Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 22.06.2018

Nic proti, ale v tomto případě jste zřejmě vědomě překroutil jasná slova evangelia. Bohužel tuto praxi přejímá řada příznivců KSB ve stylu "chytit se každého stébla trávy".

Bible hovoří jasně - žádné konstatování, Ježíš přímo odpouští hříchy:

"1Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, 2shromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, 3přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. 4Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. 5Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“ 6Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: 7„Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?“ 8Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: „Jak to přemýšlíte? 9Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,‘ anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?‘ 10Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" – tehdy pověděl ochrnutému – 11„říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“ 12On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: „Nic takového jsme nikdy neviděli!“"

Je tam zcela jasně řečeno, že Syn Boží (Bůh v podobě člověka) má moc odpouštět hříchy. Kdo zná Bibli a křesťanskou nauku, ví, že člověk může dosáhnout odpuštění hříchů jedině skrze vyznání svých hříchů před Bohem, učinění pokání a obrácení ke Kristu.
Člověk sám vlastními silami nic nedokáže. Jedině s pomocí a skrze Ježíše může dosáhnout věčného života - včetně odpuštění svých hříchů.

O tom to celé je. Nic víc v tom není.

Přidat nový příspěvek