Re: Re: Re: Jezis Bozi syn?

popolvár | 22.06.2018

životunebezpečné...
Jadrom každého egregoru je jeho skutočná, prvotná zakladajúca myšlienka. A biblický egregor tú prvotnú myšlienku na pôvodnom kresťanstve založenú nemá - takže zvonka nepreprogramuješ. To by musel chcieť spraviť zakladateľ egregoru.
Podobne je to aj s EÚ - jej prvotná zakladajúca myšlienka je postavená na myšlienkach, tézach a plánoch Karnegeho - jasné, že oficiálne o tom ani muk, ovciam boli predhodené tézy o voľnom obchode, pohybe osôb, slobodách, atď. Preto EÚ ako taká reformovateľná nie je. Je potrebné vytvoriť novú EÚ na iných nosných myšlienkach

Přidat nový příspěvek