Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 01.07.2018

Nechce sa mi už teraz večer na teba míňať čas, tak uvediem len jednu tvoju lož :

"A ako vieš, že Judáš Issu zradil? Lebo to píšu v tej "svätej" knihe, ktorá má stovky ak nie tisíce chýb, nezrovnalostí a ostrých protirečení??

Ravi Zacharias, hosťujúci profesor na Oxfordskej univerzite, poznamenáva: „Fakticky vzaté, Nová zmluva je jednoznačne tým najlepšie podloženým starovekým dielom, a to tak v otázke samotného počtu dokumentov a časového rozpätia medzi udalosťami a dokumentmi, ako aj v otázke rozmanitosti dostupných dokumentov, ktoré ho môžu potvrdzovať alebo vyvracať. Medzi rukopisnými podkladmi iných starovekých diel nenájdeme nič, čo by sa Novej zmluve – pokiaľ ide o dostupnosť textu a jeho ucelenosť – vyrovnalo.“

(McDowell, Josh. Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie (Creativpress, Bratislava 2006), str. 106;)

Memento mori , Lux...Dúfam, že k tebe bude Ježiš pri poslednom súde milosrdný..Budeš to potrebovať...:-)

Přidat nový příspěvek