Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovsko-zednářská propaganda

ľudo | 26.06.2018

Odložte na chvíľu tie vaše roztočové zaprášené múdrosti odložiť stranou a zamyslie´t sa zdravým sedliackym rozumom.

Kanán bol vtedajšou globálnou informaćnou križovatkou v strede úrodného polmesiaca, ktorý mal najvyššiu hustotu obyvateľstva (Kamet-Egypt a Medziriečie)..zavlažovacie systémy, 3 úrody ročne, okolo púšť. Tehcnologické procesy optimalizácie výroby produktov a služieb a tým objektívne procesy sociologickej mechaniky mentálnej evolúcie populácie tam bežia najrýchlejšie.
K dispozícii sú už vtedy minimálne 2-3 tisíc rokov dát, písomných záznamov v chrámových archívoch. K dispozícii je dostatočne vyspelá matematika na bežné štatistiké výpočty i ohladom riešenia sociálno-inźinierskych úlohoch, ni len pyramíd.

T.j.,
ľudia sa pýtajú stále gramotnejšie otázky.
Kde dá Boh vnuknutia, nápady??
Áno, presne tam.
Budú zneužité?
Isto, ak si plebs nedá pozor, jelitá prsteňu moci(informačnému náskoku vedenia, vedomostí) podĺahnú.
Akú inú možnosť má Boh zabrániť zvrhnutiu daného procesu?
Znižovaním úrovne kritérii informačno-príjmového prahu a zvyšovaním rizika pre biosféru ako celok.
To je len čas´t mantinelov v ktorých sa On pohybuje, nastavených Jeho rámcovými Zákonmi, ktoré ani sám neporušuje..
Inteligentnejśí sociopati to do veĺkej mieri chápu a tak dnes vieme pomerne presne identifikovať, aké myšlienkové postupy museli prejsť, plikovať, aké zhruba chyby robili a prečo, čo si pred 3500 rokmi napr. asi tak v ktorej situácii mysleli.. Sú technológie sťahovania daných info z noosféry, infopoľa, pri adekvátnom nastavení jedinca a/alebo lepšie kolektívu.. no vráťme sa k téme z malej sondy pre predStavu..

Sondážna otázka ohľadom zmysluplnosti ďalšej diskusie:
AbRaCháma nechajme nateraz bokom..
Myslíte si fakt, źe Mojžiš mohol byť zlomyseľný idiot?
..odhliadnuc od toho, ćo sa o ňom píše v "Písme"
Čisto sedliackym rozumom uvažujte.
Mimo dogiem a psycho"úvah" nejakých zombiseminaristov, jevśivákov, medresákov, marxistov, či moderne serešákov..
Predpokladám, źe ZŠ máte, a moźno i SŠ.
To Vám na danú úvahu stačí úplne.
(Hint, Tip:
ThutMose, TovthMose, či At-Mose študoval na kráľovskom dvore
nedlho po najväčšej náboźenskej reforme v starovekom Egypte, keď Achnaton zaviedol prvý krát oficiálne v celej ríši natvrdo imperatívne monoteizmus..ako objektívnu tendenciu. Nasledovala vśak náboźenská vojna..akými variantami sa uberali udalosti a čo to znamenalo pre budúCnosť? hlavne chrámových semitských otrokov z rôznych príbuzných pohranićných kmeňov, bo iné boli pomixované aby sa nebúrili..ok stop, aby sme nešli priďaleko, aby ste to znova nezahodili..)
Tak?

Doplňujúca otázka:
Fakt si myslíte, źe vývoj tak preśpekulovaného pseudonábožensko-ideologického systému v kľúćovej pohranićnej oblasti sa mohol udiať bez záujmu susedných oveľa rozvinutejších a sociálno-inźiniersky skúsenejśích mocností??
(opakujem, stop!, žiadne tupé dogmy, len vaša gebula, bez drog i tých čisto psychických)
Hmm? Nić??
pouvažujte v kľude ešte raz a chodte sa na 3h prejsť do toho hája, do lesa, jak sa vraví ľudovo.
Aspoň deň dva predtým nejedzte mäso a dobre sa vyspite.
S Bohom v l priRode Vám to potom zrazu docvakne, ak nie hneď.

Přidat nový příspěvek