Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 23.06.2018

"Ad ten tvůj "vědecký" důkaz jsem ti odpověděl v dané diskusi, to datování nedokazuje nic, kromě intelektuální prostituce:"

Ty prakticky spochybňuješ oficiálnu metódu datovania poukazovaním na to, že v určitých prípadoch nie je presná a vhodná na datovanie.
To chceš spochybniť každú vedeckú metódu, ktorá dokáže, že VP CCCP klame vo svojich dielach ?

Hox, toto nie je nič iné ako manipulácia...To,že nie je vždy tá metóda správna, až nie sú splnené vhodné podmienky objektu datovania neznamená, že metóda datovania je intelektuálna prostitúcia.

Proste manipuluješ, relativizuješ, pričom si nepredložil žiadny konkrétny dokaz na konrétne papyrusy apoštola Pavla, ktoré by dokázali, že datovanie je nesprávne...
Ide totiž o konkrétny prípad, nie prípady, ktoré spomínaš...
Každá vedecká metóda skúmania može poukázať na omyly, až nie sú splnené vhodné podmienky na jej použitie...

Ale ty si nedokázal, že tak bolo v prípade papyrusov Pavla, čo som uviedol..

záver : nedal si žiadny relevantný dokaz, ktorý by spochybnil datovanie platné súčasnou vedou a dokázal, že VP CCCP neklame vo svojich dielach.

Mám na teba otázku :

O aké vedecké metódy sa opiera názor VP CCCP, že listy apoštola Pavla boli napísané až v 15 storočí ? Nože daj nám nejaké relevantné vedecké dokazy, to by ma zaujímalo...
Ja som svoje argumenty a dokazy dal. Ty však nie.

Přidat nový příspěvek