Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 22.06.2018

Vaše slova stále více vyvrací vaši teorii. Chápu, snažíte se chytit každého stébla trávy, ale když se v tom snažíte plavat, stále více se do toho zamotáváte.

Opravdu - nikdo nemůže odpouštět hříchy - kromě samotného Boha.
Ani takoví významní služebníci Boha jako Abrahám, Mojžíš, Izaiáš, Jeremiáš, Jan Křtitel (a řada dalších) toto nesměli činit. Směl to činit jen Ježíš Kristus, člověk božského původu.
Že Ježíš je Bůh, dokazuje i způsob jeho narození - viz panenské početí Panny Marie (která tímto obdržela titul "Matka Boží" a "Bohorodička"). Touto cestou přichází Bůh na svět v podobě člověka.
Přidat nový příspěvek