Níže se nachází archiv pro čtení, diskuse přesunuta na www.vodaksb.eu/diskuse

Diskuse

Re: Re: pro Hibern

Hibern | 23.07.2012

Aj ja ďakujem. To video je super. Tú kamufláž vyššie som myslel na google earth:-)

Pre prípadných záujemcov o pracovné archeologické prázdniny na pyramídach

http://www.piramidasunca.ba/bs/

http://www.youtube.com/watch?v=8bS9eJeGyyQ&feature=fvst

vynikající inteligentní analýza

XX | 21.07.2012

http://narochnitskaia.ru/books/cheshskoe-izdanie-knigi-n-a-narochnitskoy.html

Re: vynikající inteligentní analýza

Hox | 23.07.2012

Naročnická to napsala přesně:

"Při vzpomínkách na Velkou vlasteneckou válku se v posledních letech stávají téměř běžnými tvrzení, z nichž vyplývá, že tuto válku jako by zavinil SSSR, a jeho vítezství v ní by proto mělo být chápáno spíše jako porážka. Lze tedy nabýt dojmu, že tato válka byla vedena nikoliv za právo národů za samostatnou existenci, za jejich přežití v toku světových dějin, ale spíše za americkou demokracii. Na takovou cynickou tezi nyní často narážíme v západních médiích.
Uplyne několik roků a v evropských učebnicích najdeme výklad o tom, že na jedné straně bojovaly demokratické USA a Velká Británie a na druhé straně dvě totalitní monstra. Ale ve skutečnosti bylo všechno jinak..."

úmrtí 11. juna 2012

Andromeda | 20.07.2012

nejsem si jistá, zda-li čtu správně. Byla jsem na ruských stránkách Levašova a tam bylo napsáno něco v tom smyslu, že Levašov zemřel. Má ruština není až zase tak dobrá, mám dva roky,ale myslím, že se odebral pryč z tohoto světa. Můžete mi to někdo z vás lépe rusky rozumějící potvrdit. Děkuji

Re: úmrtí 11. juna 2012

paprsek | 20.07.2012

Ano, je o tom tady článek... z období této události

trochu

xoxo | 19.07.2012

to tady usina
na orgo taky

Nevite cim to je?

Re: trochu

Ivan | 19.07.2012

...prší....

Re: trochu

Daniela I. | 19.07.2012

... dovolenky :-)

trochu zábavy

xxxx | 18.07.2012

https://www.youtube.com/v/KgoapkOo4vg%26autoplay%3d1%26rel%3d0

Re: trochu zábavy

Miroslav | 19.07.2012

Typický spôsob manipulácie mládežou... podsúvanie cudzej kultúry, zábery na konzumáciu alkoholu a zahraničné ,,značkové“ oblečenie.
Pozrite si prednášky Petrova, aby ste vedeli o čo sa jedná... žiadna neškodná zábava, ale tvrdo a cielene zaplatená manipulácia !

Re: Re: trochu zábavy

Sylva | 19.07.2012

... ano, ach jo. Ale co tohle?
Taky syntetická muzika, ale úplně o něčem jiném :)

http://www.youtube.com/watch?v=LL4R35Ay50o

Re: Re: Re: trochu zábavy-Another Earth

Hibern | 20.07.2012


Dnes som pozrel na americkú produkciu veľmi zaujímavy film "Ďalšia Zem". Je to v podstate psychodráma zobrazujúca príbeh viny a výčitiek na pozadí objavenia sa paralelnej Zemegule na oblohe ako nášho verného odrazu a zaujímavých úvah, čo s tým.

http://www.ulozto.cz/hledej/?q=Another%20Earth%20cz%20avi

Taktiež veľmi ďakujem za odozvy na moju úvahu, vyvolalo to neskutočne príjemné a povzbudzujúce pocity v duši. :-)

Re: Re: Re: trochu zábavy

Hibern | 22.07.2012

S tým predmetom zábavy je to tiež asi diskutabilné. Hovorí sa dosť o filmoch aj muzike, že je v nich to alebo ono. Už to tu myslím aj niekto naznačil, v konečnom dôsledku záleží vždy od vnútorných kvalít prijímateľa. A napríklad, hoci to zaváňa alibizmom, je vždy lepšie si pozrieť film alebo popočúvať muziku ako chlastaťalebo frčať na drogách.

V mojom prípade sa v mladosti jednalo o hard rock, ktorý už vtedy bol cirkvou odsudzovaný, dnes tam objavujú skryté posolstvá na satanizmus pri spätnom prehrávaní. Hoci dnes uprednostním skôr Vivaldiho alebo Bacha, môžem s kľudným svedomím vyhlásiť, že také isté pocity ako mi dnes sprostredkuje klasika, mi svojho času poskytoval hard rock. Pozastaviť sa, porozmýšľať. Podobne s filmami.
Keďže sa vôbec nevyznám do praktík čiernej mágie, nemôžem samozrejme posúdiť prípadný podvedomý vplyv či už z filmov alebo odzadu vypevovanú oslavu satana v piesňach modernej hudby. Žiadne konkrétne alebo priame negatívne prejavy na úrovni vedomia na sebe zatiaľ nepozorujem. Uvítam prípadné informácie z tejto oblasti.

Úplne chápem obavy niektorých ľudí ohľadom muziky a filmov, a je pravdepodobné, že v širšom zábere s coca-cola a burger kultúrou plus rodičovská (ne)výchova a školstvo, primiešané drogami, môže mať toto nepochybne devastačný vplyv najmä na mládež. Ale malo by sa to aj takto nejako podávať, že nie len samotný film či muzika, ani samotný burger nikoho nezdevastuje, ani telesne ani duševne, a dokonca do istej miery môže byť istý druh drogy aj nápomocný. Vždy ide podľa mňa o súčet viacerých takýchto "veličín".

Uvedomenie si faktov

Hibern | 18.07.2012

Kdesi som zachytil, že počet ľudí, uvedomujúcich si neudržateľnosť dnešného stavu vecí a nevyhnutnosť zmeny je 10 percent a zvyšok sú viac či menej ovčania-bioroboti. Nechcem sa zaoberať tým, že takéto údaje vyjadrujú len hrubý odhad, ako ani podielom skutočne "uvedomelých" v tomto čísle, keďže isté množstvo došlo k svojim záverom len racionálnou cestou na základe prečítaných faktov. (To znamená, že títo by viac ako určite neodolali nástrahám mamonu a moci, keby sa v ich životoch naskytla možnosť dostať sa medzi "vyvolených" - z núdze cnosť. To isté v trochu menšej miere platí aj pre "osvietených" duchom, keďže pády na duchovnej cesty nebývajú vôbec zriedkavosťou).
Ďalšia vec je ideová zameranosť a svetonázor týchto s režimom nesúhlasiacich ľudí, ktorá sa prejavuje roztrieštenosťou v názoroch čo a ako bude. (Jedna vec je urobiť a zúčastniť sa prevratu, a druhá, vedieť zmysluplne a pre dobro vyšieho celku naložiť so získanou slobodou - čo sa v známych dejinách nikdy nepodarilo a aj preto to stále dopadlo v neprospech ľudí).

Na čo by som sa chcel (čisto teoreticky) zamerať a poukázať, je problém parazitov (všetkých ľudských) druhov, "nemakačenkov", a vôbec degenerátov ako takých, v prostredí budúcej spravodlivej spoločnosti. (Na základe predpokladu, že k tejto forme spejeme a čo sa mňa osobne týka, toto si spájam s našou vecou stavať budúcnosť (čo prebieha už teraz) na princípe ideového odkazu Predkov). Čo s nimi (degenerátmi) keď z dejín vieme, že ich zaradením resp. nainfikovaním do normálnej spoločnosti sme si sami podpílili konár pod zadkom? Mám s tým ako človek jednajúci podľa princípu nenásilia dosť problém.
V našej slovanskej pravlasti (ako sa píše) mali asi pre tento účel pracovné tábory (už len ten názov evokuje niečo nepríjemné a nechcené) a podobne zrejme slúžili aj gulagy v Sovietskom Rusku. V prípade jedinca, ktorý pácha kriminálnu činnsť je to jednoduché ale ako sa vyvarovať chýb už pri samotnom označení, kto je a kto nie je degenerát? Pochybujem o tom, že to bude záležitosť jedného človeka alebo skupiny, ktorá bude o tom rozhodovať, veď každá aj tá najmenšia nespravodlivosť sa bude spätne karmicky vracať do života spoločnosti. Sme ako ľudia dostatočne pripravení prevziať aj takúto zodpovednosť?

Jednoznačným (a jediným správnym?) riešením by bolo získanie istých parapsychologických schopností, keď by každý zdravý človek priamo "videl" (telepaticky?) do mysle iného. Nech to znie akokoľvek fantasticky, v niektorých dimenziách bytia to vraj má byť úplne normálna forma existencie, sme pripravení aj na takúto variantu? Niektoré pramene uvádzajú práve nadobudnutie "nadprirodzených" schopností pre nadchádzajúcu zmenu po 21.12.2012.
Sme dosť úprimní a čestní nechať a dovoliť iným vstúpiť do našej mysle?

Re: Uvedomenie si faktov

Petr H. | 18.07.2012

Podobnou úvahou jsem se už taky zabýval. Jistá forma empatie - vcítění se do pocitů toho druhého - by byla zapotřebí jak sůl. Bez této základní lidské vlastnosti to nejspíš nepůjde. K čemu nám budou schopnosti popisované například budhisty, když je pak následně zneužijeme. Empatii, kterou máme vlastní si nedokážu představit jako zneužitelnou, spíš naopak.

Re: Uvedomenie si faktov

paprsek | 18.07.2012

A jak budeme dovolovat jiným přístup do své mysli?

Nikdo,kdo do ní pronikne svými přirozenými schopnostmi, nepotřebuje žádné svolení...ani odemknutí, otevření...je to pro něj tak přirozené jako procházka hájem - prochází se v něčí mysli. Je to procházka bez hranic.
Ale ta "procházka" v něčí mysli nemá za úkol usvědčit toho nedokonalého...Pouze a jen varuje,před možným ublížením nebo tomu nevědomému má být pomoženo. Nikdo, kdo bude mít takové schopnosti nemá důvod toho druhého nějak "koupat" - např.říci všem dokola o všem, co se v jeho mysli odehrává... Pokud poodhalí něco z mysli druhého, bude to jen a jen z důvodu, aby ho chránil před důsledky jeho činů, které v myšlenkách připravuje. A je snad samozřejmé, že nejprve si v soukromí popovídá o možných důsledcích takovýchto činů, bude-li to pro vědoucího bezpečné.
Čeho se bát? Člověk vidící do mysli druhého "vidí" jen myšlenky stejné a nižší úrovně než jaké sám má-tzn.má je "zvládnuté" - téma v řešení nebo vyřešené...nemá důvod kohokoliv ponižovat, ubližovat mu, protože sám moc dobře ví, jak to může být bolestivé. Stačí pár slov-na skoro úplně jiné téma, ťuknutí a člověk zaobírající se špatnými myšlenkami pochopí, že to není ono. Ale přitom si vůbec nevšimne, že si ho někdo prohlídl zevnitř...
Bát se mohou pouze a jen ti, kteří jsou povoláni nahlížet do myslí jiných-je to obrovská zodpovědnost, nezranit, zhostit se svého úkolu, který z takového poznání plyne... a pomoci, nejlépe nepozorovaně, aby dotyčného sklíčeného nevyděsil, že někdo do něj vidí... Zodpovědnost je velká a přinést světlo do zkroušené mysli, tak aby se hledající cítil bezpečně a alespoň tak sebevědomně jako dosud není lehké. Každé poznání v sobě nese obrovskou zodpovědnost, jak s ním naložíme a žádné takové poznání není náhodné. Nelze prostě stihnout nahlídnout do všech myslí všech lidí na světě-tak ty, které se před námi otevřou, musí se pro nás stát výzvou.
JIná věc jsou nějaké magické postupy,ale přepokládám, pokud ještě fungují, většina lidí se rychle svojí čistotou dostane mnohem výš, než na jakou úroveň tyto systémy dosáhnou.
Každý špatný úmysl má nějaký důvod. Špatné myšlenky jsou dětmi strachu, ohrožení nějakou bolestí. Nikdo, kdo (u)vidí do mysli druhého, nemůže nevidět důvod té špatnosti-za ní se schovává obrovská bolest a obvykle nechce sama ven. Nelze odsoudit, ani v duchu, druhého, když vidíme jeho obrovskou bolest...
Vidění do mysli druhých je poznáním jejich bolestí a ne kratochvilnou činností pro pobavení - je to práce.

Re: Re: Uvedomenie si faktov

Ivan | 19.07.2012

Myšlienky sa čítať nedajú. Dá sa komunikovať telepaticky, ale musí to byť zo strany vysielajúceho človeka jasne sformulované a vyslané.... to sa dá prijať...pokiaľ to nie je vyslané, neprečítate to...
Môžete sledovať iba vonkajšie prejavy, prípadne zmeny v energetickom poli človeka, ale nie je to priame "čítanie". A je to dosť nepresné na to, aby ste podľa toho mohli niekoho niekam "zadeliť", prípadne "súdiť"....Na to musíte byť dostatočne šikovní, a vedieť ho"vmanipulovať" do stavu, že sa sám prezradí "čo je zač", prípadne prizná.....
"Čítanie" myšlienok tak ako to prezentujú niektoré filmy je dobré akurát do cirkusu na pobavenie.....

Re: Uvedomenie si faktov

Hibern | 19.07.2012

Iste, telepatické "čítanie" myšlienok v masovom meradle je zatiaľ číra špekulácia a preto zrejme ani nemôže existovať jasné vysvetlenie tohto javu.

O čo mi ide v mojich úvahách, je predpoklad, že nadchádzajúca zmena spoločnosti nebude prebiehať podľa žiadneho z his-torickej minulosti známeho scénára a výsledok bude niečo úplne (staro)nové, možno podobné tomu, čo tu už kedysi veľmi dávno fungovalo. O čom žiaľ, nemáme práve najpresnejšie informácie (keď je jedinec na určitom stupni duchovného vývoja tak má umožnený prístup do akašickej kroniky a teda možnosť poznať skutočnú minulosť). A nemyslím si, že by tá novota bola možná bez istého (značného?) duchovného vylepšenia ľudí na úrovni jednotlivca. A už vôbec nepochybujem o tom, že v tej novej spoločnosti bude základom práve duchovné uvedomenie sa jedinca, ale nie založené na slepej viere lež na poznaní, overiteľnom poznaní. (Asi tak ako sa dnes môžeme naučiť vedu).

Nasledujúca zmena môže prebehnúť buď rýchlo, alebo pomaly a postupne. Evolúcia, ako ju poznáme (a to poznanie je pomerne slabé), je založená skôr na pomalom raste a zmenách, ale vzhľadom k súčasnému marazmu na planéte nevidím inú možnosť ako náhly skok, a nie je vylúčené, že sme nejaké skoky v dávnej minulosti už nezažili. V niektorých ezoterických teóriách skoku sa vraví, že ľudia musia byť dostatočne (duchovne) vyspelí aby boli schopní náhly prechod bez ujmy na zdraví či životoch prežiť. A hoci sú tieto teórie smerom k súčasnosti pomerne optimistické (a la pozitívny prístup) v podstate nedávajú väčšine ľudstva až tak veľké šance. Ja by som si dovolil upozorniť na množstvo nami prežitých životov - reinkarnácií, ktorých vplyv na skutočnú úroveň vyspelosti ľudstva ako celku, nemôžeme vzhľadom k nedostatočnému povedomiu o týchto procesoch, poznať. Nemám na to žiadne dôkazy a je to čisto špekulatívna úvaha, ale som presvedčený o možnosti aj schopnosti väčšiny ľudstva takýto skok úspešne absolvovať.

Ako následok bude tá nová spoločnosť, ktorá však nemôže fungovať na princípoch aké poznáme z manipulovaného matrixu od staroveku do dnes. Dľa mojej mienky bude zmenené úplne všetko, človek rozšíri záber svojich zmyslov a niektoré nové funkcie budú sprístupnené, štruktúra spoločnosti sa postaví na základe (nesebeckého) princípu prospechu pre všetkých, atď.

Asi rok dva pred 1989 som sa v diskusiách so známymi pár krát zmienil o mojom presvedčení, že režim padne a po prevrate sa ma pýtali ako som to vedel. Nevedel. Bola to skôr moja skrytá túžba po lepšom zriadení, sčasti postavená na logike a sčasti na poznaní dejepisu. (Ktovie čo ešte). Snáď to ani tentoraz nebude ináč:-)

Re: Re: Uvedomenie si faktov

Petr H. | 19.07.2012

Páter Alexander i Vedagor předpovídají na základě rozborů SA véd (či jejich překladů?), že koncem roku dojde k velkým změnám v našich duších... což odpovídá i výše míněným změnám.
Další indícií je, že současný papež obdržel od svého podřízeného zprávu z Číny, že zemře způsobem, který se vymyká našemu chápání ... a proto tento vzkaz zesměšnili a neberou v úvahu.
Ještě k těm papežům, Jan Pavel II po přečtení 4. fatimského proroctví (tuším rok 1982) se vyjádřil, že bude mnoho milionů mrtvých.
Dalších proroctví, náznaků a tušení je hodně, proto si myslím, že k něčemu dojde ale nebude to nic z toho, jak nás straší fyzickou apokalypsou.

Re: Re: Re: Uvedomenie si faktov

Hibern | 20.07.2012

S tou Fatimou to bolo trochu skomplikované ale v podstate som v obraze ale ten skon pápeža mi je nie je známy. Nejaké bližšie info alebo link? Ďakujem ceľmi pekne...

Re: Re: Uvedomenie si faktov

veronika | 19.07.2012

ahoj, taky jsem věděla, že přijde rok změn... A taky se všichni kolem mě divili, že jsem to věděla...(myslím tím 89..)
Ale ted mám v sobě to, že se vůbec nebojím.. Vím, že se to změní.., jdeme do jiné společnosti, než kterou známe ted.., která ještě nikdy nebyla... myslím, že ten skok bude o zvýšení pozornosti a láskyplnosti k druhým... Změna se odehraje v našem egu... myslím, že nám bude záležet i na tom nejnuznějším , nejhloupějším...., nejneschopnějším...
tedy budeme milovat nejen lidi kolem sebe víc, než sami sebe, ale tak budeme mít rádi i přírodu... i tu budeme mít rádi víc, než sami sebe... Vše bude propojeno láskyplným vztahem,...
TED KAŽDÝ MYSLÍ PŘEDEVŠÍM NA SEBE, ......PAK BUDEME MYSLET NA JINÉ... Těšíte se??? Já joooo.....
Změnit se to musí.., není jiného východiska.....

Re: Re: Re: Uvedomenie si faktov

veronika | 19.07.2012

paprsku, to je dobrý..
skoro ve stejnou dobu jsme sem hodili téměř stejný příspěvek..........

Re: Re: Re: Uvedomenie si faktov

paprsek | 19.07.2012

O tom, jestli se myšlenky dají číst...si povíme tak za rok? Jo?

Pokud tomu nevěříte, Vaše nevíra,a je mi to fuk...

Na filmy prakticky nekoukám, není to můj zdroj informací...

Vaše vývody vychází z magické praxe a o té já naprosto nepíšu...je to, z dnešního pohledu, špinavost.

Jediné s čím snad mohu souhlasit, že číst myšlenky neznamená přesný přepis myšlených slov toho, kdo si to myslí, příjemce to "překládá" do svého způsobu vyjadřování...můžeme se tedy do určité míry lišit v chápání pojmů. Přesto si trvám na tom, že úmysly lze snadno a svobodně "přečíst" z mysli jiného, pokud na to mám"morální oprávnění"...a jistý úkol s těmito informacemi...

Re: Re: Re: Re: Uvedomenie si faktov

Ivan | 20.07.2012

...tu neide o nejakú vieru alebo nevieru...
....všetko na Zemi je svojím spôsobom magické.... a teda z tvojho pohľadu špinavé....

Re: Re: Re: Re: Re: Uvedomenie si faktov

paprsek | 20.07.2012

Ano, protože pohybem ve temné oblasti bylo na Zemi vše zatemněno. Platil ten samý zákon z druhé strany-kam nedosáhlo Světlo, byla tma a ta ovládala vše.
Už se to změnilo, ale hmota reaguje pomaleji, navíc spousta lidí si schraňuje ještě zbytky temna v sobě-nechce je vydat, neví jak je vydat, bez ochrany hmotných bytostí už by tu žádná temnota nemohla vegetit.
A jinak jsou samozřejmě i výjimky, ale poměrně nevýznamné, zvlášť u nás. Každý má pusu, většinou mluví, i mobil, tak proč číst myšlenky, když si to můžeme říct...Není potřeba dublovat funkce, jenom proto, abychom si dokázali, jak jsme skvělí a dokážeme manipulovat s ledasčím, aniž vůbec tušíme s čím...

Re: Re: Re: Re: Uvedomenie si faktov

Hibern | 20.07.2012


S telepatiou nemám žiadne skúsenosti takže sa nemôžem vyjadriť, ale tak nejako by to z hľadiska logiky, intuície ako aj vyššieho princípu mohlo fungovať. (A ja blbec som mal za to, že to bude ako keď vidíme na druhých napr. náladu:-))

Inak som posledné dni dosť nad touto možnosťou z môjho subjektívneho uhlu premýšľal a dospel som k názoru, že som pripravený byť čitateľný a otvorený. Aj keď to zrejme môže byť zo začiatku šok alebo nepríjemné kým si na to zvyknem, predsa len, je to kvalitatívne celkom odlišný spôsob života i komunikácie.Re: Re: Re: Re: Uvedomenie si faktov

Ivan | 20.07.2012

....načo to odkladať....keď to tak dobre vieš a ovládaš /podľa toho čo tu prezentuješ/... a aby sa naplnila aj skutková podstata veci, t.j. nebolo to tak že "bla bla a skutek utek"... skús sa dostať do myslí "hláv pomazaných" vo Vatikáne - myslím tým vatikánskych archivárov....okrem toho že sa dozvieš veľa nového a doteraz nikde nepublikovaného, urobíš aj dobrý skutok a ak to zverejníš, možno zmeníš aj "chod dejín"...
....a urobíš zmenu vo vývoji ľudstva - možno tak ako si to tu mnohí zbožne želajú a ospevujú...
....myslím že to stojí za to... a máš "nesmrteľnosť" zaručenú....možno ešte aj naši pra pra pra vnuci sa budú o tebe učiť v škole, spomínať a ospevovať...
no čo, skúsiš to?....

Re: Re: Re: Re: Re: Uvedomenie si faktov

paprsek | 22.07.2012

Pro Ivana
Jestli je to na mě, tak:
Pokud něco prezentuji, tak to neznamená, že umím to o čem píši. Pokud to v někom vzbudilo ten dojem, je to špatně. Možná jsem jen nahlídla na zodpovědnost, pokud něco vím nebo cítím a jaká moc se v tom skrývá - někoho vyděsit, odradit nebo pomoci prostřednictvím obyčejné empatie. A to, že cítím blízkost laskavých bytostí, které do nás naprosto vidí, alespoň podle mě. Netvrdím, že to umějí lidé, možná budou umět, ale někdo to umí...Každopádně někteří lidé ví víc než druzí a není to vyčtené, ta znalost.
Pokud vás něco vyděsilo, cítíte se ohrožený z mého příspěvku, omlouvám se, moje odpověď nebyla primárně určena vám a její příjemce mě pochopil. Téma jsem neotevřela, tak nevím, co po mně chcete...
Více jsem napsala v odpovědi níže na laskavější příspěvek, který si podrobnosti více zasloužil...

A po smrti chci mít klid a ne aby mě někdo opěvoval a bral moje jméno pro nic a za nic do pusy.
Vývoj lidstva je řízen do nejmenších detailů a probíhá přesně podle plánu, jak jsem napsala níže. Startovní čára převratných změn je pro všechny závazná a momentálně nepřekonatelná. Překonatelnou se stane ve chvíli, kdy to bude pro většinu osazenstva na zemi nejbezpečnější a nastalý chaos bude zvládnutelný. Zatím nedotknutelnost startovní čáry-nás chrání. Vatikánský archiv je uzavřený pro ochranu nás všech a čeká se svým otevřením už jen na příhodnou dobu, aby z jeho otevření mělo přínos co nejvíc lidí. Je to pro mnohé opruz takhle nekonečně čekat a nedá se to příliš vydržet, ale nic jiného teď nezbývá...

Re: pro paprsek

Radomír | 20.07.2012

Tak tohle mě vyděsilo... Snad jsem jen špatně pochopil napsané. Tedy se zeptám: ty se snad "procházíš" nepozorovaně po čísi hlavě, abys poznala "kalé a nekalé myšlenky" a případně ho "ochránila" před důsledky jeho činů?
Jestli ano, hraješ si na boha. Kdo určil to "kalé x nekalé" nebo "dokonalé x nedokonalé"? Ty a podle svého úsudku? Z mého hlediska se to dá přirovnat k "činnosti" zvědavé sousedky, která mi slídí po bytě, když nejsem doma a prohlíží moje skříně a šuplíky. A když se jí podle její mínky cosi nelíbí, snaží se mě donutit, abych si "udělal pořádek" podle jejího vlastního gusta. Ač se jedná o špinavou manipulaci, tak ta sousedka si určitě myslí, jak mě "zachraňuje" a "pomáhá".
Tihleti "zachránci", kteří "zachraňují" přes vůli a žádost druhé, mají to "povolání" jen ve své hlavě a sami netuší, co tím na sebe uvalují. Na zasahování do cizích životů není nic bohulibého.

Ale možná to napsané jen špatně chápu nebo si to pleteš s telepatií (to je stejně vyladěný přijímač a vysílač) nebo s empatií (že podle slov, chování a své zkušenosti umíš určit, čeho chce ten druhý docílit).

Re: Re: pro paprsek

Ivan | 20.07.2012

....éj človeče, trafil si klinec po hlavičke.....

Re: Re: pro paprsek

paprsek | 20.07.2012

Po žádné cizí hlavě se neprocházím...

Ale pokud někoho taková myšlenka děsí... už jsem výše napsala, že ti co vidí a budou vidět do cizí hlavy to nemohou brát jako zábavné slídění zvědavé sousedky... Takže pokud chcete pochopit více, přečtěte si výše napsané a neosočujte mě z hry na Boha. Služba druhému není absolutně přerovnávání šuplíků k obrazu svého estetického cítění...
Příklad:Nikdy jste nebyl u léčitele? Nikdy jste se nestal svědkem diagnózy bez vyptávání a přístrojů? Stejně prohlédnout se dá i problém, který v budoucnu může k nemoci vést, pokud se něco nezmění - a o tom to je. (Přece nemoc začíná špatným náhledem a určitou blokací přirozeného proudění v těle, ne?=špatně nahlížená, myšlenkami zpracovaná životní zkušenost) Léčitel dokáže odhadnout i pár let dopředu, že budete mít problém. U mě to bylo předpovězení potíží s lepkem a to minimálně 2 roky dopředu, ač v té době problém nebyl. A to je normální, tisíce let praktikovaná činnost. A léčitel nemá potřebu skenovat vše u všech "pacientů", ale jen to, co ten "pacient" potřebuje vědět a co mu může pomoci...
Připadá Vám taková činnost jako slídění a přerovnávání šuplíků? No a těch situací může být víc a nemusí mít tyto schopnosti jen léčitelé... Ale proč, i když někdo tyto schopnosti může mít, proč by je využíval, i když může mít volno? A proč by je nevyužíval, když dostane impulz od světelných duchovních bytostí- "hele, řekni mu/jí něco v tomto smyslu, mě(duchovní bytost) nedokáže vnímat a
nutně si teď potřebuje tohle a tohle uvědomit".Dotyčný,(nevnímající) lehce tápající se ťukne do čela a řekne AHA, takto to taky jde udělat nebo no, jo ono to asi funguje jinak, než jsem si myslel/a.

Nějak nechápu rozdíl mezi tím co jsem psala a tou dole, Vámi zmiňovanou, empatií. Řekla bych, že jde o totéž, jen možná píši o vyšším stupni, který Vy pod empatii neřadíte?
Také nějak nechápu, co myslíte tím zasahováním do cizích životů? Já o žádných zásazích nepsala? To jste si to přirovnání o přehrabávání šuplíků přesmýkl do skutečných zásahů? U mě o něčem takovém žádná zmínka...nahlédnout do myšlenek, ne do nich zasahovat. Tento bonus jste vymyslel Vy, tak si ho nechte.

Re: Re: Re: pro paprsek

Ivan | 20.07.2012

"Nikdy jste se nestal svědkem diagnózy bez vyptávání a přístrojů?"

...to nie je o sledovaní, resp. čítaní myšlienkvých postupov....

Re: Re: Re: pro paprsek

Jarka | 21.07.2012

Pokud léčitel odhadne nemoc dopředu - rozhodně to není o tom, že by přečetl myšlenku klienta. To je trochu jiný druh komunikace.
Je pravda, že u někoho v mysli se válí jedna myšlenka celý den ale u většiny zdravých jedinců létají myšlenky v hlavě rychlostí blesku. A tak číst myšlenky druhých je stejně nereálné a nemožné jako stíhat všechny informace z netu.
Paprsku, můžeš prosím prozradi co nebo kdo je zdroj tvých zaručeně správných informací? Dost by mě to zajímalo. Neber to jako útok nebo rýpání ale protože mě fascinuje jak je někdy tvůj zásah přesný a najednou z čista jasna je to nepochopitelný...:)

Re: Re: Re: Re: pro paprsek

paprsek | 22.07.2012

Snad jen záblesky... snad něco jako automatické psaní...

Já ty disciplíny nikdy nestudovala a nezajímají mě hypotézy na půl cesty, které se stokrát změní. Zajímá mě pravda a protože, dle mě, zatím není v plné míře dostupná, navíc zatím ani nemám kapacitu ji obsáhnout, házím to za hlavu... Ať si to vysvětluje každý po svém...

Když cítím, že mám na nějaký příspěvek odpovědět v určitém smyslu, tak odpovím. Kdysi jsem si taky připadala v určitých chvílích jak na rentgenu a dost nepříjemně, že do mě někdo dost vidí... Už jsem se s tím srovnala a zjistila, co je to obrovskou odpovědnost vědět písmenko navíc a zároveň tušit, že říct ho nemohu a nebo můžu říct jen půlku, co cítím, jinak to v tom člověku totálně zabiju, tím, že ho vyděsím...

Poslední dobou mám čím dál větší pocit, že ty myšlenky, co mě občas napadají, nemůžou být ze mě, prostě mi je někdo "pošeptal", vypustil je tak blízko mojí hlavy-schválně, abych je musela zachytit. Jindy totálně tápu, ale v těch chvílích na tom příliš nesejde... Prostě se v tu chvíli nerozhoduje nic důležitého. Taky u mě sílí pocit, že tu nejsme sami a to hodně temných bytostí náš prostor opustilo...Jsou tu mnohem, mnohem jemnější energie, velice vlídné...A dle mě do nás vidí naprosto a úplně, jako bychom pro ně byli sklenění... Zároveň cítím jejich obrovský obdiv, za to jak se mnozí z nás stavíme k životu přes tu zatím obrovskou míru lži... Ale asi ještě nepřišel čas... Nemůžeme ostatním lidem moc utíkat...Asi by z toho všeho vznikl obrovský chaos. Musíme ještě chvíli počkat. Startovní čára je prostě závazná a zatím pro všechny nepřekonatelná.
Prostě ta Pravda je pro nás, zatím, naprosto neuchopitelná a nevysvětlitelná - snažím se předat co nejpřesnější přirovnání, ale do hloubky to sama nechápu...tak mi to klidně vyvracejte, já vím, že spousta dějů probíhá momentálně více mechanismy, netvrdím, že vše se odehrává přesně takhle a vždy... Pouze jako přirovnání k dějům, které známe... Na druhou stranu, ani když mi vyvracíte to a ono, ani vy nemůžete vědět jak to je... Že si někdo někde cosi přečetl, neznamená, že to je pravda, ale kdo tomu chce věřit....Kdo nechce, aby se ta jeho víra na něj jednou zhroutila, ať poodstoupí a je ve střehu... Vše, co momentálně platí za uznanou "pravdu" se zítra může zhroutit...ať už ta moje verze nebo někoho jiného...
Psala jsem reakci na lidskou obavu-srdce mluvilo k jinému srdci, nic víc. A nic víc za tím nehledejte.

Re: Re: Re: Re: Re: pro paprsek

Hibern | 23.07.2012

Presne tak ako píšeš a trochu som nepochopil niektoré reakcie, pri všetkej úcte k pisateľom. Mnohé čo "paprsek" píše, zažívam presne tak isto aj ja, hoci niečo len tuším na obzore, a som vďačný za túto reakciu. Neposudzujme okolie len na základe našich momentálnych dispozícií, lebo nech sú akékoľvek, sú to presne tie "krivé zrkadlá", o ktorých je tu reč v iných článkoch.
Pekný deň všetkým:-)

Re: Re: Re: Re: Re: pro paprsek

Jarka | 23.07.2012

Díky za odpověď
Podobným způsobem jsem se dostávala k informacím i já... Bylo to příjemné vědět a moci se orientovat i ve spoustě jiných informací. Pak jsem ale najednou dostala na výběr : Být čistá nebo šťastná... Těžká volba - jednalo se o lásku. Rozhodla jsem se pro lásku. Možná ta láska z pohledu jiných bytostí není čistá a tak mi byla vpravena do žil injekce zapomnění a odpojení od všech informací.... Dodnes netuším co to přesně bylo a oč se jednalo.... Jen mám pocit, že i když to s námi kdosi myslí dobře tak přesto jsme loutky. Já loutkou být nechci. a tak přemýšlím o čem to celé je..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pro paprsek

paprsek | 23.07.2012

Loutka- být loutkou - je možná to celé zaklínadlo: Být loutkou je nepěkné přirovnání. A co když bylo vynalezeno jen proto, aby zesměšnilo stav souladu s vesmírnými zákony? Člověk se sice rozhoduje sám, ale protože je v souladu, je "loutkou", které se ovšem daří vše, právě proto, že je v souladu. Loutkou je ovšem jen z vnějšího pohledu. Uvnitř, on sám, velice dobře ví proč volí právě tento postup. Volí správnou cestu a protože nemá překážek, je loutkou? Z vnějšku ano - "vodič loutky" má nadhled a tak si loutka nenamele, protože se na hony vyhne komplikaci.

Zatímco my nechceme být loutkami,tak volíme cestu dle své palice s překážkami a tak dokazujeme, že nejsme loutky. Důvod: nechceme poslouchat vesmírné zákony, protože přece nejsme loutkami. Jestli to jen úplnou náhodou není tak, že nevíme jak se máme chovat, aby se nám dařilo. A jen ty své nezdary neomlouváme tím, že nechceme být loutkami. Na druhou stranu těch překážek jsme zažili tolik, že si ani nedokážeme představit, žít bez nich, jsme na nich tak trochu závislí... Bude dobře, když se brzy z téhle nesmyslné závislosti začneme léčit a pošleme k šípku přirovnání vědoucího k loutce...

Zaujalo mě vaše přirovnání a životní rozhodování: láska x čistota. Dle mě je to divné... Nenapadlo vás zjistit víc - před tím "odpojením". Proč zrovna tahle láska měla být nečistá? Kde byla chyba? V samotné lásce asi ne... v postoji k ní?, v získání něčeho "nedovoleného" jejím prostřednictvím? Nešlo to zařídit jinak, vzdát se něčeho, ale lásku i čistotu si ponechat?
Děkuji za předešlé sdílení

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pro paprsek

Jarka | 24.07.2012

Znát vesmírné zákony... To je to oč tu běží. Znám jenom jeden - od malinka mi běží v hlavě: Neubližovat. Hlavně neubližovat.... Jaké jsou další, kde je najít?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pro paprsek

paprsek | 24.07.2012

No to nevím, taky začínám u toho stejného...

Jen jsem popsala, že chtít být loutkou - je možná jen naočkovaný syndrom, jak si omluvit nevědomost a dál slastně a spokojeně "spinkat".

Asi se to brzo dovíme, ale srdce, pokud se ho budem ptát, nás povede zaručeně správně... už teď (jen poslouchat skutečné srdce a ne jen např. brzlík ten je hned vedle a někdy se bojí a tím může zmást odpověď srdce, které strach nezná...)

Na zobecňování si netroufnu... ale to naše srdce vše potřebné ví...

Re: pro paprsek

Radomír | 23.07.2012

No tak no... :)
Psa jsme zakopali tam, kde píšeš Ivanovi, že k vstupu do cizí hlavy nepotřebuje nikdo souhlas. A to je tvá mýlka - nebo jsi popsala něco dost nesrozumitelně.
Příklad s léčitelem je totiž úplně jiná situace. Tam člověk jde sám, dobrovolně a s vědomím, že bude spolupracovat, tedy nechá ho na sebe "působit". Takže má souhlas toho, v kom se "přehrabuje".
Úplně jiná situace nastane, pokud mě léčitl bude nahánět po okolí a proti mé vůli se bude snažit o cosi, co on sám pokládá za pro mě dobré. Ale ani v jednom případě mi "nekouká do hlavy", ono to totiž není jen tak... :)
To přirovnání "zvědavá sousedka" je o lidech, kteří mají nutkavou potřebu všechny zachraňovat a předělávat,, bez ohledu na to, zda si to vůbec od nich žádají.
A empatie? No... podle mého to vůbec není o "koukání do hlavy". Empatický člověk si umí na chvíli "obléci kůži" druhého, tedy posoudí (a "prožije"), jak by se v dané situaci asi cítil a choval. Tedy nezná myšlenky ani způsob uvažování druhého, jen soudí podle své zkušenosti (jak by myslel on v dané situaci).

Re: Re: pro paprsek

paprsek | 23.07.2012

Neshodneme se.

Že se ledacos vyjasní, až budem vědět více, je jasné...

Ale ke vstupu do cizí hlavy prostě není potřeba souhlas, pokud je to přirozená dovednost a komukoliv, kdo to umí, je tento dar předán, má v ten okamžik oprávnění s tímto darem nakládat. Jak jsem psala není to nic moc dar, je to odpovědnost... A z toho to nedorozumění zřejmě plyne.
Pokud se takovýto dar budeme dívat jako na výsadu: a paráda kouknu k sousedům a místo chytání vůní jídla - co asi tak mají k obědu, si zjistím, co zrovna promýšlejí, tak to je samozřejmě nesmysl. Je to jistě tvrdá řehole, protože vidět do někoho - na myšlenky- není žádná zábava. Možná když se zrovna cítí skvěle a představuje si nádherné věci-to snad, ale v tom okamžiku se absolutně nemá za co stydět. Koukat třeba na přemílání starých křivd, ze kterých se dotyčný ne a ne vymotat, musí být děsná zábava... Doslova horor, tak oč tu jde?
Proč si nemůžete připustit, ani náhodou, že někdo, byť nehmotný má možnost si vás prohlédnout? Tahle debata totiž není o tom, co je a co není možné...Ale o vašem popírání - o to tu je ta válka. Nesnesete ten pocit, že by do vás mohl někdo vidět.
Tak specielně do vás "nikdo nevidí", uklidněte se. Zbytek, pokud to bude ještě někdo číst, ať si vybere...do někoho je vidět, do někoho ne. Jiný závěr mě nenapadá - oblečená-neoblečená,...

úžasná píseň

Aien | 17.07.2012

http://www.youtube.com/watch?v=YHOwdeO76xY&feature=related

Re: úžasná píseň

Daniela I. | 17.07.2012

:-) krásne zvuky
žeby slavjanská ,slovienska či slovenská drumbľa?

církevní rozkrádačka

Sestdevet | 15.07.2012

Nějak mi to tu chybí, že se ze zde přítomných o tomto nijak nezmínil, přitom jde o megaprůser. Doporučuji diskuzi na PL, je tam i seznam vlastizrádců

http://www.psp.cz/ff/6d/64/ec/16.htm

Hlasování 93 ANO : 89 NE, Anonym, 14.7.2012 1:21:38
Jiří Paroubek omluven, David Rath nepřihlášen, z ČSSD omluveni Václav Klučka (ČSSD Opava, v minulém roce měl účast na hlasování jen 42 % kvůli nemoci, proč se tedy nevzdá mandátu?), Alfréd Michalík (ČSSD Bohumín), Antonín Seďa (ČSSD Uherské Hradiště)... Hlasování tedy bylo velmi těsné a stačilo jen pár hlasů, aby restituce neprošly: http://www.psp.cz/ff/6d/64/ec/16.htm
reagovat
Re:Církevní restituce prošly sněmovnou. Politici doválčili tři minuty po půlnoci, leo, 14.7.2012 1:33:10
Také jsem na to koukal, proč je Rath veden jako nepřihlášen a ne řádně omluven...
reagovat
Re:Církevní restituce prošly sněmovnou. Politici doválčili tři minuty po půlnoci, cern, 14.7.2012 1:32:14
No jestli je to tak, pak je to opravdu smutné. ČSSD je slabá a pro mě nevolitelná, má prostě v sobě 5. kolonu a zabývá se blbostmi. Tohle hlasování mělo být pro ně absolutně nejdůležitější ze všech, co kdy měli a pokud to tak necítí nejsou moji. Tentokrát to vypadá, že i veverky byly bojovnější.
reagovat
Re:Církevní restituce prošly sněmovnou. Politici doválčili tři minuty po půlnoci, Anonym, 14.7.2012 1:29:44
Kde byl Paroubek? Nebylo tam nějaké párování nepřítomných?

Re: církevní rozkrádačka

paprsek | 16.07.2012

Ale kde...Paroubek byl omluven, aby vyhověl objednávce-počty přítomných byly jaksepatří dohodnuty dopředu- vše pečlivě naplánováno, aby to potichoučku prošlo. To byla jen šaškárna, ty obstrukce předtím-vše je stejná prodejná pakáž v parlamentu.Ale teď zrušit jim imunitu a pozavírat to za vlastizradu- a hned by byl prostor pro vládu rozumu a ne psychopatů....

Re: církevní rozkrádačka

Hox | 17.07.2012

brusme vidle....

je to sviňárna. Ale předpokládám že to senát odmítne, takže doopravdy se bude rozhodovat až na podzim, pak to ještě může vetovat Klaus a prý se chystá žaloba k ústavnímu soudu, která by to mohla zase zdržet.. takže dobojováno není.

Re: Re: církevní rozkrádačka

Sestdevet | 17.07.2012

Před časem jsem sem na LN chodil, než jsem se zlomil o žebřík... proto věřím, že mnoho věcí lze ve zlomku sekundy zlomit úplně jiným směrem :) Rázem se vše změní, jako švihnutí proutkem, celý život, životy, události, situace. Jen... chce to jen zažít, aby to každý pochopil :)

Re: Re: církevní rozkrádačka

paprsek | 17.07.2012

Děkuji za utěšení...

Je fajn,že to ještě není "na tuty", ale na druhou stranu, svět tím nekončí...už ten náš národ přežil horší perdy...

Nevím,zda to lze skutečně takto provést...ale napadlo mě to a tímto ten nápad myslím smrtelně vážně,ne jako plácnutí, ale jako reálný mechanismus...Pokud to dle zákonů lze... Okamžitě se dostat k informacím po domovních prohlídkách asi 200 lidí, nebo kolik poslanců je...víme vše za posledních 20 let... Ve chvíli obratu-velice rychlé očištění a oddělení "zrna"od plev...Zatím to není možné,ale později-záminka jak se velice rychle dobrat všeho do hloubky a důvod by to byl. Ještě k tomu přidat Lisabonskou smlouvu a vlastizrádců je úplně plný parlament.
Nakonec se to vše rozbíhá,a protože se všechny děje doposud zrychlovaly, dá se to očekávat i při očištění správy země.Takže vrcholné "číslo"na konec léta?
Ale o tom ať přemýšlí znalci práva...já si tím hlavu dál zatěžovat nebudu a když ten nápad zapadne,asi si to zasloužil.

odkud se to vzalo?

Varg | 14.07.2012

http://zpravy.idnes.cz/povoden-v-krasnodarskem-kraji-dk9-/zahranicni.aspx?c=A120708_132024_zahranicni_cen

!

slav | 13.07.2012

Visí opravdu něco hrozivého nad londýnskou olympiádou? http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/774

Re: !

paprsek | 13.07.2012

Hrozí to asi tak stejně jako před časem zveřejněný článek:Obamova válečná mašinérie oznamuje invazi do Sýrie!!!

A co po krátkém přetahování Rusko do Sýrie dodává nejen vrtulníky...

Stejně tak vytahovaná témata o plánech OH...plány zajisté jsou, ale těžko budou dnes aktivní a jediné, co má vytažení těch zatuchlin ze skrýší za cíl, prodloužit v lidech strach, případně do Londýna přetáhnout nějakého osamnělého cvoka, co se chce"předvést" a tím prodloužit agonii umírání tohoto systému....

Léto nebude klidné, ale popisovaných katastrof na OH se jen těžko dočkáme... možná jiných "katastrof",ale asi pro někoho jiného...než bylo plánováno

Re: Re: !

Karla | 13.07.2012

Jen další z " Příběhů". Akorát že tento se ještě nestal. OH začíná za 14 dní, tak uvidíme.

tlukot srdce Země

Aien | 12.07.2012

http://www.2012rok.sk/wp/2012/2616-tlkot-srdca-nasej-planety-sa-meni

Re: tlukot srdce Země

Rajka | 12.07.2012

Je to zaujímavé a možné. Ale bod 5, NWO, dúfam že nestihnú.

Re: tlukot srdce Země

Hibern | 12.07.2012

Je to pár dní, čo som surfoval kde tade, v snahe nájsť niečo o tej Schumanovej rezonancii, myslím vedeckú stránku, kde by boli zverejnené súčasné hodnoty. Lebo ezoterické články (väčšinou staršieho dáta) píšu o jej postupnom zvyšovaní najmä v roku 2012 ale aktuálne potvrdenie tohto faktu som nenašiel nikde. Takto to ostáva len na úrovni želania.
Máte prosím Vás niekto čerstvé a overené info? Ď.

Re: Re: tlukot srdce Země

Rajka | 12.07.2012

Možno to súvisí s fotónovým pásom, ktorý už zasahuje našu galaxiu. Skúma ho NASA.
Niekto sa bojí, niekto sa teší. :)))
http://www.eiaktivity.sk/2012/fotonovy-pas

Re: Re: Re: tlukot srdce Země

Hibern | 13.07.2012

O tých pyramídach to bolo aj niekde inde ako na ezoterických stránkach? Alebo v bulváre? Do akej miery to možno pokladať za seriózne info?

Re: Re: tlukot srdce Země

Rajka | 12.07.2012

A ktovie prečo chcú práve teraz moslimskí duchovní demolovať Egyptské pyramídy?
http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012070029

Re: tlukot srdce Země-PODZEMNÉ MESTÁ

Hibern | 13.07.2012


http://www.novakoviny.eu/archiv/zahady/703-kappadokia-podzemni-mesta

Re: Re: tlukot srdce Země-PODZEMNÉ MESTÁ

Karla | 13.07.2012

Jak je tam ta zmínka o Göbekli Tepe nejstarší stavbě na světě, tak tady je video.
http://www.youtube.com/watch?v=8K7IfGDXrEo

Re: tlukot srdce Země

Hibern | 12.07.2012

Ešte ku "zvláštnostiam" alebo anomáliam v subjektívnom vnímaní a tiež otázka na Vaše skúsenosti v tomto smere.

Asi tak posledný týždeň mávam pri sledovaní filmov silné čuchové vnemy, keď napr. pri pohľade na veľkú parabolickú anténu (vo filme) som zreteľne cítil po dobu niekoľko sekúnd vôňu ocele, alebo boli v dialógoch spomenuté slová "koža a vanilka", opäť som to výrazne zaznamenal čuchom. Včera pri pohľade na filmový oheň som ho zacítil, (tu musím povedať, že vo vedľajšej miestnosti bola zapálená vonná tyčinka takže mohlo ísť o podmienený reflex ale keďže aj iné "prípady" dôkladne skepticky a kriticky rozoberám, tieto nie sú ničím takým podmienené). Pri záberoch na kone a jazdcov som zreteľne voňal pach koní a konského trusu:-)
.
(A malá perlička z nedávnej minulosti. Okolo roku 2000 keď som bol na zárobkoch v Tyrolsku oberať jablká, v jeden podvečer, veľmi unavený po celodennej práci, som na sekundu dve zazrel v sade medzi stromami tri ženské postavy a čo ma už vtedy zarazilo bolo ich oblečenie, ktorě silne pripomínalo husto vyšívané slovanské(!) kroje s prevahou červenej farby. V tej dobe podotýkam bolo moje národovectvo pomerne vlažné a pozostávalo len z počúvania folklórnej hudby.)

Možno sú to len taľafatky a na prvý pohľad hlúposti, takže sa ospravedlňujem sa prípadné vedecké rozhorčenia:-) Alkohol ani žiadne drogy neúživam.

Re: Re: tlukot srdce Země

Ivan | 12.07.2012

....no vidíš.... ja nemám ani ten čuch....

Re: Re: Re: tlukot srdce Země

Karla | 13.07.2012

....No vidíte... já zas mám slyšiny.

zánik vyspelých civilizácií

Rajka | 11.07.2012

Našla som jeden článok, kde je vysvetlovaný zánik vyspelých bielych civilizácií. So všetkým nesúhlasím, ale podstata sa mi zdá správna.
http://bratrstvi.net/2012/06/21/jak-kvetouci-bile-civilizace-smeruji-k-vlastnimu-zaniku-a-jak-predejit-zaniku-definitivnimu-v-nadchazejici-dobe-globalniho-temna/#more-6926

Re: zánik vyspelých civilizácií

Aien | 12.07.2012

Při čtení tohoto článku jsem si vzpomněla na zákony RITA,které asi umožnili trvání SA civilizace tolik století.

Re: zánik vyspelých civilizácií

treerat | 12.07.2012

Podstata asi správná bude, nicméně je tam opomíjen (nepřečetl jsem to úplně celé, ale nenarazil jsem na to), dle mého mínění dnes už zcela zjevný, úmysl, aby tomu tak bylo. Boj proti bílé rase a slovanům zvláště. Však po revoluci důkladně zatlačili na to, aby porodnost klesla a lidi byli úplně zblblí. Jen doufám, že koncem roku jim dojde šťáva, pravda se stane zjevnou a lidi se probudí.

Koukněte

Marek | 10.07.2012

Zajímavé

http://youtube.com/embed/xXekFsv-NuY

Video o "státismu"

Radomír | 10.07.2012

Našel jsem na stránkách "dolezite.sk" jedno docela zajímavé video:

http://www.youtube.com/watch?v=oMKH8O-GI8s

A jak u vás??

Karla | 10.07.2012

U nás na plzeňsku jsem už přes měsíc neviděla chemtrails.

Re: A jak u vás??

ryb@ | 11.07.2012

taky jsem si říkal, že takový krásný a čistý dny tu dlouho nebyly. Ať to trvá dál...

Re: A jak u vás??

Hibern | 11.07.2012

To ani ja keďze tu (Sev. Írsko) skoro každý deň leje a tiež to trvá vyše mesiaca, divné leto...

КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КОБ)-este raz:-)

julo | 10.07.2012

Pokracujem v sledovani kurzu KOB a povazujem za potrebne doporucit kurz do vacsej pozornosti.Objavuju sa tu videa s K.N.Petrovom,ale to su len take criepky.Cela seria prednasok predstavuje ucelenu predstavu sveta,mechanizmov v nom fungujucich a navod,ako sa dostat z dnesnej bezvychodiskovej situacie.Sledujem a proste zasnem,ako vsetky veci(ktore vacsinou pozname),zapadaju krasne do seba:-)
Ak by to bolo mozne,prosim prekladatelov,aby sa na to pozreli a usudili,ci by nebolo vhodne smerovat energiu na preklad tejto ucelenej,zmysluplnej a pochopitelnej koncepcie.Dakujem.

Re: КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КОБ)-este raz:-)

Hox | 10.07.2012

já bych řekl učte se rusky, to jen tak někdo neotitulkuje, jsou to desítky hodin záznamu... co se týká významu, tak plně souhlasím, je to unikát.

Re: Re: КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КОБ)-este raz:-)

Ivan | 10.07.2012

http://pravdu.ru/lessons/petrov/

Re: Re: КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КОБ)-este raz:-)

julo | 11.07.2012

Ja se ucim prave tim koukanim.Teda zdokonaluji,protoze jsem uz (sice amatersky)titulkoval film Velka Tartarie:-) Jde mi o ty,co tu barieru nemohou prekonat.Pustil bych se do toho i sam,ale casove bych to nezvladl.
Unikat to je hlavne proto,ze predklada mozaikove poznani a ne jenom kaleidoskopicke,ktere v mnoha lidech jeste zvetsi chaos.

Kdo se dostane po desaty film,asi uz moc titulky nebude potrebovat:-)

Re: Re: Re: КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КОБ)-este raz:-)

Hox | 11.07.2012

asi tak :)

ono to není zas tak těžké, tu bariéru překonat, nejhorší je ten začátek. Teď když sleduju přednášky Petrova tak si ani neuvědomuju, že mluví jiným jazykem. Než jsem se k téhle úrovni vnímání jazyka dostal v angličtině, tak mi to trvalo asi 8x déle.

Ernst Rifgatovič Muldašev

Hibern | 08.07.2012

Neviem či poznáte tohoto ruského vedca, prezentuje originálne a zaujímavé myšlienky. Prípadne Váš názor?

http://www.cez-okno.net/clanok/lemuria/z-koho-jsme-vznikli-cast-siesta

Re: Ernst Rifgatovič Muldašev

Ivan | 08.07.2012

....zaujímalo by ma kde sú tie vysokovyspelé a vyvinuté , dokonca na vysokej úrovni vyvinuté rasy ktoré tu údajne kedysi žili....a kde sa podeli keď boli tak vysoko vyvinuté - ako o tom kade kto a kde kade píše...
...alebo že by postupne skončili na smetisku dejín a je to všetko iba fantazmagorický výmysel?...

Re: pro Ivana

Radomír | 08.07.2012

Napadlo mě skoro stejné... :)
V článku se navíc vzpomíná podvodník Sai Baba a píšou o něm jako o "avatarovi". Ach jo... tisíce a tisíce avatarů - a výsledek? Zblázněné lidstvo, co oknem vyhlíží Ježíška s dárky, přitom nevnímá hořící koudel u zadku. No... někteří snad i doufají, že ji uhasí nějaký ten "avatar" , nejlépe z hvězdné flotily... :(
Čistě hypoteticky - jen si tak přemýšlím... Dávné civilizace mohly být dokonce božské - a jsou pryč. Proč asi? Protože to nevzvládly, protože je cosi převálcovalo. A jestli se jimi budeme řídit, jestli nebudeme stavět na naší současné realitě, skončíme stejně.
A ještě pro Hiberna: nevztahuj to na sebe... to já jsem divný. Nějak jsem došel k tomu, že články podobného typu mi nic nedají, jen mě více matou a dezinformují.

Re: Re: pro Ivana

Hibern | 09.07.2012

Z civilizácií záhadne zmizli aj Mayovia a to vraj ani neboli nejako vyspelí. Žeby sa povzniesli ako Antikovia v Star Gate?:-0

Radomír
Je jasné, že pravdivosť témy nijako nedokážeme, (možno po sprístupnení akašickej kroniky?), ale v podobnom duchu myslím písal aj antropozofista Steiner. (Samozrejme je tu možnosť, že ruský doktor ním je ovplyvnený). A takisto je myslím pravda, že momentálnymi zmyslami, ktoré máme k dispozícii, poznanie ako také, nezískame z kapacitných dôvodov, obmedzenosti fyzických zmyslov. Výber článkov je samozrejme na každom z nás, a ja to rešpektujem.

P.S: Ten Muldašev tam má viac zaujímavých článkov, osobne ma zaujala jeho rekonštrukcia tváre človeka podľa (Buddhových) očí na chráme v Kátmandú. Ak je pravda, že je lekársky expert na oči...

Re: Re: Re: pro Ivana

Ivan | 09.07.2012

"A takisto je myslím pravda, že momentálnymi zmyslami"...
ja si zas myslím, že zmyslová "vybavenosť" človeka je dobrá a je hodne dobrých dôvodov na to, aby v danom momente vnímal a spracovával /mal zmysly obmedzené/ iba také informácie ktoré pre svoj vývoj potrebuje a je schopný bez ujmy na psychike a zdraví spracovať.

Re: Re: Re: Re: pro Ivana

Hibern | 09.07.2012

to je jasné, myslel som to z pohľadu možností, toho čo máme naplniť. Veď súčasná bieda tkvie práve v tom, že sme ako ľudia príliš jednostrane zameraní len na naśe zmysly a snaha prekročiť tento rámec je minimálna, prakticky žiadna. Zmyslová vybavenosť je dobrá ale mohlo by to byť ešte lepšie. Ale to je už o kebyzme... A samozrejme tiež o názore:-)

frutariáni

slav | 07.07.2012

http://www.cez-okno.net/clanok/frutarianstvo/jericho-sunfire-telesna-zdatnost-frutarianov-ii-staci-5-minut-denne

K Mistru Janovi

Radomír | 07.07.2012

Včera jsme si připomenuli významný den našeho národa. V r.1415 nám upálili jednoho ze synů národa českého - velikána Jana Husa. I dnes se nám ho snaží pošpinit a poplivat a já doufám, že zdejšímu čtenářstvu není potřeba vysvětlovat, proč.
Připomínám, protože je sice dobré bádati v zakázaných historiích zemí jiných, je ale dobré popídit se i zakázané historii našeho vlastního domova. Ta je popíraná dosud, možná dneska neméně stejně, jako v minulosti a v přímém přenosu. Jsme toho očitými svědky. A mně je z toho smutno a úzko....
Kolikrát jste se už setkali s názory, že ani nejsme národ, že nemáme žádnou osobnost, nikoho, kdo by nějak utkvěl. Že si neumíme sami vládnout. Je to účelová lež, jejíž záměrem je udělat z nás to, co si po tisíciletí přejí.
Podívejte se na stav naší země, na stav školství, celého procesu vzdělávání. Jediným účelem je "vyrobit" z našich dětí poslušné ovce, které si v montovně odrobotují, co se po nich žádá a pak se vysíleně odplouží k TV jako jedinému zdroji těch spávných informací. Cílem je ohlupit, otupit, nacpat do podvědomí, že jsme vždycky byli a zůstaneme rabským plebsem bez vlastního myšlení, který se neobejde bez "ovčáků".
Chtěl bych připomenout, že od nepaměti, kam až sahají nějaké dochované historické prameny, byl náš stát bojištěm. Jak faktickým a krvavým, tak mocenským a politickým. Cílem bylo nás úplně vyhubit, zničit naši hrdost i rodovou paměť a nechat jen ty, kteří budou povolní. Hledejte... najdete mnoho důkazů o hrdinství našich předků.
Carlo Caraffa, známý nám hlavně z knížky Světlany Levašovové, doslovně řekl:
"Jedině násilí může otevřít rozum Čechů a obrátit je na dobrou cestu."
Španělský generál don Martin deHuerta, bojující u nás proti stavovskému vojsku (a po Bílé hoře dostal rozsáhlé majetky v Jižních Čechách, ostatně jako mnoho cizáků, např. Gallas, Poccolomini...) řekl:
"Bez rozdílu všecky zmordovat dej, aby tak z nevěrného kacířského národa ani nohy nezůstalo!"
Není vůbec pravdou, že jsme "národ zrádců". I toto je účelově vykonstruovaná "idea", která má otrávit vaše podvědomí. Vždy jsme museli čelit podrobení a vždy jsme se bouřili, s různými výsledky. Někteří panovníci silou, někteří diplomacií, někteří, ti méně moráloně silní, to po těžkých překážkách prostě vzdali. No a byli i tací, kteří kolaborovali... Ale nebylo jich zas tolik, jak se vám dneska snaží namluvit.
Co si pamatuji z té "ověřitelné" historie...Už Karel IV. šel na to "od lesa", přes diplomacii. Byl velmi vzdělaný a výmluvný, takže se mu dařilo uchránit zemi od nájezdů papeženců. Nedejte se zmást, když nám dneska říkají, že to ani nebyl Čech- nebo dokonce si ho přivlasňují Němci jako "svého". Byl ze starobylého slovanského rodu po matce a Čechy velmi miloval a papežské nadvládě vzdoroval, i když po svém (= ne v otevřeném boji) a většinou lstí.
Jan Žižka, geniální vojevůdce, ze kterého se nám snaží udělat teroristu. I na něj byla vyhlášená křížová výprava...i on odolal a ubránil se se svými "vojsky" necvičených sedláků.
Pak Bílá hora... tam už šlo o zradu z nejvyšších míst. Krutá doba, kdy byli popraveny největší "hlavy" národa a ze země vyhnáni (bez majetků, jako psi) všichni protestanté (třeba i J.A.Komenský). Jejich majetky (bylo totiž dost bohaté šlechty protestantského vyznání) si rozebrali katoličtí žoldáci (většinou nemajetná, zchudlá evropská šlechta) nebo přímo církev "svatá". Tehdy se nám tu přes 200 let usídlila temnota pod "vedením" katolické církve a dá se říci, že národ téměř umřel... řečí, zvyky, vzdělaností, osobnostmi... Německy mluvili dokonce i sluhové a tovaryši, čeština byla braná za "jazyk barbarů a nevolníků", jen jakýsi "místní dialekt". Německy se vzdělávalo, mluvilo na úřadech. I mnozí pozdější obroditelé psali svá vlastenecká pojednání v němčině, protože češtinu už neovládal téměř nikdo, kdo uměl číst.
Prosím, až se vám zas do hlavy začnou loudit myšlenky o "zbabělosti předků", až vás v tom budou utvrzovat "zaručené ofic informace", připomeňte si, že kdyby naši předci byi zbabělí, dnes tu nepíšeme česky a z (dosud) vlastního státu. Statečných bylo mnoho a mnozí bezejmenní, "historií" nezaznamenaní. A vzpomeňte na to, že už od těch "historicky známých" dob (zaznamenaných v církevních spisech) jsme tu byli drcení ze všech stran.
Pokud se máme vrátit ke kořenům, domnívám se, že bez pochopení svých vlastních národních kořenů (tj. vlastního slovanského národa, dříve možná kmene), pochopení jednání našich předků, se nám to asi nepodaří.
A na závěr jedno z kázání Mistra Jana. Je to sice z filmu, ale ta slova jsou opravdu jeho vlastní napsané kázání ,které se dochovalo (jako mnoho jiných):

http://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8PM

Ďalšia zmena projekcie minulosti

Hibern | 06.07.2012


Neviem nakoľko je nasledujúca správa dôveryhodná ale bude zrejme nepochybné, že mapa (aj) Európy vyzerala úplne inak, než ako ju poznáme dnes.

http://www.topky.sk/cl/13/1315928/Senzacny-objav--V-mori-nasli-tajomnu-zem-Doggerland-

Niekedy sa pýtam, prečo v našich novoodkrývaných prameňoch nie je aj niečo, čo by sa dalo potvrdiť aj dodatočne. Akýmkoľvek spôsobom, len aby to bolo oficiálne známe. V tomto svetle mi totiž aj rozprávanie volchvov, nech je ako chce zaujímavé a zmysluplné, vyznieva len ako zbierka vymyslených informácií. Veď keď "vidia" veci, ktoré my nie, prečo neodhalia niečo konkrétne? Potom je to stále len v polohe kresťanskej viery, buď uveríš alebo nie.
Alebo sa písalo, že našli dosky, znázorňujúce mapy, aké sú to mapy, sú tam obrysy dnes známej pevniny alebo zmenené, dobové?
Jednoducho, treba predložiť fakty! Aspoň jeden, dva. Poznanie je položené na reálnych vedomostiach a faktoch, a nie na dojmoch či domienkach.

Re: Ďalšia zmena projekcie minulosti

Ivan | 06.07.2012

...ako to tak sledujem, je to tu na zemi iba taká hra na svetlých a temných....
manipulovaných a manipulátorov.... jednoducho buď vieš a nikto s tebou nevybabre ani ťa nezmanipuluje, alebo sa hráš na to že vieš a robí si s tebou kto chce čo chce...

"draci"

slav | 04.07.2012

http://www.youtube.com/watch?v=agXOXCt6FM0

Re: "draci"

kattka | 05.07.2012

jojo predátora natočili v 87

Re: "draci"

Jan | 06.07.2012

Zásadní by mělo být, že podle aury poznáte je.Sice se aura mění s vývojem, ale může to pomoct v ledasčem, např. jací lidi budou v které funkci.

sice o něčem jiném, ale....

pyramida | 04.07.2012

Krásné video s nádhernou hudbou
http://www.youtube.com/watch?v=Ki0bmrnFsKw&feature=related

trošku na inú tému...

Ivan | 03.07.2012

...pre tvorivé duše - oplatí sa pozrieť celý web, možno sa niekedy hodí....
http://allclipart.ru/page/2/

КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КОБ)

julo | 03.07.2012

Chcem sa len opytat,ci si niekto pozrel tuto seriu prednasok..
Som na osmej a zda sa mi to prinosne..
Ti,co neviete rusky,je to perfektny sposob,ako sa to naucit-spusta pomaly citaneho textu a K.P.Petrov hovori velmi zrozumitelne..
Prijemne studium!:-)

Re: КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КОБ)

Hox | 03.07.2012

КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ = KONCEPCIJa OBŠčESTVENNOJ BEZOPASNOSTI neboli Koncepce Občanské (Společenské) Bezpečnosti. Stojí to za to, Petrov má mimořádný rozhled a vědomosti.

Přednášky např. zde: http://www.youtube.com/watch?v=xFXHpxiiz7s

.............

Jarka | 03.07.2012

http://www.novinky.cz/veda-skoly/272223-americti-vedci-pomohli-na-svet-triceti-geneticky-modifikovanym-detem.html

Slovanská osídlení na území Německa

pyramida | 02.07.2012

Toto téma a články na našich stránkách již byly, ale nezaškodí připomenout, zvláště těm, kterým to mohlo uniknou. Velmi zajímavé. Mnohem více toho je na německých stránkách.
Hezké počtení.
http://leva-net.webnode.cz/chronologie/a9-vedicke-symboly/slovanske-nemecko/

Ruská vláda dala zelenou základně NATO v Uljanovsku

Hibern | 02.07.2012

http://www.zvedavec.org/vezkratce-6277.htm

Ruskí špecialisti boli pri zostrelení Tureckého lietadla. Obama šokoval Putina ohľadom 3. svetovej vojny

http://dolezite.sk/Ruski_specialisti_boli_pri_zostreleni_Tureckeho_lietadl_71.html

Re: Ruská vláda dala zelenou základně NATO v Uljanovsku

Miroslav | 02.07.2012

http://vedy.sk/sk/vedy.php

Každý z nás má svoju vlastnú lekciu, ktorú musí podstúpiť. A práve na túto „stránku“ knihy každého z nás Mara definitívne prepne 21. decembra 2012. V tento deň nastane maximálne priblíženie sa Hviezdy Mara k Zemi. Od toho okamihu už bude možné presne každému predpovedať, čo ho čaká a neminie.
Mara však vplýva na všetko. Okrem otvorených kanálov medzi paralelnými Svetmi urýchľuje všetko dianie na Zemi. Vyhrocuje situáciu tak, aby sa jasne od seba oddelili protiklady. To, čo je dobré sa postupne zväčší na maximálne dobro, to, čo je zlé sa vyhrotí na maximálne zlo. Takže to, čo okolo seba vidíme – stav spoločnosti, drancovanie Prírody, ale aj dobré činy rozhodných ľudí sa bude ešte stupňovať – po 21. december 2012, kedy sa kanály medzi paralelnými Svetmi zase nadlho uzavrú.

znak bohyne Mary

Jarilo | 01.07.2012

http://www.ramiannka.jecool.net/media/kunena/attachments/70/hu_1570.jpg

toto je mapa Uhorska z roku 1552 od Wolganga Laziusa, v ľavom hornom rohu je klasický znak Uhorska (a dnešného Maďarska)..lenže kríž nemá dve ramená, ale tri...čiže predsa je dvojitý kríž runový znak bohyne Mary??? ( znak bohyne Mary má tri ramená, čiže dvojitý je samozrejme poupravený...) ...alebo sa autor pomýlil?....

Re: znak bohyne Mary

Jarilo | 01.07.2012

http://slovania.czweb.org/Bohyna-mara.htm

Re: Re: znak bohyne Mary

Jarilo | 01.07.2012

http://sk.wikipedia.org/wiki/Znak_Litvy

Litva prijala kresťanstvo až v roku 1387, štátnym znakom je biely Vytis ( Víťaz? :) ), znak ÚDAJNE symbolizuje prestúpenie kniežaťa Jogaila na katolícku vieru.... ( inak keď som už dávnejšie sa snažil dopátrať ku významu dvoj. kríža tak som sa dostal aj ku takému vysvetleniu, že vlastne symbolizuje víťazstvo Krista nad smrťou, čo je zaujímavé pretože bohyňa Mara je vlastne akási bohyňa transformácie - pomáha duši v prechode na druhý svet... inač viete, že v rannom kresťanstve sa používala aj svastika??? dočítal som sa aj ku tomu, že ju neskôr začal nahradzovať dvojitý kríž...

<< 671 | 672 | 673 | 674 | 675 >>