Re: Re: zakázať či nezakázať KSB a DVTR?

Fidelito | 06.07.2018

Snaha o zbrzdenie šírenia štúdia materiálov DVTR a KSB je nesporná. Otázne ale je, či snaženie podpindos a agentov GP neprinesie opačný efekt. Na Slovensku vládne silná nedôvera v štátne orgány a predstaviteľov moci, preto ich stanoviská veľmi často slúžia ako opačný barometer. Štúdium koncepcie je ešte veľmi ďaleko od zavedenia do masového vzdelávania a zatiaľ stále skôr zostáva v rovine čítania lákavých samizdatov pod lavicou. V tejto situácii môže byť miesto na zozname zakázaného paradoxne prínosné.

Přidat nový příspěvek