Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 27.06.2018

Hox

Vy zakládáte své tvrzení na ničím nepodložených domněnkách. Já své tvrzení zakládám na reálných historických podkladech. To je rozdíl.

Moje tvrzení o katarech potvrzují následující historické skutečnosti a fakta:

1) Svědectví III. Lateránského koncilu a obecně církevní svědectví - kdyby nebylo pravdivé, bylo by jednoduše vyvráceno místním obyvatelstvem. Žádné takové zprávy, vyvracející či popírající zločiny katarů, neexistují.

2) Zločiny a teror katarů potvrzují i zprávy místních kronikářů.

3) Samotní kataři se netajili fanatickou nenávistí ke katolické církvi. Zabíjení katolických mnichů a duchovenstva považovali kataři za bohulibý čin. V oblastech, kde se to katary hemžilo, nemohl biskup chodit sám na veřejné prostranství - jedině s vojenským doprovodem, pokud mu byl život milý.

4) Katolická církev až do 13. století odmítala trest smrti pro heretiky. Svůj názor změnila až kvůli teroru katarů.

5) Katolická církev nepoužívala vojenské ozbrojené metody proti heretickým sektám, pokud se neuchýlily k terorismu a vraždění, jako kataři - viz např. valdenští.

6) Nenávist místního obyvatelstva ke katarům - kruté jednání katarů vyvolalo odpor a hněv místního obyvatelstva vůči katarům. A bylo to právě místní obyvatelstvo, které žádalo tvrdý postup vůči katarům, nikoli katolická církev.

7) Německý církevní historik Carl Buehlmeyer ve svém přehledu heretických sekt 11.-13. století prokázal, že s výjimkou valdenských by dnes žádná heretická sekta (včetně albigenských) neobstála v žádné zemi se slušným zákonodárstvím.

A nakonec, co se týče údajných slov "Zabijte je všechny. Bůh si je už přebere.", která jsou přičítána papežskému legátovi, cisterciáckému opatovi, Arnoldovi z Citeau. Toto tvrzení je však založené na lži. Arnold z Citeau byl naopak milosrdný člověk, který se ve skutečnosti snažil zabránit zbytečným křižáckým zvěrstvům a krutostem. Tím je toto obvinění vůči němu demýtizováno a definitivně vyvráceno.

Doporučuji toto:

Je dovoleno bránit inkvizici? - Radomír Malý
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Je_dovoleno_branit_inkvizici-Radomir_Maly.pdf

Přidat nový příspěvek