Re: Re: Re: poselství Echnatona

Forever Slav | 28.06.2018

Hox

Odkazovat se na nihilistu Nietzscheho hovoří samo za sebe.
Opravdu - propagujete nihilismus nejvyššího rázu, jen v jiném hávu. Srovnávat egyptské náboženství (byť v Achnatově podání) s Mojžíšem je úplně vedle - srovnávat pohanské modloslužebnické a okultní rituály s pravověrnou vírou Mojžíšovou, předchůdcem Krista a křesťanství, je úplně mimo mísu.

A opravdu - neexistuje nějaký sykretismus,kde má každý tak trochu “nějak pravdu” - je jen jediná pravá víra s pravým Nejvyšším Bohem Otcem. Nic víc, nic míň.

I proto křesťané byli v římské říši pronásledováni - protože se odmítli podřídit synkretickému pohanskému systému, kde každý má “trochu pravdu”. Řekli jednozačně - jedině naše víra je ta pravá a náš Bůh je pravý Bůh, nikoli falešná pohanská božstva,i kdyby měla bůhví jakou podobnost a styčné body s křesťanstvím.

Přidat nový příspěvek