Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Forever Slav | 26.06.2018

Raslav
Že by Slované přijali před mnoha staletími až tisíciletím křest?! A přijali pravého Nejvyššího Boha Hospodina a jeho Syna Ježíše Krista?!

Proč by dle vás Slovan nemohl být křesťanem?

Přidat nový příspěvek