Re: Luxovi

Lux | 27.06.2018

Milý Anjelo,

prečítaj si Korán, pokiaľ možno v chronologickom poradí súr, ako boli zjavované Mohammedovi a viaceré apokryfy a skús sa nad tými informáciami hlbšie zamyslieť (je tam spomínaný aj prorok Isa/Issa = Ježiš/Iesus a pod.). Lebo takto s tebou diskutovať asi nemá veľký význam..

Přidat nový příspěvek