Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Hox | 26.06.2018

Július. Je lež že autorský kolektiv "spí s koránem pod polštářem", texty KSB se opírají ve zhruba stejné míře o Bibli a Korán. Evangelium Ježíše Krista je tam uvedeno v plném znění jako součást textu, jak to nezařazené do Bible, tak to zařazené (Základy sociologie 3, kapitola 10.5.1 - Kristovo učení: bez cenzury a „redakčních úprav“).

Kromě toho, to, že někdo zneužívá korán a páchá v jeho jméně zlo neznamená že korán je špatný, podobně jako to, že bylo pácháno zlo ve jménu Ježíše neznamená (například plošné vyvraždění Albigojců včetně žen a dětí - Bůh si je údajně přebere, podle názoru tehdejší církve, takže není důvod nechat je naživu), že jeho učení je špatné.

Každý soudný člověk by měl hledat pravdu a mělo by mu jít o pravdu, a to znamená že nebude plošně odmítat korán, když ho nezná. V koránu je spousta věcí 1:1 totožných k učení Ježíše. Je třeba hodnotit samotné informace, ne kádrovat zdroje.

Přidat nový příspěvek