Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 26.06.2018

Oracle 911
Nevidím nic špatného na heslu - "modli se a pracuj". Žádná totalita v tom není.

"Ďalšia vec je, že podľa "apoštola" Saula veriaci má slúžiť z celého srdca pánom ako otrok, ale otrok v chápaní Rimanov bol hovoriaci dobytok..."

Můžete citovat ona slova z Bible?

Přidat nový příspěvek