Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a -

Július | 18.06.2018

Milenarizmus je sektárske učenie, ktoré tvrdí, že na Zem príde Ježiš Kristus a tu na Zemi založí so svojimi vyvolenými tisíročné kráľovstvo.
Úplne ignoruje to, čo stojí v NZ, že Kristus sa vráti pri druhom príchode, pretože príde súdiť živých a mŕtvych.
Ty vobec nechápeš jeho kráľovstvo. Ježiš sa jasne vyjadril, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, čím naráža, že jeho kráľovstvom je kráľovstvo duší v nebi, kde sa dostanú ľudia, čo si to zaslúžia.
Povinnosťou človeka, spoločnosti je vytvoriť spoločenský systém, kde sa dá žiť, ktorý rešpektuje Božie zákony.Nie je to povinnosťou kresťanstva, ktorého hlavnou úlohou je to,aby ĺudia žili v súlade s učením Ježiša Krista. Pretože nie všetci ľudia sú kresťania a nie všetci by akceptovali kresťanskú vládu a kresťanský spoločenský systém v dnešnej dobe.A ani nechcú rešpektovať Božie zákony.
Ako chceš ty vytvoriť to kráĺovstvo Božie na Zemi, keď nerešpektuješ ani Božie zákony ? Napríklad taký cico hovorí, že potrat je právo ženy, pričom nerieši, že sa to protiví Božiemu zákonu nezabiješ. Hox podsúva polygamiu, že sice monogamia je lepšia, ale že ĺudský typ psychiky zvláda ja polygamiu. Učil niečo takéto Ježiš ? Podporoval v NZ polygamiu, alebo ju povolil ?
Veď vy ani neuznávate Božie zákony, pričom trepete o tom,že chcete kráľovstvo Božie na Zemi...
Je to akurát tak schíza z vašej strany, ani neviete a nepoznáte, čo vyučoval Ježiš...

Přidat nový příspěvek