Úrok

Hox | 26.06.2018

Forever, vzhledem k významu tématu kopíruju naši nedokončenou konverzaci:

Forever Slav | 25.06.2018
(...)
Co se týče půjčování na úrok:
Osobně nemám nic proti půjčování na úrok (to automaticky neznamená ještě lichvu), pokud jde o přiměřený úrok. Případně je dobré, když člověk, který půjčuje někomu na úrok, se dokáže ke svému dlužníkovi chovat lidsky a soucitně. Jsem proti nekřesťanských půjčkám na úrok (což je to, čemu se říká lichva), které devastují lid a celé krajiny. Jsem pro morální etiku v této záležitosti.
(...)


Hox | 25.06.2018
Pokud proti půjčování na úrok nic nemáte, pak jen nechápete etické a socio-ekonomické souvislosti a neřešitelné společenské problémy, které úrok vytváří, můžu jen poradit se dovzdělat (například práce KSB, kde je to vysvětleno).
Pokud je údajně v pořádku, proč ho mají křesťané zakázaný?
V neposlední řadě, v koránu se půjčování čehohokoliv na úrok charakterizuje jako nejtěžší hřích, horší než vražda, to může být vodítko, pokud už se člověk nedopracuje sám k tomu, proč je to škodlivé.
Peníze jsou vyjádřením existujících hodnot a hodnoty se tvoří lidskou prací, ne přesouváním nul nebo účtováním úroků. Asi nevíte nic o systému půjčování peněz do existence, vytváření peněz z ničeho a jejich následné půjčování na úrok?

Úroky jsou nepracovní příjmy a kdo žije s nepracovních příjmů a nárokuje si podíl na společenské produkci, na jejíž tvorbě se nepodílel, ten je sociální parazit. A Bůh nemá rád sociální parazity.

ps: http://ksh.nazory.cz/documents/Encyklika,%20urok,%20lichva%20a%20hrich.pdf

Závěr Lateránského koncilu z r. 1139 :
„Ten, kdo bere úrok, musí být vyhnán z církve a může být do ní přijat nazpět jenom po nejpřísnějším pokání a s v elkou opatrností. Tomu, kdo bral úrok a zemře, aniž by došlo k jeho obrácení se, musí být odmítnut křesťanský pohřeb“.

Těžký hřích, ze kterého se časem stala "bezproblémová činnost"?

Přidat nový příspěvek