Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 23.06.2018

Július. Situace je taková, že v autorský kolektiv VP prezentuje ve své práci své pohledy a pracuje s verzí, že epištoly Pavla jsou novoděl 15-16. století, na základě práce anglického historika 19. století, který shromáždil množinu důkazů pro takový pohled. Autorský kolektiv nemusí nikomu nic dokazovat, protože o ničem nepřesvědčuje netvrdí že ten jejich pohled je absolutní pravda, jen ho předkládá jako výsledek své intelektuální činnosti a jako to, co považují za pravděpodobné.

Ty, na druhou stranu, obviňuješ ze lži na základě datování papyrusů metodou, která datovala skořápku šneka starou jeden rok jako 28.000 starou, a která datovala dvě části jednoho zmrzlého mamuta s rozdílem 13.000 let ve stáří (dlouhý porod?). Ty obviňuješ ze lži, důkazní břemeno je na tobě a problém s fakty a vědou máš ty, nikoliv já nebo autorský kolektiv. Zatím jsi ani v nejmenším nedokázal, že v případě těch papyrusů jsou výsledky věrohodné a proč by věrohodné být měly, když v jiném případě se mýlí o 28 tisíc let. Podstatné ale je, že ty ty svoje názory prezentuješ jako objektivní pravdu a obviňuješ ze lži, takže důkazní břemeno je na tobě. Chápeš alespoň toto?

Také jsi neodpověděl na otázku, proč v jednom případě vědě bezvýhradně věříš (datování epištol pavla) a v jiném případě máš vlastní názor a názor vědy pro tebe není směrodatný (například, pohled na potraty).

> nedal si žiadny relevantný dokaz, ktorý by spochybnil datovanie platné súčasnou vedou a dokázal, že VP CCCP neklame vo svojich dielach.

Právě jsem ti citoval časopis Science, který v roce 1984 publikoval článek o tom, že datování uhlíkovou metodou dalo špatný výsledek o 28 tisíc let, jestli toto pro tebe není důkaz, pak Bůh ti pomáhej.
Mimochodem, ty údaje jsou z práce křesťanského pastora, který podobné články o nevěrohodnosti těchto metod shromažďuje.

> O aké vedecké metódy sa opiera názor VP CCCP, že listy apoštola Pavla boli napísané až v 15 storočí

Přečti si práci "Jak a proč se písma dělají svatými", zdroje jsou tam citovány. Ale stále nechápeš, že autorský kolektiv nemusí nic dokazovat, na rozdíl od tebe, protože nikoho nepřesvědčuje a nikoho neobviňuje ze lži. Ty obviňuješ, důkazní břemeno leží na tobě.

Přidat nový příspěvek