Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 23.06.2018

Hox

Trochu vám přestávám rozumět. Vždyť tímto svým komentářem popíráte samotnou podstatu KSB, která označuje židy (i v době Starého zákona) jako nástroj onoho "GP".
Tohle mi připomíná diskuzi typu: "Já o voze, vy o koze." Zde byla řeč o skutečné dávné historické úloze židů v čase Starého zákona + skutečný a pravdivý výklad Starého zákona. Nikoli řeč a diskuze o různých úhlech pohledu a výkladů Starého zákona.
Pravdivý výklad Starého zákona je neoddělitelný od historického kontextu doby, ve které se události doby starozákonní, kde figuroval židovský národ jako Bohem vyvolený národ s mesiánským posláním chránit pravou víru ve skutečného a pravého Nejvyššího Boha, udály.

To, co výše popisujete, je překroucený judaistický výklad Starého zákona z pozice Talmudu. V judaismu totiž Talmud jako svatá kniha zaujímá první nejvyšší místo - proto je výklad Starého zákona v judaismu podřízen výkladu Talmudu. O to go.

Btw. (když už jste zmínil lichvu) tak Bible nevystupuje ani (přímo) proti otroctví (tj. možnosti vlastnit otroka) - sám ani Ježíš ve své době proti otroctví nikde nevystupoval. Dokonce vyléčil těžce nemocného sluhu římského setníka, kterého navíc vyzdvihl pro jeho víru, jakou nenašel v celém Izraeli.
Tak je to obdobně i s půjčováním na dluh.Přidat nový příspěvek