Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Oracle 911 | 26.06.2018

>Nic takového ŘKC nehlásá, ani to není zakotveno v jejích dogmatech. Hlásáte lidské výmysly.

Svätý Benedict povedal: Ora et labora a podľa RKC podľa toho by sa mal kresťan žiť.
Ďalšia vec je, že podľa "apoštola" Saula veriaci má slúžiť z celého srdca pánom ako otrok, ale otrok v chápaní Rimanov bol hovoriaci dobytok...

Přidat nový příspěvek