Re: Re: Re: Re: Doba od roku 1800 do 1900 ?

gg | 25.06.2018

Ale no, budeme sa chytať za slovíčka?

Mňa zaujíma čo najväčšie priblíženie sa k pravde čo sa dialo v tom období.
Každý, vrátane teba musí mať predstavu získanú buď v škole, vlastným štúdiom materiálov, alebo skúmaním existujúcich objektov alebo procesov, ktoré vznikli ľudskou alebo rozumovou aktivitou.

Přidat nový příspěvek