Re: Re: Re: Přísloví

ľudo | 09.07.2018

Pre islustráciu:
Čo sa majú cigáni a židia učiť od nás, je asi jasné, tak to tu nebudem opakovať.
Čo sa my máme učiť od židov je asi taktiež jasné.
Čo sa máme ale učiť od cigánov mnohí stále ešte žiaĺ nechápu?

Trocha viac spontánnosti, neprešpekulovávať príliš veci,
viac aktívne robiť s hudbou ako medzinárodným nástrojom komunikácie, no hlavne si zobrať späť náš vlastný sociálny systém, lebo inak idú peniaze z neho fiktívnym štátnym veriteĺom-banksterom a ich rôznym (ne?)Ziskovkám na lumpárny.

Musíme náš vlastným sociálny systém, naše peniaze do bodky všetky vyčerpať, rozumne použiť, zahranićné firmy na úkor našich neprotežovať, na zavedenie základného bezpodmienečného platu tlačiť..napr. pre začiatok cez zavedenie emisie gastráčov do "verejných rúk"..spoločných, nie privátnych..neskôr i ostatného obeživa..naviazať na Energo(ROČNÚ-ako už gastro i je- produkciu kWh), úroky nižšie ako rast HDP, podpora nájomného bývania pre rodiny miesto sypania spoločných štátnych penazí banksterom za otrocké hypo a prísne štátne regulovanie jeho cien ako v Rakúsku a Nemecku.

Tak budú môct mat aj bieli rodiny, nebudú systémom genocídovaný, napätie sa zníži. Keď cigáni nevedia robiť s peniazmi, dávať im časť v naturáliach. Štát aby mohol vodu predávať, nie súkromné spoločnosti aby predávali spoločný nerastný majetok občanov. Vśetky strategické podniky súdom nazad štátu pre nedoržanie zmlúv zahranićnými podvodníkmi privatizérmi s náhradou max. ich vloženej istiny(presne ako v Rakúsku prebehla reprivatizácia, de-facto zoštátnenie 10 rokov dozadu naspäť z rúk nadnárodných koncernov-v prípade, že sa bránili, tak exekúcie a basa pre kolaborantov za podvody v zmluvách a systematické korumpovanie úradníkov, tak aj presstitútky, ktoré na tom celom priamo či nepriamo spolupracovali, think-tanky, etc).

Pekne postupne to musia ľudia zdola žiadať, bo inak politici nić nemôžu robiť bez podpory zdola, bo ich nevolení kriminálni tichí bossovia EÚ, Západu vymenia.

Ak sa tak i cigánom stabilizujú životné cykly, sami sa ako každý iný naŕod dostanú do normálnej pôrodnosti - priemerne 2-3 deti, lebo nebudú žiť v umele bankstermi deprivovanom prostredí. Oni sú na to citlivejsí z viacerých dôvodov. (Za normálne zdravej situácie sa každá populácia prirodzene stabilizuje, ako vidíme prakticky vśade vo svete, kde sa dosiahne určitá základná životná úroveň.)
Problém cigánov a židov sú spojené nádoby. Jeden poukazuje na druhý a naopak.

Pochopiť a príslušné opatrenia urobiť,
ak chceme vśetci spolu prežiť, svoje kultúry zachovať a rozvíjat, spolupracovať. Inak hrozí, že nás bossovia znova navzájom poštvú v svojom Circo Maximo.

Toľko narýchlo pre krátku ilustráciu smerovania úvah-riešení.
V danom kontexte si uź každý človek v rámci svojej špecializácie vie doplniť to svoje, či poopraviť, spresniť, vylepśiť tu napísané.
Čas uteká..
Cigánov je reálne cca 650 000 a bielych vytláčajú, v umelých zahranićnou totalitou bruselských pseudohumanistov diktovaných podmienkach vládne u nich totálny sociálny rozklad a degradácia.

I EÚ treba riešiť, bo jej pôvodná dobrá myšlienka bola zvrátená do multikultifašizmu, genderterorizmu a jelitárneho finacizmu. Preto musíme začať EÚ riadiť gramotnejšie my z východných štátov, kým sa tie západné snáď pozbierajú. Stopnúť vojenské avantúry ich bossov v treťom svete a systematické úžernícke vykrádanie ich staronových kolónii. tak prestanú ich otroci utekať ku nim do Európy. Obćianska vojna u nich nepomôže ani nám. Nikomu.

Přidat nový příspěvek