Re: .... len tak

ľudo | 25.06.2018

Termín "SVEDOMIE"
má interpretáciu aj na hlbšej úrovni
(chrono-logical level) chápania:
sve - zo staroslovienskeho "všetci"
dom
je

"Dom pre všetkých"
Kolektívny vrodený morálny štandard modifikovaný
prevládajúcou kultúrou myslenia.

Ako spoloČnosť.

Přidat nový příspěvek