Re: Re: Re: Re: Úrok

Sugar | 06.07.2018

Proč by to mělo být absurdní?

Zajímá nás celospolečenský-globální dopad daného procesu a tam vražda jednoho člověka nikdy nemůže být zhoubnější než lichva. Za celé dějiny bylo zavražděno spousta vlivných lidí, no proces koncentrace zdrojů pomocí lichvy (otroctví) je směle ve svém důsledku předstihl.

I kdybychom pominuli zotročení lidí koncentrací oběživa u pár parazitů, tak dopad lichvy na ekonomiku a následně na biosféru je daleko šílenější než vražda jakéhokoliv jedince.

Přidat nový příspěvek