Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Cr

Návrh | 19.08.2018

Skúste anglickej kráľovnej Alžbete navrhnúť, aby si doplnila rodokmeň a pred svojich " vznešených" " kráľovských" (karol- ských) predkov zavesila portrét opice.
I keď všetky šľachtické rodokmene vyjadrujú v skutocnosti len počiatok zapredanectva slovanskej kultúry Európskym, Jeuropskym, Jevrejskym súčasným " hodnotám". Rovnako ako " prvé zápisy" od ktorých si mesta a dediny odvodzujú svoj vek, je len dátum, keď ich predkovia podľahli krvavým siritelom biblického projektu. A rod ktoréhokoľvek Sloviena je o tisíce a tisíce rokov starší a vznesenejsi duchovnodusevne a Dobrom! Veď len starý ruský kalendár dnes ukazuje 7527 rokov.

Přidat nový příspěvek