Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Lux | 26.06.2018

Toľko demagógie, lží a zvráteností pravdy, to sa len tak nevidí, Slav-e..
Povedzte v klube, nech ti prepracujú osnovy, lebo mnohé ovce tie vaše svinstvá už nechcú žrať...☺
Badám, že ste tu s ďalším totalitným zvrhlíkom Júliusom vytvorili "vydarený" tandém, len čo je pravda.

Tak poďme k tvojim ťažkým lžiam a deMaGógh-iám:

Ad) ..Katolická církev (od získání vymožeností a práv v čase císaře Konstantina) až do 13. století ODMÍTALA TREST SMRTI PRO HERETIKY! Sice vylučovala heretiky z křesťanské obce, ale odmítala je popravovat, jelikož to považovala za rozpor s křesťanskou naukou. A pokud nějaký světský soud odsoudil nějakého heretika k trestu smrti, VŽDY TO VYVOLALO NESOUHLAS CÍRKEVNÍCH AUTORIT!

Ťažký blábol, lebo už v r. 386 – biskup Avily - Priscillian bol odsúdený na smrť za kacírstvo. Jedná sa o prvú popravu iniciovanú RKC, a to s cieľom ochrany "pravej" viery.
Námatkovo môžem uviesť niektoré ďalšie akcie "námestníkov Boha" na zemi:

- hneď prvý "svätý" Peter podľa Skutkov apoštolov hlásal skorý príchod spasiteľa (ako sa taký námestník "Boha" môže takto mýliť - keď už takmer 2 000 rokov čakáme na Messiaha/Spasiteľa/Godota... ktorý samozrejme nikdy nepríde?), vyzýval k modleniu sa a k pokániu. Podľa Petrových listov tiež vyzýval ľudí k úplnej poslušnosti voči vrchnosti (typická otrokárska podstata zvrhlého učenia Issu/Ježiša). Jeho konanie sa však v mnohom od Ježišovho líšilo. Najvýraznejšie sa jeho konanie odlišovalo od Ježišovho v ohľade peňazí. Na rozdiel od Ježiša vyžadoval odovzdanie majetku veriacich "Bohu", čiže svojmu cirkevnému zboru. Zorganizoval cirkevné spoločenstvo, ktoré prijalo za členov tých veriacich, ktorí predali svoj majetok a darovali ho jeho cirkvi. Pri počte približne 5 000 vtedajších veriacich došlo k nahromadeniu celkom veľkého majetku. Popravený asi r. 65 - ukrižovaný hlavou dolu (ani sa niet čomu čudovať - za zvrátené učenie Issu prakticky naopak).

- r. 440-461 – pápež Lev I. vyhlasuje nadradenosť Ríma v cirkevných záležitostiach – na základe toho, že pápežský prestol je zdedený po Petrovi a pápež riadi cirkev, ako „mystické vtelenie“ Petra (pekná matricová mystika zvráteného učenia).

- Na pápežský stolec sa Sergius III. dostal v roku 897 za pomoci odporcov pápeža Formoza. Formozus však mal aj mnohých prívržencov a tí Sergia III. vyhnali. Ten sa však vrátil, a to dokonca s ozbrojeným sprievodom a chopil sa moci. Písal sa roku 904. Potom protivníkov uvrhol do väzenia a tam ich dal zaškrtiť. Sergius však neskončil a dal chladnokrvne zavraždiť aj kardinálov, ktorí nestáli na jeho strane a neboli mu naklonení.
Skutočne "božský" námestník ... heretických odporcov "miloval, ako svojich nepriateľov"..

- Ján XII. si v Lateránskom paláci zriadil hárem, za peniaze vybrané od pútnikov sa zúčastňoval hazardných hier. Mal incestný pomer s vlastnou matkou. Bol súdený za to, že za vysväcovanie kňazov si nechal platiť, oslepil svojho duchovného radcu, vykastroval kardinála a tým mu privodil smrť a bol obvinený aj z vraždy, svätokrádeže, krvismilstva so svojimi príbuznými a z toho, že vzýval démonov. Pápeža vyhnali z Petrovho stolca, ale napokon sa vrátil do Ríma, aj keď to mnohí nečakali. Prišiel však chránený najatými žoldákmi. Opäť sa ujal svojho úradu a dal popraviť všetkých, čo ho prinútili uchýliť sa do exilu. Tento milý pápež zomrel počas jednej noci so svojou milenkou. Nachytal ich "in flagranti" jej manžel a pápeža, ešte len dvadsaťštyriročného, chladnokrvne zabil.
Ďalší láskavý "svätec" vášho boha..

A tak by sa dalo pokračovať v niekoľkých knihách o všetkých tých ďalších "dobrých" najvyšších hierarchoch RKC, ktorí ODMIETALI TREST SMRTI PRE HERETIKOV A ODPORCOV.
Ani manichejcov a bogomilov v Byzancii nevraždili a neupaľovali, že Slav-e?

Ad) Ariáni - no tí museli silno ležať v žalúdku vtedajším "pravým" otcom cirkvi, keď sa na nich vyvalila taká cirkevná špina, čo tu prezentuješ z neviem akých biblických hisTóra-ckých zdrojov...☺
Prečo?
KTO BOLI ARIÁNI?
ARIÁNI – boli jedna z neuznaných kacírskych cirkví, podľa Areia – presbytera z Alexandrie, ktorý neuznával rad výmyslov cirkevnikov tej doby, ktoré sa potom stali doktrínami RKC.
Základné body učenia ariánov:
1) Neuznávali Ježiša za Boha, ale iba za prvého z rovných – prostredníka medzi Bohom a ľuďmi.
2) Odmietali Božiu trojicu.
3) Ježiš neexistoval vždy.
4) Ježiš bol vytvorený z nebytia.
5) Ježiš nemôže byť Otcom = Bohom.
K arianizmu blízke učenia sa našli u mnohých veriacich vedcov zo 17. – 18. storočia – Newton, jeho priateľ W. Whiston (prekladateľ Josepha Flávia) bol v r. 1710 zbavený profesúry v Cambridgi kvôli tvrdeniu, že „ranná cirkev vyznávala ariánstvo“!
Čiže Rím sa zaoberal ničením skutočného dedičstva Issu a prepisovaním jeho učenia, a to v potrebnom smere = pre vznik pseudokresťanstva.
Takže ďalší ťažký blábol a gól do vlastnej(?) siete, Slav-e.

Ad) Donatisti - nemám naštudované a tak nekomentujem, len tiež to budú asi ťažké lži a deMaGóg-ia, čo tu uvádzaš..

Ad) Kataři (albigenští) - III. Lateránský koncil roku 1179 o nich (albigenských) říká: „...nešetří ani kostely, ani kláštery, neušetří ani vdovy, ani siroty, starce ani mladé lidi, neberou ohled na žádný věk ani pohlaví, ale po způsobu pohanů všechno ničí a pustoší...“

To je ďalší ťažký blábol a množstvo lží ako vyšitých:
Samozrejme katari boli ťažkým tŕňom v oku zvrátenej RKC - preferovali jednoduchý život, odmietali chrámy, rituály a bohoslužby realizovali pod holým nebom v prírode, alebo niekde v stodole, či nejakom dome, vyznávali doktrínu reinkarnácie a uznávali ženskí princíp vo viere. Boli prísni vegetariáni, mnohí boli extrémne cudní (tzv. parfaits), boli tvrdo proti homosexualite, ale podporovali potraty. Odmietali Ježiša ako "prelud" a verili, že nebol ukrižovaný a pokladali ho za proroka, ktorý bol smrteľnou bytosťou, odmietali kríž ako zvrátený atribút RKC a pokladali ho za symbol Rex Mundi (v podstate satana - pána materiálneho sveta)...atď.
Katari mali medzi sebou mnoho aristokratov, keď ich sklamala hlavne silná korupcia v RKC a mnohí takto protestovali proti poplatkom, ktoré mizli v truhliciach Ríma (skôr v rôznych zverincoch kdejakých úchylných radovánok).. Cca 30 % kazateľov bolo zo šľachtických rodov.
V r. 1145 sa do centra katarov - Languedocu vybral vtedy veľmi autoritný svätý Bernard a zamýšľal tu kázať proti heretikom. Keď tam však prišiel, bol oveľa viac zhrozenejší z korupcie a amorálneho života u RKC hierarchov. A "heretici" urobili na neho veľký dojem, keď vyhlásil: "Nijaké kázania nie sú kresťanskejšie ako tie ich a ich morálka je čistá."

To všetko vyvolalo v Ríme poplach a zámienka na vojenskú intervenciu sa vyskytla čoskoro. 14.1.1208 bol zavraždený Pierre de Castelnau, jeden z pápežských legátov a hneď to pripísali katarom, pričom zločin spáchali protináboženskí rebeli, ktorí s katarmi nemali nič spoločného...
A pápež Innocent III. okamžite nariadil križiacku výpravu a RKC chcela katarov zlikvidovať raz a navždy.
Albigenská križiacka agresia trvala cca 40 rokov a križiaci mali sľúbenú rovnakú odmenu, ako tí, ktorí išli vraždiť do Palestíny - odpustenie všetkých hriechov (sic!), zabezpečenie miesta v nebi (to už je naozaj skvelý motivačný ťah..) a každý si mohol ponechať toľko koristi, koľko len mohol zvládnuť odniesť... niet čo dodať nad "bohoľúbosťou" a "pravovernosťou" RKC... Nikto nemusel bojovať viac ako 40 dní, ale mohol vraždiť a lúpiť aj ďalej!
Podľa dochovaných záznamov len v meste Béziers agresori zavraždili najmenej 15 000 mužov, žien a detí a jeden z dôstojníkov pápeža mu "hrdo" listom oznamuje "...neušetrili sme nikoho bez ohľadu na vek, či pohlavie."

Skvelá to cirkev "Ježišova", že Slav-e, či tandemové dvojča Július...☺

Ad) PRÁVĚ V REAKCI NA TEROR KATARŮ BYLA ZALOŽENA INKVIZICE a CÍRKEV POPRVÉ OFICIÁLNĚ VYJÁDŘILA SOUHLAS S TRESTEM SMRTI PRO HERETIKY."

Zase ťažký blábol Forever Slav-e!! Ale už sa mi nechce to bližšie rozpisovať.

Takže takéto zvrátené mýty a dezinfa si nechaj prepracovať, tu ti pšenka nepokvete "spíci agente"...☺

Shalom

P.S.: Aby som nezabudol, keďže máte evidentne s deMentáThor-om Júliusom rovnako naškolené "múdrosti" = defektné zvrátenosti, tak najbližšie nezabudni zaspievať song o "dobrých" Templároch a že v úroku nevidíš nič zlého... Priam božské požehnanie, že si můžeme půjčit za "kresťanský" úrok. Ta ne, vole?

Přidat nový příspěvek