Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

Nič nepredstieram. Píšem oficiálne fakty, ktoré je možné dohĺadať a nie manipulácie, ktoré tu píšeš ty..

"Ďalej napísal 137 hymnusov, 12 z nich je zahrnutých do žalmov Starého zákona a majú prakticky totožnú rytmiku aká je v Koráne (vplyv rovnakých Vyšších síl - biopolí na ich tvorcu)."

Daj zdroj.

"Len pomerne nedávno nám archeológovia zistili, že existoval zabudnutý faraón - monoteista, ktorý kázal mier, pokoj a radosť zo života v harmónii s Najvyšším na celej Zemi, odmietal dobyvačné vojny, hlásal, že všetci ľudia sú si rovní a sú vyslanci Boha, aby sa na Zemi stali jeho námestníkmi (všetci a teda nielen mnohí zvrátení pápeži)!"

Daj zdroj.

"Vzdelanie nebolo niečím nezvyčajným, kedy sa v blízkosti rôznych faraónskych sídiel a chrámov vytvárajú oficiálne školy, známe ako Domy výučby. Každý, kto zastával nejaký úrad, vedel čítať a písať."

To bolo bežné aj v iných ríšach. Za 17 rokov vlády tohto faraóna, aké % populácie vedelo čítať a písať, samozrejme, mimo úradníkov ríše ?

Daj zdroje na svoje tvrdenia, zatiaľ si nedal nič.

Přidat nový příspěvek