Re: poselství Echnatona

Július | 28.06.2018

"Do této situace přichází na trůn 14-letý mladík jménem Amenhotep IV, který se staví proti této mafii hierofantů a oznamuje všem vědění doposud skryté:
„Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků. Jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné,..."

Toto je taká typická ukážka manipulácie. Isteže existoval Amenhotep IV - Achnaton a ten založil aj nové , monoteistické náboženstvo, kult Atona - slnečného boha...

Lenže tá, druhá, časť, že hlásal, že s Atonom sa dá komunikovať priamo, bez akýhkoľvek prostredníkov je už manipulačný blud KSB starcov, aby im to padlo do ich "mozaiky"...

...Oživil kult boha Atona - slnečného kotúča, boha starodávneho mesta Héliopole. Išlo vlastne o zosobnenie Amona - Re do inej formy, čiže to neznamenalo až taký odklon od predošlého vedúceho božstva. Navyše, tento kult získaval na dôležitosti v Egypte už za Thutmoseho IV, ktorý ho označil za najvyššieho boha, zatiaľ čo ostatné božstvá ponechal súčasťou jeho stvoriteľského diela rovnako ako ľudí. Radikálnosť reformy teda nespočívala vo výbere samotného božstva, ale v tom, že zakázal ostatných bohov, zboril ich chrámy a dokonca vystaval nové hlavné mesto ríše - Achetaton (Atonov obzor dnes el Amarna). Začal tak takzvané amarnské obdobie dejín svojho štátu, čo znamenalo rozvrat predošlého náboženského systému Egypta, zmenu v umení či obliekaní....
Vybudoval mesto, Achetaton sa stalo centrom uctievania oficiálneho božstva, a teda aj celej ríše.
V samotnom centre mesta stál postavený formálny palác, kde by sa mohol stretávať s úradníkmi či cudzími hodnostármi. Palác, v ktorom on a jeho rodina žili, bol na severe a s oficiálnym palácom ho spájala tzv. Kráľovská cesta. Každý deň Achnaton a Nefertiti po nej prechádzali z jedného konca mesta na druhý, a tak zároveň zrkadlili cestu slnka po oblohe. Achnaton a Nefertiti sami seba videli a zobrazovali ako bohov, len vďaka nim mohol byť Aton uctievaný.
Úplné zavedenie monoteizmu sa podarilo naplno dovŕšiť až o štyri roky neskôr, čo malo z veľkej časti pragmatické dôvody - posilnenie moci faraóna na úkor moci Amonových kňazov. Posilnenie Achnatonovej moci vyústilo dokonca až do toho, že ľudia sa na uctievaní jediného povoleného boha Atona mohli podieľať len skrz panovníka, jeho hlavnej manželky Nefertiti a ich dcér.
Atonov kult sa uctieval v chrámoch i pod šírym nebom pomocou obradov a obety lotosových kvetov, ovocia, jedla a podobne, sprevádzanými modlitbami a špeciálnymi hymnami, čo sa nám zachovalo na spomínaných hraničných pamätných tabulách a textov piesní. Nefertiti sa tomuto kultu venovala už v mladosti, čo pravdepodobne ovplyvnilo faraóna vo výbere tohto oficiálneho božstva.

Takže, čo sa dozvedáme ? Že Achnaton tento nový kult zaviedol hlavne kvoli oslabeniu mociu Amonových kňazov, pričom sa snažil strhnúť moc na seba už aj tým,že sa vyhlásil za hlavného veľkňaza Atonovho kultu.
Súčasne uctievanie Atona v chrámoch, obrady, obety atď jasne ukazujú, že nešlo o to, ako píšeš, že s bohom Atonom sa dalo vtedy komunikovať priamo :

...že ľudia sa na uctievaní jediného povoleného boha Atona mohli podieľať len skrz panovníka, jeho hlavnej manželky Nefertiti a ich dcér. ..

Takže, v podstate to náboženstvo slúžilo k uperneniu moci Achnatona a jeho rodiny a oslabeniu moci Amonových kňazov..

Vobec nešlo o zásadnú tézu KSB :

že Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků.

To si už starci KSB, alebo ty "trocha upravili" pre potreby manipulácie KSB...


Přidat nový příspěvek