Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Július. A ještě něco. Satan je otec lži, souhlas? Jaký bude jeho primární záměr, když přijde vyslanec Nejvyššího a sdělí lidem své učení? Překroutit ho, aby lidé měli výmysly za informace od Boha.
(Korán: "kdo je horší než ten, kdo prohlašuje výmysly za Naše sdělení?")

Odkud bereš jistotu, že satan v případě Ježíšova odkazu (a dřívějších Zjevení) alespoň částečně neuspěl?

A ještě se v koránu informuje: "Nebyla seslána informace, aby satan nezaměnil její část svými výmysly. Ale je to jen se svolením Nejvyššího, aby to sloužilo jako zkouška lidem."

To znamená, že v koránu se přímo informuje, že Zjevení jsou vždy překroucena, a je na lidech, aby odlišili pravdu od lži. Jak s touto informací každý naloží, je na každém.

Přidat nový příspěvek