Re: Re: Re: Turinske platno.

ľudo | 26.06.2018

Hej, umelé "fakty" :D
"umelecké"..
Umenie je VŽDY propaganda nejakého pohľadu na svet.
Minimálne podprahovo.

Kebyže mám ako ty "argumentovať":
A to plátno azda nie je artefakt? :)

K veci:
Čo ty chápeš pod výrazom artefakty?

K Jeźiśovi:
Ty akoźe nevieš, čo si zrejme asi tak môźe o tej-ktorej veci, jave, čine myslieť Boh? Aký má na to aspoň zhruba názor?
Ty nemáš morálku, mravy??
Popieraš ich objektivnu existenciu?
Tak to je gól! :)) Do vlastnej..
Nemá azda jeho syn..dcéra aspoň trochu podobný názor ako On, Otec, Boh??

Zamysli sa prosím ťa nad tým, ćo tu meleš,
predtým, než píšeš, aby si dokola nepopieral to, ćo sám hovoríš,
aby si si do vlastného chvostíka stále nekúsal :)

Přidat nový příspěvek