Re: Re: + a -

Július | 15.06.2018

Základnou manipuláciou KSB voči kresťanstvu je ten fakt, že píše, že Ježiš bol len človek a nie Bohočlovek. A že prví kresťania verili práve na tento názor, čo je lož. Pričom kresťanstvo je práve založené na tej viere, že Ježiš je Boh.
Aby KSB tento svoj názor nejako zdovodnila používa mnohé manipulačné metódy. Napríklad to, že klame o tom, akú vieru mali prví kresťania, že neverili v Ježiša ako Boha, že Ježiša ako Boha zaviedol až Nicejský koncil v 4 storočí, pričom ten len potvrdil to na čo prví kresťania verili už od vzniku prvej Cirkvi v Jeruzaleme v 1 storočí.
KSB napríklad vobec nerieši, že prví kresťania prvé 3 storočia boli prenasledovaní a mučení Rímom preto, že odmietali dať obetu rímskym pohanským bohom, pretože verili v Ježiša ako Boha a za túto vieru boli ochotní zomierať...
Keby neverili v Ježiša ako Boha, prečo by mali problém obetovať pohanským bohom Ríma , aby si zachránili život ? To KSB nerieši.
Tým, že KSB o tomto manipuluje, tak potom rovnako útočí na RKC v tom zmysle, že keď RKC poskytuje sviatosti pre kresťanov, že všetko toto je lož, pretvárka podvod, že žiadne sviatosti RKC neexistujú sú podvodom a vy tu tvrdíte, že skrytým satanizmom, kanibalizmom, že Eucharistia je rituálny kanibalizmus...
Takže, KSB útočí na podstatu kresťanstva, že Ježiš nie je Boh a rovnako útočí aj na sviatosti, ktoré RKC poskytuje,že sú lož...Pretože až je RKC lož a podvod, čo razí KSB, rovnako jej poskytované sviatosti pre kresťanov sú lož a podvod, pretože podĺa KSB Ježiš nie je Boh.
Takéto názory a tézy KSB sú priamym útokom na podstatu kresťanstva.
Rovnako KSB manipuluje aj v tom,že určuje = razí tézu, že praví kresťania sú tí, čo odmietajú Ježiša ako Boha a tí kresťania v čo neho veria sú pseudokresťania zotročení biblickým projektom a RKC...
Nedostatky hierarchov RKC, ktoré sa vyskytli počas histórie RKC sú na to vhodným nástrojom, aby sa útočili aj na postatné veci v kresťanstve, o ktorých vyššie píšem...
Pričom sviatosti, ktoré poskytuje RKC a zločiny niektorých hierarchov RKC sú odlišné veci.
A presne opačný meter používa na islam a korán, kde vypichuje len určité súry z koránu, ktoré sa im hodia, pričom čo sa týka SZ a NZ, tak tam vypichuje to negatívne a mínusuje, pričom negatívne súry v koráne decentne ignoruje = neposudzuje korán, ako ho poznáme v celistvosti ,ale vyberá si len hrozienka, ktoré im vyhovujú. Takýto prístup používajú sekty a je to neobjektívny, manipulačný prístup...

Přidat nový příspěvek