Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď pre FS

Forever Slav | 25.06.2018

Jak jsem uvedl - uvedené citáty výše (a i níže v diskuzi, které jsem uveřejnil) okecat nemůžete. Ježíš Kristus je Bohem. Asi těžko by Ježíš říkal, že ten, kdo vidí jeho, vidí Boha. A že Bůh Otec je v něm a on je v Bohu Otci, kdyby Bohem nebyl.
A nakonec, jedině Bůh má právo odpouštět hříchy. Nikdo jiný. A Ježíš Kristus měl moc odpouštět hříchy, aniž by se rouhal vůči Bohu, jelikož on jím byl.

To, že tuto zjevenou pravdu evangelia nejste schopen pochopit,je věc jiná.

Přidat nový příspěvek