Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Forever Slav | 25.06.2018

Ľudo

Je smutné, že děláte užitečného idiota židům a ani o tom nevíte. Tak jako užitečné idioty dělali židům ariáni. Jako dělali židům donatisté. Jako dělali užitečné idioty židům kataři. V rámci židovské snahy odvést lidi od světla nejvyšších pravd evangelia a zničit Kristovu Svatou Církev (zejména katolickou a pravoslavnou církev).

Přidat nový příspěvek