Preklad umenia..vedenia..umět

ľudo | 11.07.2018

..by mal byť kreatívny, so zvýšením hĺbky dľa možnosti.
Tak navrhujem ešte pár drobných úprav BaSne

(Bo Ba, tak ako i Ka + ďalšia "zložka" časťou duše vraj báva,
ako na nás zo starých rukopisov, papyrov kraja KaMet,
správa vekov, skúseností prastarých kýva..)

A tak..
Židovská „veda“ kabala
Starozákonnou mystikou bývala.
Kľúče písiem Mojžiša chránila,
Starožidovská tradícia v nich žila.
Iba úzky kruh do nich bol zasvätený,
A zmysel jej bol tajomstvami ohradený.
No hoc by aj mnohé za maskou tou neskryté,
Spoznané je zaHade zriadenie kredita.
Nie náhodou arabská že vrava,
Zvala židovským slovom kabala
Úpisy dlhové.

Vo význame tom –
Ja, myslím, že sotva sa mýlim, -
Na zmenu jarmu otrockému
prišla ku našim predko dávnym:
Vypočul „boh“ národné prosby
A počal zmenu od Kulikovskej hrozby
Z tých čias ľud náš kabalu plne spoznal,
Útlak bezvýchodný v nej doznal,
A v tomto strašnom zmysle,
Ona teraz kočuje v živote našom a hĺbke mysle.
Hoc i časom upadla a stála v diaľke zahalená,
No v deformách režimu nového vystupuje obnovená.

Přidat nový příspěvek