jde cestou šíření informací o době, ke které má blíže než kdokoliv jiný. Do jaké míry se jí podaří přesvědčit, nezáleží jen na ní. Lidé se celkem složitě vyrovnávají s některými jejími postoji - výroky a některé reakce a dotazy v diskusích k posledním příspěvkům to potvrzují. Zakončil bych takto: informace o hodně staré minulosti si řada lidí z nějakého důvodu přečte, někam zařadí nebo úplně odloží. Mladší minulost je pro řadu lidí jen starší současností, disponují vlastním názorem, který si nenechají jen tak lehce vyvrátit a zde nastává další prostor k vážení měřítek a důvěryhodnosti autorčiných pohledů zpětně

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

Hox | 08.09.2015

Snůška nesmyslů, byl bych rád kdybys na těchto stránkách podobné věci nešířil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

růža | 10.09.2015

Beru na vědomí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

Hox | 11.09.2015

díky

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Indiáni

Kolodej | 18.09.2015

A ja ti ďakujem za tvoj náhľad, nech vyzerá akokoľvek neuveriteľne. Pozdravujem :)

Stará Ladoga

y | 23.08.2015

Na sputniku som našiel článok o starej ruskej metropole

http://cz.sputniknews.com/foto/20150823/972182.html

Je tam aj jedna fotka pevnosti, ktorú som dávnejšie videl u kadykchanského:
https://pp.vk.me/c320916/v320916686/5f47/KORCfjbYDA4.jpg

По такой логике, большинство кремлей - реконструкции.
Кто или что так разрушило крепости? И где древние строители взяли столько речных булыжников таких размеров?
http://kadykchanskiy.livejournal.com/209084.html

Re: Stará Ladoga

Hox | 23.08.2015

na starých mapách (před 1750) lze vysledovat jedno specifikum: všechna větší města, do jednoho, zobrazena ve formě hvězdicové pevnosti, a všechny ostatní města specifickým způsobem - závazně kulička ve středu, a nad ní anténky. Přičemž je jedno zda se jedná o španělsko, tunis, itálii, polsko, volyň nebo rusko.

je třeba to dost zvětšit, ale jde to dobře vidět, na téhle mapě samotné jsou hvězdic desítky a to je jen oblast dnešní ukrajiny:
http://wakeuphuman.livejournal.com/1681.html

španělsko - všechny města jako hvězdy, desítky možná stovky:
http://assucareira.livejournal.com/235978.html

pokud se najde starý plán (<1750), zobrazení nebo mapa jakéhokoliv většího evropského města (nebo i menšího, dříve významného), jedná se o hvězdicovou pevnost. Funguje pro libovolné město... vypadá to že hvězdicové města byl tehdy standard. Intrigující je zobrazení těch menších "vesniček", to je také standard zobrazení na mapách té doby, kdekoliv v Evropě. Koule uvnitř mají i pevnosti, jen zobrazené zhora.

Malta, totožná jako dobové zobrazení Turína, Stuttgartu a dalších: http://www.swaen.com/os/Lgimg/05931.jpg

na těch mapách jde zjevně o zobrazení staveb stejného typu (menší města bez červené tečky a hvězdicové pevnosti), druhý typ je hvězdice + červená barva. Další zvláštnost je, že na téměř všech mapách jsou města-hvězdice vyznačeny červeně, i obecně na glóbech a starších mapách, pokud jsou barevně, tak významná města jsou vždy červeně.

Re: Re: Stará Ladoga

y | 24.08.2015

amatérskych bádateľov je naozaj dosť a deň má iba 24 hodín...

http://vaduhan-08.livejournal.com/

Re: Re: Re: Stará Ladoga

KL | 24.08.2015

Rada navštevujem rovnaké a podobné weby, aj keď často nemám čas čítať dlhé články. +++

podobnost čistě náhodná?

Hox | 23.08.2015

Čína, Tianjin:
http://goo.gl/ZYrP8d

Rusko:
http://cs624927.vk.me/v624927639/2c7af/rWtJs_72-ws.jpg

Re: podobnost čistě náhodná?

Hox | 27.08.2015

další hvězda + kráter, v oblasti Omska:
http://ic.pics.livejournal.com/wakeuphuman/74019716/47151/47151_800.jpg

rôzne

y | 22.08.2015

reportáže, dokumenty

http://dostoyanieplaneti.ru/

Re: rôzne

y | 22.08.2015

našiel som tam aj tu už linknuté video - nahovorená kniha
https://www.youtube.com/watch?v=vNfMJJJ0iJA

Kniha sa dá kúpiť od 1.8.2015
http://konzeptual.ru/tajnaja-vojna-atlantidy-jepicheskaja-pojema-dvd

Stálo by to za preklad.

Re: Re: rôzne

Hox | 23.08.2015

nevím jestli sme se o tom bavili tady nebo jsem to s někým probíral po mailu, v tom videu je pár zádrhelů... raději ne.

Koba

Hox | 22.08.2015

Na téma křesťanské Tartarie, cos zmiňoval nedávno, dobová výpověď Nicolas Conti, 15. století (AJ):

https://goo.gl/EUstqq

píše že Cambalu, hlavní město kde sídlí Chán "Cathaie", je podobné italským městům a tamní obyvatelé o sobě tvrdí, že jsou křesťané. Nevyhnul se ani Amazonkám.
(oficióz dnes tvrdí, že Cambalu je Peking, ale podle dobových map to tak nevypadá, Cambalu je na sever od zdi, Peking jižně)

provokativní článek na téma hory či doly

Hox | 19.08.2015

http://wakeuphuman.livejournal.com/1342.html
zpočátku se zdá že nic nového, ale číst do konce.

Re: provokativní článek na téma hory či doly

Kolodej; | 22.08.2015

Ty mi teda nepomáhaš ale vôbec :)

Re: provokativní článek na téma hory či doly

Ferko | 23.08.2015

Tak to je pecka. Vďaka za odkaz Hox.

Re: Re: provokativní článek na téma hory či doly

Ferko | 26.08.2015

niečo z oficiálu: http://www.aktuality.sk/clanok/218686/velky-kanon-rieky-colorado-vznikol-uz-v-ere-velkych-dinosaurov/

let vrtulníkom cez Grand Canyon: https://www.youtube.com/watch?v=UT3hQlY4oek

PS: Mnohé, takmer pravidelné "zahryznutia rieky". Mnohé, takmer pravidelné zosuvy horniny. Mnohé, takmer pravidelné vodorovné vrstvy zárezov atď... Od 9 minúty je pekný pohľad na dokonale "prepadnutý a riekou zahĺbený" Grand Canyon oproti takmer rovnému okolitému povrchu.

Re: Re: provokativní článek na téma hory či doly

Ferko | 26.08.2015

Ešte ďalší odkaz k téme.
http://sibved.livejournal.com/166923.html

Re: Re: Re: provokativní článek na téma hory či doly

Kolodej | 27.08.2015

A tam v komentároch toto.
http://search-beta.ruscorpora.ru/ngram.xml?mode=main&t1=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&start=1600&end=2010&smoothing=3
Výskyt slova v písomnostiach podľa rokov. Jedná sa o slovo "безпечный"

Re: Re: Re: provokativní článek na téma hory či doly

Hox | 28.08.2015

Také Plato Putorana, na některých místech jsou pro doly typické terasy: http://sibved.livejournal.com/166235.html

Nadväzujem na staršie príspevky o

Kolodej | 18.08.2015

pevnostiach - hviezdy, ďalej na články o rovnakých stavbách po celom svete od Mishablog ...
Už 2. či 3. krát som prechádzal cez Arad v Rumunsku. /plne stačí zadaťArad romania
Neuvariteľné v akom zachovalom stave sú tam ale úplne všetky tie stavby.
Hviezdicová pevnosť, Lóde, Víťazný stĺp ...

Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Hox | 20.08.2015

podivné zničení historického centra Dněpropetrovska a zmizení poloviny dvojčete petropavlovské pevnosti: http://wakeuphuman.livejournal.com/1116.html

Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Kolodej | 21.08.2015

Takéto keď čítam, vždy ma trasie. Keďže to po logickej stránke vyzerá hodnoverne, pri predstave tej miery ničenia a zabíjania - mi fakt nie je dobre. Kurva.

Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Kolodej | 21.08.2015

Ltm, Hox, mas na to nejakú teóriu? ... Fasa otázka, ňe? :)

Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Hox | 21.08.2015

Třídím myšlenky, zatím není ani hypotéza. Možná ani nebude.

btw. o Tartarii u Kryštofa Haranta: http://texty.citanka.cz/harant/II-16.html

Re: Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Kolodej | 22.08.2015

Bože mlyny melú pomaly, ale isto. Mars už pomleli :)

Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

y | 23.08.2015

A ty máš?
- kedy?
- kto?
- prečo?

Najčastejšie sa stretávam s hypotézou termojadrového bombardovania - 300 rokov dozadu.....Aspoň tak vypadá to, čo sa ešte zachovalo a našlo, na druhej strane mi to rozum neberie.

Re: Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Kolodej | 24.08.2015

Zatiaľ nie. Ten odkaz vyššie čo dával Hox si si prešiel? Lebo takto to dáva až strašidelný zmysel aj po logickej stránke. V zmysle - máme tu 22 banských menežérov :)

Re: Re: Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Hox | 27.08.2015

Jedna verze je tady na konci: http://kadykchanskiy.livejournal.com/390729.html

nevím jak ohledně Noa, "polobohů", Jáfeta a Kněze Jana, ale celkově se mi skládá něco přibližně v tomto duchu.

Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

KL | 20.08.2015

Nedávno som navštívila Oravský hrad a bol tam zavesený obraz s dátumom 15xx - nepamätám si, a na ňom bol znázornený Liptovský Mikuláš taktiež ako hviezdicová stavba.... Teraz po tom nie je ani pamiatky.

Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

y | 22.08.2015

Nitra
fragment hviezdicovej pevnosti na mape z roku 1893

https://www.pamiatky.sk/Content/ZASADY/Nitra/02092-NR-1893detail.JPG

Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

KL | 23.08.2015

Niekde som čítala, že nad Dunajom bolo 30 miest (môže byť že u Pluskala Moravičanského som na to narazila), že by všetky boli hviezdicové pevnosti? A ak to teda boli pevnosti, načo také silné? Prezentuje sa, že na stavbu hradieb sa spotrebovalo toľko materiálu ako na celé mesto. Také hradby pochopím ako obranu pred delami a nie pred šípmi alebo divou zverou. (Na obraze z obrany Viedne 16xx je tiež viditeľná hviezdicová pevnosť a tiež delá, osadené na hradbách. Ako to vlastne bolo s tými delami a im podobnými zbraňami, keď už vtedy bolo potrebné stavať také hradby?

Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

y | 23.08.2015

Aj v Komárne sú ešte zachované zvyšky hviezdy - našiel som na satelitných snímkach. Sú po celom svete.

Re: Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

KL | 23.08.2015

Dalo by sa povedať, že tieto stavby, keďže sú naprieč celou Európou a Ruskom, spolu rímskymi stavbami, ktoré nájdeme v celom svete by potvrdzovali teóriu o existencii jedného veľkého impéria, stopy ktorého sú systematicky likvidované už dlhšiu dobu. Historici nám budú tvrdiť, že rímske stavby hádam budovali rímski vojaci (aktuálneho Ríma) a o hviezdicových stavbách sa veru na hodinách dejepisu nedozvieme. Bol to len taký výstrelok stredovekých stavbárov. Asi. Nestojí to za zmienku. Čo sa týka obdobia - určite stredove, žiadna vymyslená dávnoveká antika. Tým tisíckam rokov, ktoré nám tu všetci sypú už vôbec neverím...

Re: Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Kolodej | 24.08.2015

Veď aj v KE keď stavali aupark vykopali hviezdicu. Nazvali to "Košická citadela"
http://www.auparkkosice.sk/page/sk/Informacie/KOSICKA-CITADELA.html

Re: Re: Re: Re: Re: Nadväzujem na staršie príspevky o

Hox | 16.09.2015

postavená údajně v 17. století, zajímavě rychle se dostala pod úroveň země, není liš pravda.

vykopávky v Bratislave - KOLOSEUM!

Rajka | 24.07.2015

Ale postavia tam garáže.
http://dolezite.sk/BRATISLAVCANIA-ALE-AJ-VSETCI-SLOVACI-CITAJTE-Soo4XP.html

dávam sem, aby sa to nestratilo

y | 21.07.2015

Zaujímavé info o prajazyku

ЛУЧЬ + (ЧЪЛО) - лучь чело. Излучение Чело (головы) Человека. ЧЕЛОВЕКЪ = ЧЕЛО ВЕКА +(КА ВЕЛОЧЕ) - ЧЕЛО ВЕКА КАКО ВЕЛИЧЕЕ. ЛУЧЬ ВЕКА ТО ВЕЛИКИЙ. ЦАРЪ + (рЬца) - царь рекущий. Старший из князей, имеющий право голоса. КНЯЗЪ = княж = книжник (зънякъ) - книжник знающий. Владеющий сокровенными знаниями. ВОЛХВЪ = волъсъвъ + (въ сълъво) - Волъсъ съвъвъ Сълъво. Велеса советует Слово. ЖРЕЦЪ = жъ реце + (цере жъ) - жизнь рекущий, царь жизни.

Источник: http://politikus.ru/articles/54509-taynyy-kod-drevnego-yazyka-slavyan.html
Politikus.ru

Prochorovka - tanková bitva v Kurském oblouku

Lin | 12.07.2015

Dne 12.07.1943 se utkaly ve strašlivé tankové bitvě armády nacistického Německa a SSSR. Podle mínění odborníků byla bitva poslední šancí Německa na úspěch ve válce proti SSSR.
Údaje o počtech nasazených tanků se různí - od 750 do 1200 (na obou stranách). Jisté ale je, že v této bitvě umírali a hořeli lidé a "umírala" i nasazená technika. Na bitevním poli ještě mnoho let po bitvě nerostlo vůbec nic...
Bitvu dnes označují nejen největší tankovou bitvou v našich dějinách, ale také rozhodující bitvou dvou ideologií, dvou vůdců a dvou konstruktérů.
V materiálech VP se objevují upozornění, že Hitler by nikdy nenapadl SSSR, pokud by si nebyl jistý, že část sovětské "elity" zradí a bude se prodávat. Pravdivost této informace si můžeme ověřit třeba na krvavé operaci u Rževa, v bitvě o Sevastopol nebo právě na bitvě v Kurském oblouku.
V kostce jsou události shrnuty v tomto dokumentu:
http://politikus.ru/video/53986-krupneyshee-tankovoe-srazhenie-vtoroy-mirovoy-prohorovka-ukroschenie-tigra.html

Pokusím se převyprávět, protože historie vývoje tanku T-34 se mi jeví jako zajímavá:
Začít bychom měli u geniálního konstruktéra Ferdinanda Porsche, rodáka z mého kraje - z Vratislavic nad Nisou (jeho jméno je pravděpodobně poněmčením českého jména Boreš), zakladatele koncernu Volkswagen. Podílel se výrazně na modernizaci německého válečného průmyslu, vývojářem řady výborných německých tanků (Panther, Tiger) a podpůrných zbraní typu samochodky Ferdinand.
Porsche pobýval ve třicátých letech také SSSR. Stalin mu učinil velmi výhodnou, až královskou nabídku v oblasti modernizace sovětského průmyslu (měl se stát sovětským ministrem). Porsche odmítl. Nevěřil totiž, že "proletářská inteligence v láptích", ještě před pár lety negramotní rolníci, bude schopná realizovat jeho nápady.
Porsche ale neodmítl nabídku Hitlera a stal se hlavním konstruktérem pro vojenskou techniku Říše.
SSSR používal před začátkem války tanky, projektované americkým konstruktérem Christie. Byly velmi rychlé a mobilní, ale v boji lehce zranitelné. Vybuchovaly na první zásah, nýty z pancéřování vylétaly jak šrapnely (a zabíjely okolo i uvnitř). Prostě velmi rychlá rakev. Sověti si to ověřili např. ve Finské válce.
Na příkaz Stalina se začalo se zdokonalováním, s odstraňováním slabin. V r. 1937 byl vývojem pověřen Michail Koškin - v tankovém závodě v Charkově. Nejdříve se pokoušel inovovat již existující typ, ale nebylo to "ono". Navrhl tedy svůj vlastní typ - T34. Generalita však nepovažovala jeho výtvor za dobrý, shledala na něm mnoho "proti", vůbec prý neodpovídal sovětské vojenské doktríně. Maršál Kulik rozhodl zastavit tento projekt. Koškin i přes tento zákaz dokončil čtyři cvičné kusy a s nimi se vydal do Moskvy, aby osobně Stalinovi své prototypy předvedl. Na jednáních v Moskvě Kulik varoval, že tyto stroje jsou nebojeschopné, k ničemu a přivedou jen k porážce. Stalin ale rozhodl jinak - dal T34 "právo na život". Koškin Stalinovi sdělil, že má již vypracovaná mnohá vylepšení, která z T34 udělají špičkový tank. Stalin dal vývojáři zelenou, ale Koškin již nestihl své plány provést. Při zpáteční cestě se tank, který osobně řídil, probořil na ledu. Koškin dostal zápal plic a za několik měsíců (září 1940) umírá. Pohřbený byl na charkovském hřbitově.
Když v červnu 1941 Hitler napadl SSSR, armáda generála Reichenau zničila pár sovětských tanků. Generál osobně přijel na místo a dopodrobna prohlédl každý tank. Zjistil, že jeden z tanků je "jiný", než znala německá rozvědka (a prohlašovala, že sovětská technika je velmi zastaralá). Informoval do Berlína, že pokud takovéto tanky začnou sjíždět ze sovětských výrobních pásů, Němci válku prohrají.
Ukořistěný T34 podrobili zkouškám a zjistili, že převyšuje německé tanky ve všech parametrech. Armáda dostala instrukce - nevstupovat do bojů s T34. A v Německu začali vývojáři horečně pracovat...
V SSSR ovšem tank T34 vyráběli bez úprav, žádné modernizace. Tím se v r. 1943 stalo, že SSSR ztratil svou "tankovou převahu" nad Německem, kde během dvou let vylepšili tanky tak, aby byly lepší, než stávající T34. Objevila se legenda - nezničitelný tank Tiger.
5.7.1943 začala německá operace Citadela v Kurském okruhu. Za 4 dny se podařilo německé armádě překonat několik sovětských obranných opevnění, postoupila o 30 km.
Nejslabším místem sovětské obrany se jevila Prochorovka. Německé velení změnilo plán a dalo příkaz zaútočit právě tam. Sověty tím překvapili. Před nedostatečnou dělostřeleckou obranou se nečekaně objevily Tigry. Zničily za několik minut celou sovětskou baterii - z 28 lidí zůstal živým pouze jediný.
Obranu Prochorovky svěřili generálu Rotmistrovovi. Večer před rozhodující bitvou si po starém ruském zvyku nechal roztopit "baňu" (lázeň, saunu), do čista se vydrhl a oblékl čisté oblečení. Přesně tak, jako staří ruští bohatýři před bitvami. Rotmistrov věděl, jaký těžký úkol ho čeká. Tigry ničily cíle až do vzdálenosti 1200 metrů - a sovětská T34 jen do 500 metrů. Tigry měly lepší pancéřování a více místa v kabině pro posádku. Jejich zranitelným místem bylo pouze "břicho". A aby nebylo lehké se k nim dostat na menší vzdálenost, strážily je "Ferdinandy" (samochodky).
T34 měla výhodu pouze v rychlejším manévrování, zaměřování. Bylo proto nezbytně nutné dostat se k Tigrům co nejblíže. A to bylo hlavním úkolem vojáků generála Rotmistrova.
Útok zahájili sověti, ale první vlna byla zastavena, většina strojů (i s posádkami) zničena. Nějak "zaspal" sovětský průzkum. Jednak nezjistili, že Němcům se do rána podařilo zakopat svou protitankovou obranu a jednak "zapomněli" svým tankistům říci, že před německou linií je protitankový okop, vyhloubený sovětskou stranou a to právě proti Tigrům.
První linie sovětských tanků se vřítila plnou rychlostí do okopu a uvázla v něm. Byla lehce zničena německými odstřelovači. Němci přešli do protiútoku.
Když se T34 podařilo dostat se k Tigrům, nastal doslova boj "tělo na tělo". Tanky do sebe narážely a osádky bojovaly muž proti muži. Zásahy v bezprostřední blízkosti, vybuchující mnice v tancích, odervané věže létající vzduchem. Bitva trvala až do pozdního odpoledne (a pak pokračovala až do 15.7.), kdy Němci ustoupili. Sovětům se sice nepodařilo postoupit ani o píď, ale ubránili Prochorovku, zatlačili Němce zpět. Ohromné ztráty na obou stranách.
Zkušenosti z bitvy vedly sověty k urychlenému vývoji T34 - k odstraňování slabin a vad. Konec války už jako "zbraň vítězství" slavila úplně jiná T34.
Bitva u Prochorovky (nazývaná bitvou u Kurska) se ukázala společně s bitvou u Stalingradu rozhodující v porážce Německa.
V Prochorovce se nachází rozsáhlé muzeum této veliké tankové bitvy.
Prochorovka - pole bitvy dnes:
https://www.youtube.com/watch?v=4GlMzO_xL5Q
Písnička:
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ecuu3SAps

Re: Prochorovka - tanková bitva v Kurském oblouku

ADM | 12.07.2015

Díky za výcuc.

Dovolil bych si několik poznámek. Informací o 2. světové válce je vskutku mnoho, čímž je orietace značně složitější.

Při útoku hitlerovského Německa na SSSR měl Wehrmacht k dispozici zejména tanky PzKpfw III (lehký tank) a několik PzKpFw IV (střední tank). Naproti tomu Sověti disponovali tanky T34/76 (středně těžký tank) a KV-1 (těžký tank). Většina modifikací Panzer III měla 50cm děla, která měla problém s pancířem tanků T34/76 a o KV-1 nemluvě (příběhy, kdy jeden KV-1 dokázal zastavit celou četu Pzkpfw III se mouhou zakládat na realitě). Odpovědí na tyto stroje ze strany hitlerovského Německa byl Pzkpfw V Panther. Jednalo se o středně těžký tank, jehož zešikmený pancíř na přední straně bylo velmi obtížné pro sovětké děla F-32 (výzbroj vetšiny modelů T34/76 a KV-1) prorazit. A o "tancích" na západní frontě raději pomlčíme. Kanon Panther-u byl taktéž evolučně dále, přesto byla spolehlivost tohoto tanku nižší, než tanků sovětských - to byl problém s německými tanky během 2.sv. války všeobecně. Jenomže to už byl rok 1943.

Odpovědí Sovětů na Panther (a částečně Tiger I) byl tank T34/85 s 85mm dělem D-5T a zejména pak ZIS-3-S-53. Došlo tedy opět k další modifikaci.

Zatímco vývoj zbraní u Wehrmachtu byl spíše revoluční/skokový, Sověti upřednostňovali cestu více evoluční. Vývoj u Wehrachtu byl "sprintového" rázu, což se na vývoji jako takovém podepsalo velmi pozitivně, nicméně v praxi se proporicálně navyšoval počet závad u nových strojů/systémů a problém byl taktéž se složitostí oprav. Ve smyslu spolehlivosti svých strojů na tom byl Wehrmacht velmi špatně.

Sovětská cesta byla na první pohled "pomalejší", nicméně téměř nikdo nepochbuje nad spolehlivostí, velmi nízkou náročností výroby a jednoduchou opravou sovětské techniky. To se odrazilo i v počtech, kterou byli Sověti schopni vyprodukovat (každý si může počty najít) a to i přesto, pomineme-li problém zdrojů na straně Německa.

Tvrdit tedy, že SSSR měl techniku, která byla zastaralá a nekvalitní, resp. málo výkonná, je dosti zavádějící a spíše lživá. Taktéž vývoj techniky na straně Sovětů byl poměrně intenzivní (v některých fázích konfliktu i intenzivnější).

Shrnuto a podtrženo je tedy jasné, že důvod proč válka hlavně na Východě probíhala tak, jak probíhala je spíše NE-technického charakteru. Efektivita řízení Wehrmachtu byla značnou část konfliktu vyšší, než na stranách "Spojenců". Tedy, podíl Západu na ukončení války je spíše úsměvný, no přesto je.

Počáteční neefektivita řízení, která byla v SSSR způsobena nejspíše hlavně různými "sabotéry" všeho druhu (viz. např. příklady co uvádíš - Sevastopol apod..) je asi to, co stálo ruský národ tolik životů.

Большая чистка měla taky svůj podíl ve vytvoření "dobrých" podmínek pro tyto sabotáže. Nejsem si jist, ale myslím, že jsem na Leva-netu již slyšel/četl něco o tom, že tomu Stalin zabránit nemohl.


Re: Prochorovka - tanková bitva v Kurském oblouku

stretnutie | 14.07.2015

Dík Lin.Niekedy sa pýtam,kde končí ten Tvoj záber:). Predsa len môžem niečím doplniť,a to je ten fakt,že Kursk -to boli aj Kaťuše. Raketomety tam mali svoju premiéru.A ešte nezanedbateľný psychologický moment. Oblaky prachu(bol suchý,horúci júl ,miestami nebolo nič vidno) a potom to nekonečné zavýjanie raketometov. Kto prežil Kursk,je jedno,či rus,či nemec,už nikdy nebol taký,ako predtým.Mnohí v ten deň zošediveli a boli z nich starci.

Re: Re: Prochorovka - tanková bitva v Kurském oblouku

Lin | 15.07.2015

Díky moc oběma za doplnění a za (pro mě nové) zajímavosti.
- pro Stretnutie: Kde končí můj "záběr"? Tam, kde začíná cosi s technikou nebo bankovním systémem. Tam nechápu a snad ani nejsem schopná chápat. :-)
Jinak - to, co jsem psala, bylo z převážné většiny načerpané z videjka, takže ne mé vlastní vědomosti. Zdálo se mi to zajímavé, tak jsem z toho sestavila povídání i pro jiné, kdo rusky neumějí.
Ahoj. :)

Re: Re: Re: Prochorovka - tanková bitva v Kurském oblouku

stretnutie | 17.07.2015

Ani nevieš,ako Ti v tomto rozumiem.Niekedy si myslím,že možno aj tá technika,matematika,chémia je v skutočnosti krásna.Ale o bankovníctve nie,nikdy nemôže byť pekné. Ešte niečo,Lin,možno robíme obidve chybu ,že zrejme opovrhujeme peniazmi.Aspoň tak Ťa vnímam,sú tu takí viacerí,si myslím.Bankovníctvo a peniaze sú dve veci,alebo nie? Ale toto je už filozofická otázka,len som Ti to chcela aspoň na okraj spomenúť,že nad čím občas uvažujem, vidíš,ako ľahko sa dostanem mimo tému ,tak zatiaľ!

velesova kniha

Aien | 22.06.2015

http://www.biosferaklub.info/vedecka-expertiza-nove-fakty-o-velesovej-knihe/#more-4106

Re: velesova kniha

Anatolij Klyosov | 23.06.2015

Agent americky, demagog, šarlatan.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek