Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 25.06.2018

Katolická církev, co se týče “pronásledování druhých”, je velmi, ale velmi slabým odvarem proti protestantům a heretickým sektáři (ariáni, donatisté, kataři).

Co se týče VFR - tak právě že tehdejší impotentní francouzská královská aristokracie a král se Biblí neřídili a celkově moudrostí pravověrné křesťanské nauky. Církev s tím neměla co dočinění. ŘKC zde u moci nebyla. Navíc VFR by vypukla tak či tak - židé totiž rozhodli, že se tato revoluce uskuteční - tak se uskutečnila. Impotence francouzského krále jen tomu nepřímo napomohla a usnadnila její uskutečnění.

Přidat nový příspěvek