List pre poslancov NR SR

http://www.infovojna.sk | 27.06.2018


Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

Chcem sa informovať, aké postupné kroky vyvíja Slovenská republika pri naplňovaní
Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii
s odvolaním sa na čl. 13 tejto Zmluvy.

S touto Zmluvou 18. decembra 2012 vyslovila súhlas NR SR uznesením č. 384 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi, pričom pre Slovensko nadobudla platnosť 1. februára 2013.

A preto Vás žiadam o odpoveď, čo konkrétne ste VY v zmysle tejto Zmluvy podnikli, aby sa napĺňal Európsky pilier sociálnych práv.
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem a zostávam
S pozdravom
VOLIČ

Poslanci sú naši zamestnanci, ale treba ich kontrolovať.
Podrobnosti sa dozviete v relácii :
http://www.infovojna.sk/prehravac/?id=3277

POŠLITE PRETO MAILOM TENTO LIST SVOJIM POSLANCOM. EŠTE DNES.
Zoznam emailových adries najdete na:
http://www.infovojna.sk/article/list-pre-poslancov-nr-sr

Odpovede od našich ctených poslancov nám prosím prepošlite na odpovede@infovojna.sk

Přidat nový příspěvek