Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 28.06.2018

Julko,

veď zase nemanipuluj, neprekrúcaj a nedehonestuj, keď asi prd vieš, ako to bolo vtedy v starovekom Egypte..
Najprv si vyžiadaj v klube školenie na danú tému, aby si vystupoval trochu fundovanejšie, lebo potom si na smiech, ako ten tvoj tunajší tandemový zotročený Slav.

Ad) Súčasne uctievanie Atona v chrámoch, obrady, obety atď jasne ukazujú, že nešlo o to, ako píšeš, že s bohom Atonom sa dalo vtedy komunikovať priamo :

...že ľudia sa na uctievaní jediného povoleného boha Atona mohli podieľať len skrz panovníka, jeho hlavnej manželky Nefertiti a ich dcér. ..

Takže, v podstate to náboženstvo slúžilo k uperneniu moci Achnatona a jeho rodiny a oslabeniu moci Amonových kňazov..

Vobec nešlo o zásadnú tézu KSB :

že Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků.

To si už starci KSB, alebo ty "trocha upravili" pre potreby manipulácie KSB..."

Len pomerne nedávno nám archeológovia zistili, že existoval zabudnutý faraón - monoteista, ktorý kázal mier, pokoj a radosť zo života v harmónii s Najvyšším na celej Zemi, odmietal dobyvačné vojny, hlásal, že všetci ľudia sú si rovní a sú vyslanci Boha, aby sa na Zemi stali jeho námestníkmi (všetci a teda nielen mnohí zvrátení pápeži)! Ďalej kázal, že ľudia sa od misie Boha odkláňajú pre rôzne druhy strachu, aj strachu z Boha a že sa tým, ako aj svojimi zlými činmi, zbavujú Jeho pozornosti a podpory (preto aj boli do neskorších relígií zavedené rôzne druhy strachu - Boh je tyran a strašne trestá, inštitút pekla a zatratenia, strach zo smrti, z kdejakých zlých duchov, džinov, šajtánov a pod.). Strach nielenže blokuje prácu intelektu, ale veľmi negatívne pôsobí na duchovnú i fyzickú podstatu jedinca.
AkhnAton zrušil trest smrti, zakázal poľovačky na zvieratá, zjavilo sa nové umenie, vytvoril sa etalón ženskej krásy, napr. v podobe jeho ženy Nefertiti, ktorá doteraz udivuje svojou eleganciou.
Ďalej napísal 137 hymnusov, 12 z nich je zahrnutých do žalmov Starého zákona a majú prakticky totožnú rytmiku aká je v Koráne (vplyv rovnakých Vyšších síl - biopolí na ich tvorcu).
Vzdelanie nebolo niečím nezvyčajným, kedy sa v blízkosti rôznych faraónskych sídiel a chrámov vytvárajú oficiálne školy, známe ako Domy výučby. Každý, kto zastával nejaký úrad, vedel čítať a písať. Ale nie všetkým bola dostupná hieroglyfická písomnosť, ktorá sa používala na písomné záznamy a na písanie posvätných textov. Širšie boli rozšírené 2 iné druhy písma, tzv. hieroglyfický rýchlopis a neskôr dévotické písmo (skrátená forma rýchlopisu). Podľa nálezov v Dar El-Medine, zápisov na označovanie bielizne, pre normy oblečenia a iné drobnosti domáceho hospodárstva – vedeli písať a čítať aj domáce panie a slúžky..
Koľko % mužíkov vedelo čítať v Rusku, keď tam vládla ideológia Ruskej "pravoslávnej" cirkvi na začiatku 20. storočia s božím "pomazaným" cárom o vyše 3 000 rokov neskôr?
Óh, aký to pozitívny duchovný a kultúrny vývoj, ktorý nám tu prezentuje deMentaTór-nik Forever, že Julko (ty samozrejme v istej skrytejšej forme tiež)?...☺

Pracovný deň trval 8 hodín s prestávkou na obed. Avšak existovalo veľa sviatkov a tak každých 50 dní bolo len 18 pracovných, a to pre všetky vrstvy. Priemyselné vlastníctvo, ako napr. zavlažovacie systémy, boli udržiavané na takej vysokej úrovni, že to Egyptu závidel celý svet. Výnosy obilia boli najvyššie v starovekom svete a prevyšovali priemer 10 krát!
Peňažný systém nebol založený na úroku, ale na znehodnocovaní peňazí v čase a ako peniaze sa používalo obilie a tzv. ostraka (kúsky keramiky), čo nútilo ľudí mať "peniaze" v obehu a nie ukladať si ich v úžerníckom systéme alebo ich pchať do ponožiek, ako je to teraz - prudko to rozvíja ekonomiku a zvyšuje produktivitu práce.

Za čias Amen-hotepa IV (AkhnAtona), z viacerých vonkajších a vnútorných dôvodov a okolností, dozrel čas na veľké religiózne a sociálne reformy, ktoré sa mohli skončiť zrušením otroctva a prijatím monoteizmu už v 15. stor. BC., ak by boli správne realizované a podporené populáciou..
Hlavný objem bohatstva bol vtedy v rukách thébskych "boháčov" - vysokej hierarchie žrecov, ktorí podporovali kult Amon Ra, a tak sa AkhnAton musel spočiatku opierať o provinčných žrecov Helipolisu a Memphisu a tí vyznávali kult Ra-Horachte. Najskôr sa menoval za 1. hierarchu tohto kultu (faraóni boli predtým zasväcovaní len do pozície syna príslušného boha a nie za samotného boha) a začal v Thébach budovať chrám, ako protiváhu kultu Amon Ra. A vytvoril novú relígiu - jediného slnečného boha, ktorý bol spodobovaný slnečným diskom - Aton-om, aby to masy nejako pochopili (čiže nie Slnko, ale len spodobenie).
Čiže na 1. priorite robil čo mohol, podporila ho stredná trieda, na získanie otrokov a bedárov išiel cez chrámy Atona a snažil sa tak vytvoriť novú matricu - egregor/agregát pod menom Aton.
Urobil však viacero chýb, čo starí harcovníci Amonovci, plánujúci v horizontoch stoviek rokov, ihneď využili. Hlavne chcel všetko zmeniť rýchlo - najprv aby ľudia uverili, že existuje len 1 Boh, potom ich chcel "nakŕmiť" nejakým obsahom novej viery, kde bolo aj to, čo odporuješ - na komunikáciu s Bohom netreba sprostredkovateľov a nakoniec chcel dosiahnuť celkovú zmenu svetonázoru. Nechal ničiť názvy predchádzajúcich bohov, ich nápisy, rituály a pod., čím vyvolal voči sebe silnú opozíciu a keďže neovládal 2. chronologickú prioritu, tak nedokázal správne pritiahnuť širokú sociálnu bázu svojho prevratného učenia a nakoniec ho nepodporila väčšina vrstvy otrokov a bedárov (Amonisti medzi nimi rozosievali rôzny strach z pomsty bohov, nechápali plne nové učenie a tak boli dostatočne zablokovaní). Vzdal sa aj titulu "boha", čo trvalo až do konca jeho panovania.
Čiže dobrý úmysel AkhnAtona bol nakoniec nad chápanie a vyše reálnej morálky drvivej väčšiny vtedajších ovčanov Egypta! Keďže tí nakoniec nepodporili potlačenie tradičných rituálov a nový kult plne nechápali = nedostatočná príprava oviec a opičiakov.
Nový "boh" Akhnatona už nemal črty človeka, či nejakého zvieraťa - bola to Nadmierna realita, ktorá už nemala pozemské vlastnosti..

Takže Julko, neviem o tom, žeby niekto niečo upravoval pre potreby manipulácie v rámci KSB.
Boh bol už len 1, aby dostal ovce a opičiakov do nového hierarchicky vyššieho egregoru (ducha), musel zvoliť nejakú prechodnú etapu, lebo ako vidíš, tak morálka a chápanie boli také, že to celé nepochopili a tak Duch Svätý (vysoko postavený agregát) k ním neprenikol (ale on nepreniká ani k žiadnym pseudokresťanom a iným zombie závislákom na nejakom kulte, vrátane kňazov a vyšších hierarchov), podporu na ďalšiu fázu nezískal v dostatočnej miere a Amonisti ho nakoniec otrávili, jeho meno a tvorbu vyškriabali zo všetkých papyrusov, kamenných stél a nástenných malieb a jeho meno bolo na tisíce rokov zabudnuté..

Ty potrebuješ nejakých pomocníkov na osobný dialóg s Bohom, Julko? V tom chRáme dostaneš nejaké nové "prevratné" informácie? Keď pohltíš "telo boha", tak sa ti rozsvietia správne kontrolky a vieš čo máš so svojim životom a spoločnosťou urobiť, aby to šlo k lepšiemu?
Vypisovaním mnohých evidentných lží, zvrátenosti, bludov a dehonestáciou kadekoho? Tak ti to "osvietil" tvoj chrámový boh? Či sa len za nejakého pseudokresťana maskuješ, ako to tu zverejnil aj tvoje "bratské tandémové dvojča" ForEver, aby si pod týmto maskovaním tu mohol šíriť rôzne lží a hlúposti?
Aj o pekle, poslednom súde a iných strašiacich psedokresťanských hlúpostiach si tu už natáral dosť nezmyslov..
Prvé "prikázanie", ktoré vraj Issa/Ježiš hovoril svojim učeníkom bolo "Nebojte sa!" (podľa niektorých apokryfov). Prečo sa teda ľudia majú báť rôznych biblických strašiakov??

Ja učenie Akhnatona (aspoň to, čo sa dochovalo) vnímam, popri viacerých nedostatkoch, daných vtedajšou dobou, za vyššie učenie ako dnes kváka RKC, či RPC a mnohé akože kresťanské, islamské, judaistické kulty a o bezbožnom budhizme, polyteistickom hinduizme a i. je vôbec škoda hovoriť..

Ostatné ti už popísal Hox.

Přidat nový příspěvek