Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Július | 28.06.2018

Sú španielski vojaci, RKC ? Može RKC za všetky činy španielských žoldákov, kde zodpovednosť nad ich konaním mala svetská moc a nie cirkevná ?
Čo tak zobrať do úvahy, že v tých časoch RKC nevlastnila kontrolu nad systémom a nemala v rukách všetku moc ?
Veď RKC sa v moci vždy musela deliť medzi kresťanskými panovníkmi a šlachtou a to nerátam,že v 15 a 16 storočí RKC už dávno stratila kotrolu nad financiami kresťanského sveta...

Mimochodom, tézy, že Španieli vyvraždil všetkých Indiánov v Južnej a strednej Ameriky sú smiešne.
Stačí sa pozrieť na národnostné zloženie Peru :

Etnické zloženie: Indiáni 45 %, mesticovia 37 %, belosi 15 %, cernosi, Japonci
Náboženská príslušnost: rímski katolíci 90 %, malé percento protestantov, jehovistov a moslimov

Přidat nový příspěvek