Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 24.06.2018

Aj kresťanský historici uznávajú, že Konštantín, ktorý zvolal Nicejský koncil prijal kresťanstvo na smrteľnej posteli lebo do tej doby bol veľkňazom kultu Sol Invictus. Tento kult, ktorý uctieval stelesnenie Slnka ako boha, ktorý sa znovuzrodí na 3 deň bol jedným z najväčších a najvplyvnejších slnečných kultov. Toto by malo byť prvé varovanie pre KAŽDÉHO kresťana, že s tým Božstvom Ježiša dačo nie je v poriadku.
Druhé varovanie by malo byť, že v Ríme bolo kopa kultov vrátane slnečných, ktoré praktikovali podobné rituály ako súčasné rituály RKC napr. slnečný kult Mitru slávil znovuzrodenie Slnka na 3. deň od zimného slnovratu chlebom a vínom. Toto priznávajú aj kresťanský historici.
Tretím varovaním by malo byť to, že rímskych cisárov niektorí Rimania uctievali ako bohov. Toto tvrdia aj kresťanský historici.

A mohol by som pokračovať dosť dlho ale to by som mrhal priestorom. Faktom ale je, že tieto veci čo som vymenoval spomínal aj Lux ale tieto argumenty neakceptuješ len opakuješ dogmy RKC ako pravdu konečnej inštancie...

Přidat nový příspěvek