Re: Re: názor

Július | 13.06.2018

Nezmení. Pretože tí ĺudia, čo sa zmenia a chcú zmeniť systém neprejdú cez sito moci, aby mohli systém zmeniť..
A nikdy sa nezmenia všetci...
Na ovládanie spoločnosti stačí 10 - 15 % populácie, ktorá dokáže ostatných, teda vyše 80 % ĺudí zotročiť...
Takto funguje dnešný systém moci.

Přidat nový příspěvek