Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .... len tak .... o tzv. s-vedomi, sve-dom-je

ľudo | 27.06.2018

S-vedomím sve-dom-ja.
K sociologickej mechanike danej časti modelu:

Áno, intelekt, vedomie slúži ako na rozlíšenie intuície od emócii,
tak na dešifráciu-korekciu emočných modulov(extrémne nahustených predpracovaných jednotlivých informácii = prenášaných mier), kriteriálne vyhodnocovanie správnosti vlastných emócii vo vzťahu k objektívnemu svedomiu, atď.. s cieľom jednotného emočno-racionálno-intuitívneho sTroja psychiky daného jednotlivca a/alebo kolektívu pod kuratelou funkčného svedomia.

..ostatne preto akýkoľvek vážny vojenský útok zaćína útokom na morálne štandardy, spôsoby vnímania obete agresie. S cieĺom jej zotročenia, asimilácie.

To všetko máte ale v KSB/DVTR.
Najpr si to pozrite celkovo
a potom s konkrétnymi otázkami ohľadom daného modelu riešenia kľudne prídite sem.
Nemôźete sem predsa chodiť dávať otázky bez chápania základov celkového kontextu danej teorie, čo snáď chápete, či?
To sa v žiadnej normálnej škole, univerzite tak nerobí.

Nasleduje definícia lásky a jej miesta,
Boha, základov iterácie, algoritmiky aproximácie jeho identifikácie-rozlíšenia od ostatných vplyvov, jeho cieĺov celkových a parciálnych, princípy postupu mechaniky efektívnej spolupráce s ním, BOZP operačnej psychohygieny, atď, atď..

Přidat nový příspěvek