Re: Povinným vzdelaním k hlúposti národa

Ľ | 09.06.2018

Povinné vzdelávvanie je efektívna selekcia poslušných a neposlušných.
Teda tých, ktorí plnia príkazy na slovo = jedničkári (majú vyšie postavenie=privilegovaný otrok) a tých ktorý poslúchajú menej alebo neposlúchajú vôbec. Dobrá známka na vysvečku je známka (pochybnej) odbornej spôsobilosti a zároveň známka stupňa poslušnosti a pasivity.
Pomocou povinného vzdelávania a blokáciou či zosmiešňovaním a prekrúcaním presiaknutých informácii, GP kontroluje informačné vybavenie väčšiny ľudí

Správanie samostatne (z vlastnej vôle) sa vzdelávajúceho človeka je z pohľadu GP nepredvídateľné a preto takých v rámci povinného vzdelávania pomocou hodnotiaceho systému vyselektuje. Zároveň im bráni v získavaní znalostí mimo systém, tak aby mu nemohli konkurovať. Preto v "civilizovanom" svete v ktorom sú informácie ľahko dostupné, je povinná školská dochádzka a (alebo) je spoločenské postavenie podmienené dosiahnutým vzdeláním na "vybraných" školách. Tak sa tiež zabezpečuje, že motívom pre vzdelávanie sa nieje snaha sa rozvíjať, ale snaha získať moc a peniaze /vyššie spolocenské postavenie. Tak sa zabezpečuje, že normálny ľudia sa nebudú môcť a neskôr ani chcieť vzdelávať mimo systém, pretože toho budú len ťažko schopný.
...

Psychotrockijsti navrhujú zmeniť osnovi či zaradiť takú či onakú výuku či knižku ako povinnú. = chcú kontrolovat, čo človek číta a ci to chápe "správne". Ak áno, dostane jedničku.

Přidat nový příspěvek