Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 24.06.2018

Július. Na jiném místě jsi tvrdil že zednáři je prolezlá a infiltrovaná Římskokatolická církev, teď zase předkládáš práce církevních historiků jako etalon pravdy.
To, že je někdo zednář (pokud je to pravda) znamená že všechno co napíše je lež, a to že je někdo katolický historik znamená že všechno co napíše je pravda? Jistěže ne. Jde o hledání pravdy, ne o kádrování zdrojů. Kromě toho stále nechceš pochopit prostou věc, že autorský kolektiv nikoho nepřesvědčuje, jen píše jak si myslí že to pravděpodobně bylo (každému na zvážení), a proto lhát nemůže, jak tvrdíš, může se maximálně mýlit.

Dále, v té práci je ten historik zmíněn je jako varianta a mozaika indicií je mnohem komplexnější a širší, ty podsouváš že jeho slova považují za objektivní pravdu a argumentace stojí jen na něm, pravda není jedno ani druhé.

Autorský kolektiv došel na základě svých znalostí a dedukce k určité variantě, kterou považuje za možnou (protože oficiální historie je nevěrohodná, píší ji vítězové), a tuto variantu prezentuje v knižní podobě. Nic netvrdí, nikoho nepřesvědčuje. Obviňovat je ze lži je jednoduše absence elementární duševní poctivosti u toho, kdo to dělá.

Kromě toho je celá ta tvoje reakce úhybným manévrem od podstaty, protože důkazní břemeno, o kterém jsem mluvil, se týkalo prokázání toho, že to datování papyrusů je správné. A to dokázat nemůžeš, jak už jsem dostatečně ukázal.

Proč v jednom případě vědě věříš (datování papyrusů) a v jiném nikoliv (pohled na neškodnost potratů)?

Přidat nový příspěvek