1968

Mart | 15.07.2018

"SSSR v r.1968 bylo nuceno vytlačovat vojska NATO z Československa" ? to jsem nikdy neslyšel. -uvedeno v části věnované situaci v Bělorusku

Přidat nový příspěvek