Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 24.06.2018

"A ktože to kanonizoval tú bibliu?!"

Bible, ač ji máme v různých překladech, se zachovala v principu dodnes v nezměněné podobě. Ty pomluvy a lživé řeči o tom, jak církev z Bible vymazala např. reinkarnaci (což je dnes prokázaná lež vzhledem k tomu, že samotní prvotní křesťané reinkarnaci neuznávali, nepočítaje esejce [v čase před Kristem], držících se pravověrné víry Mojžísovy, kteří žádnou reinkarnaci neuznávali, nýbrž pravověrnou nauku o Nebi a Peklu), atd., jsou nepravdivé.

"A všetky tieto cirkvi vznikli po Nicejskom koncile, ktorý z Ježiša urobil Boha,čo sa konalo a príkaz konštantína, ktorý bol veľkňazom kultu Sol Invictus a prijal kresťanstvo pred smrťou. A to netvrdím ja ale kresťanský historici."

No a? Obě dvě církve (mám teď na mysli církev pravoslavnou a katolickou) vycházejí z pravověrné křesťanské nauky, kterou zastávali svatí církevní otcové ještě před samotným Nikajským koncilem. Pravověrnou nauku o božství Ježíše Krista zastávala křesťanská Církev už dávno před samotným Nikajským koncilem, proto ji tam logicky císař Konstantin nemohl nařídit.
Samotný Nikajský koncil nevznikl čistě kvůli libovůli a mocenským zájmům císaře Konstantina, ale kvůli sporům pravověrných křesťanů s heretickou (pseudo)křesťanskou odnoží ariánů, kteří božství Ježíše Krista neuznávali. Nikajský koncil, svolaný císařem Konstantinem (který tím sledoval stabilizování situace v římské řísi), měl tuto situaci urovnat a vyřešit. A nebyl to císař Konstantin, kdo silně protlačoval pravověrnou církevní nauku o božství Ježíše Krista, nýbrž většinoví pravověrní církevní biskupové. Konstantin (zpočátku) naopak navrhoval kompromis, což většinoví pravověrní církevní biskupové odmítli. Až poté vrtkavý Konstantin rozhodl ve prospěch pravověrných biskupů proti ariánské herezi.

Vrtkavost a nerozhodnost císaře Konstantina v této věci však neskončila. V jednu chvíli podporoval katolicismus, podruhé ariánství, nakonec sám před svou smrtí (což jste zapomněl dodat) konvertoval k ariánství (nikoli ke katolicismu, jak jste nepravdivě uvedl). Což vylučuje tezi, že by císař Konstantin byl úhlavním propagátorem dogmatu o božství Ježíše Krista.
Tím je vaše tvrzení výše usvědčeno ze lži.Přidat nový příspěvek