Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Hox | 25.06.2018

Július.

"Bnai Brith" se v názvu ocitlo jen jako svérázný humor autorského kolektivu, v době kdy vůbec nepočítali s tím, že to bude někdy zveřejněno. Je to vysvětleno v Posledním Gambitu (str. 234):

---------------------------------------
— Naprosto správně, Watsone. A v dalším výzkumu budeme nyní pokračovat na druhé, chronologické prioritě. Právě v té době, někde kolem května-června 1991 byl v bývalém SSSR završen rukopis koncepce, alternativní biblické koncepci řízení. Nakolik se mi podařilo vyjasnit u lidí, s kterými jsem se setkal v Egyptě a Španělsku, Koncepce společné bezpečnosti ještě neměla současný název - „Mrtvá voda“, a na místě názvu stálo něco jako doporučení „Jak vám reorganizovat Bnai'Brith“, určené jejich oponentům, vládnoucím světu pomocí biblické koncepce. Autorský kolektiv se zjevně, dávaje takový název, spoléhal na vyřešení konceptuální krize bez katastrof a pokoušel se domluvit s kurátory biblické koncepce v jejich terminologii. Počáteční název byl dán jako analogie k práci Lenina „Jak vám reorganizovat Rabkrin“, nicméně, jejich oponenti byli toho názoru, že ti, co rozpracovali novou koncepci, byli přece jen stále pod konceptuální mocí marxismu-trockismu. Odsud plyne i směřování „Obranného pikniku“ - trockistické, a lexiky je v něm mnoho proto, že kurátoři „Obranného pikniku“ si nebyli jistí, že jejich symbolika bude fungovat správně na nevědomých úrovních psychiky, a dali k ní objasnění v konkrétní lexice v souladu s jejich chápáním cílů rozvoje země.
---------------------------------------

“Jak reorganizovat B’nai B’rith” byl jen jiný (pracovní název) pro práci "Mrtvá voda", s B’nai B’rith to nemá nic společného. Je to jednoduše tato kniha: http://leva-net.webnode.cz/products/koncepce-spolecne-bezpecnosti-mrtva-voda-prvni-svazek/ , hledat tu nějaké konspirace a argumentovat názvem, který byl myšlen jako určitý žert, je úsměvné.

Dále, historie vzniku KSB je popsána v článku zde:
http://leva-net.webnode.cz/products/jak-vznikl-autorsky-kolektiv-vp-sssr-jak-se-objevila-mrtva-voda-kob/

Zdroje, zdroje, zdroje, ověřovat si, ověřovat si, ověřovat si, než něco napíšeš. Věřím že tomu věříš, cos napsal, ale stal ses jednoduše obětí klamu.

Přidat nový příspěvek