Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Hox | 22.06.2018

K tomuto jen, jistě, Židé (s velkým Ž) měli nejspíš v minulosti misi dělat mezi ostatními národy osvětu ohledně Jediného Tvůrce, a od této mise odpadli. Ale my nemluvíme o tom, co reálně bylo a co nikdo přesně neví, ale o tom, jaký dojem formuje současné znění Starého zákona, kde je třeba toto:

«Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok (v kontextu – soukmenovci-židovi) ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi) na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl»
Deuteronomium, 23:19, 20.

«a budeš vládnout nad mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou»
Deuteronomium, 28:12.

«Potom synové cizinců (tj. následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů-souvěrců upadli do vědomě nesplatitelných dluhů) budou stavět hradby tvoje (jako jsou dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele) a jejich králové ti budou k službám (na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu: „Vy jste král židů“, odpověděl jeden z Rothschildů: „Já jsem žid králů“); neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze.»
Izajáš, 60:10-12.

Myslíš, že by Tvůrce, ten který je, mohl instruovat k něčemu podobnému? Když víme, že považuje úrok (a parazitismus skrz něj) za jedno z nejtěžších provinění.
Dochovalo se spousta indicií, že Starý zákon v jeho současném znění vůbec neodpovídá tomu, co bylo jeho obsahem v době Ježíše a dříve.

Přidat nový příspěvek