Re: Re: Jezis Bozi syn?

jardob | 22.06.2018

Ono tie komentáre umožňujú širokú interpretáciu, otázka je, nájsť pôvodne myslený význam...
Ak pripustíme verziu, že Ježiš nebol žid (t.j. nebol tej istej rasy ako obyvatelia Judei), ale prišiel zo severu aby napravil synov Izraela, zneužitých na projekt neľudskej formy globalizácie, potom mnohé dáva nový význam. (Existujú totiž indície, že Ježiš nebol žid, vrátane artefaktov. O.i. aj v NZ sa podozrivo často hovorí: židia vtedy boli, židia mali... akoby autor NZ bol nežid, prípadne oddeloval rasu Ježiša a rasu v ktorej kázal).

Ježiš plnil vôľu skutočného Boha, jeho vôľa a vôľa Boha boli jedno. Ježiš židom v podstate na sebe, príkladom ukazoval čo treba robiť. "Skrze Ježiša" možno chápať ako "skrze jeho príklad".

To prirovnanie k ovciam: v tej dobe len málokto bol schopný pochopiť do hlbky význam Ježišových slov. Pretože tam bola taká vedomostná priepasť, bolo možné použiť prirovnanie pastier a ovce. Spomedzi židovských vodcov, vrátanie niektorých prorokov, tam boli skutočne ľudia, ktorých bolo možné prirovnať k dravým vlkom, ktorí nevstupovali úzkou Božou cestou vlastnej premeny. Títo vedeli viac ako bežný ľud, a tieto znalosti využívali na to, aby ľud mohli zneužiť na svoje ciele... Pred tými ich varoval. A ľudia, hoc aj naivní a neznalí, ktorí sú naladení na Boha (Ježiš to hovorieval takto: Kto je z pravdy (Boha), počuje môj hlas), tí skutočne reagovali na Ježiša a šli za ním, napriek tomu, že vyrastali v synagogach.

Přidat nový příspěvek